Mục Tiêu Nghiên Cứu Của Luận Văn Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu Phương Pháp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (376.99 KB, 61 trang )

chất lượng dịch vụ còn hạn chế chưa thoả mãn được các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Do đó, việc tìm ra những ngun nhân và hạn chế trong việc cung cấpcác sản phẩm dịch vụ là hết sức quan trọng bởi vì qua đó có thể đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, và đây thực sự là một trong những nhu cầu cấp báchvà cần thiết trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với chiến lược phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.Với lý do trên, tác giả chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dịch vụ tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội” để nghiên cứu.

Đang xem: Mục tiêu nghiên cứu của luận văn

2. Mục đích nghiên cứu của luận văn

Đánh giá thực trạng cung cấp một số sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội: những kết quả đạt được,những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại đó, cơ hội và thách thức. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng một số sản phẩm dịch vụ phi tíndụng tại chi nhánh Ngân hàng nơng nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội.

Xem thêm: Top 3 Khóa Học Excel Trực Tuyến, Khóa Học Excel Online

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng sản phẩm dịch vụ của NHTM. – Phạm vi nghiên cứu: Do sự hạn chế về mặt thời gian bởi vậy tác giả luận vănchỉ tập trung vào phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng của các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng được Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam HàNội được thực hiện trong thời gian từ năm 2005 – 2009, đây là giai đoạn chứng tỏ hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thônNam Hà Nội ngay trong thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008 – 2009, và cũng trong giai đoạn này, NHNoPTNT Việt Nam đã hoàn thành hiện đại hóa hệ thống ngânhàng để đẩy mạnh phát triển SPDV trên toàn hệ thống. 2

4. Phương pháp nghiên cứu

Để phù hợp với nội dung, yêu cầu và mục địch mà luận văn đề ra, các phương pháp nghiên cứu khoa học mà tác giả sử dụng trong nghiên cứu gồm: phương phápđiểm luận, phân tích, so sánh, đối chiếu, thống kê, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, kết hợp sử dụng bảng, hình để minh họa. Bên cạnh đó, luận văn cũng vận dụng kếtquả nghiên cứu của các cơng trình khoa học có liên quan để làm rõ hơn các cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài.

Xem thêm: Năm 2021 Diện Tích Bao Nhiêu Mét Vuông Thì Được Cấp Sổ Đỏ 2021 Là Bao Nhiêu?

5. Kết cấu của luận văn

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, bố cục luận văn gồm 3 chương:Chương I: Tổng quan về ngân hàng và chất lượng dịch vụ của Ngân hàng thương mạiChương II: Thực trạng chất lượng một số dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội.Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng một số dịch vụ phi tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Hà Nội.

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH

*

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI614061

*

(1.32 MB) – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI-61 (trang)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn