Mở Đầu Về Phương Trình Toán 8 Sbt, Toán Học Lớp 8

*

Bài 1 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong các số –2 ; –1,5 ; –1 ; 0,5 ; 2/3 ; 2 ; 3 số nào là nghiệm của mỗi phương trình sau đây …….

Đang xem: Mở đầu về phương trình toán 8 sbt

*

Bài 2 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập toán 8. Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không ……

*

Bài 3 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập toán 8. Cho ba biểu thức 5x – 3 ; x^2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3). Lập ba phương trình, mỗi phương trình có hai vế là hai trong ba biểu thức đã cho …

*

Bài 4 trang 5 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập toán 8. Trong một cửa hàng bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng dùng một chiếc cân đĩa. Một bên đĩa cô đặt một quả cân 500g, bên đĩa kia, cô đặt hai gói hàng như nhau và ba quả cân nhỏ, mỗi quả 50g thì cân thăng bằng.

*

Bài 5 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập toán 8. Thử lại rằng phương trình 2mx – 5 = – x + 6m – 2 luôn luôn nhận x = 3 làm nghiệm, dù m lấy bất cứ giá trị nào.

*

Bài 6 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập toán 8.Cho hai phương trình x^2 -5x + 6 = 0; x + (x – 2)(2x + 1) = 2 …

Xem thêm: Cách Cân Bằng Phương Trình Hno3 = Cu(No3)2 + No + H2O, Hno3 (Axit Nitric) = Tat

*

Bài 7 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập toán 8. Tại sao có thể kết luận tập nghiệm của phương trình ….

*

Bài 8 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng với mọi x ≤ 0.

*

Bài 9 trang 6 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập toán 8. Cho phương trình m^2 + 5m + 4)x^2 = m + 4, trong đó m là một số.Chứng minh rằng : a) Khi m = – 4, phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của ẩn….

Xem thêm: Phương Trình Tốc Độ Phản Ứng

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình