Milimet Vuông Bảng Đơn Vị Đo Diện Tích Lớp 5 : Mi, Giải Vnen Toán 5 Bài 15: Mi

Giải bài 15: Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích – Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 40. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trả lời:

1$hm^{2}$ = 100$dam^{2}$ Đ 80$dam^{2}$ = 8$hm^{2}$ S
1$dam^{2}$5$m^{2}$ = 15$m^{2}$ S 1$hm^{2}$ = 10000$m^{2}$ Đ
1002$m^{2}$ = $10frac{2}{100}$$dam^{2}$ Đ 108$dam^{2}$ = $1frac{8}{100}$$hm^{2}$ Đ

2. Em đọc kĩ: sgk

3. Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

4. Đọc, viết các số đo diện tích:

a. Đọc các số đo diện tích: 18$mm^{2}$; 603$mm^{2}$; 1400$mm^{2}$

b. Viết các số đo diện tích:

Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuôngHai nghìn ba trăm mười mi -li-mét vuông

Trả lời:

18$mm^{2}$: Mười tám mi-li-mét vuông603$mm^{2}$: Sáu trăm linh ba mi-li-mét vuông1400$mm^{2}$: Một nghìn bốn trăm mi-li-mét vuông

Viết số đo diện tích:

Một trăm tám mươi lăm mi-li-mét vuông: 180$mm^{2}$Hai nghìn ba trăm mười mi -li-mét vuông: 2310$mm^{2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7$cm^{2}$ = … $mm^{2}$ 2$m^{2}$ = … $cm^{2}$ 15$km^{2}$ = … $hm^{2}$

12$hm^{2}$ = … $m^{2}$ 15$m^{2}$8$dm^{2}$ = … $dm^{2}$ 3$dam^{2}$ 22$m^{2}$= … $m^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

800$mm^{2}$ = … $cm^{2}$ 2600$dm^{2}$= … $m^{2}$ 80 000$m^{2}$= … $hm^{2}$

1000$hm^{2}$= $km^{2}$ 150$cm^{2}$= … $dm^{2}$ … $cm^{2}$ 201$m^{2}$ = … $dam^{2}$ … $m^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

2$mm^{2}$= … $cm^{2}$ 5$dm^{2}$= … $m^{2}$ 34$dm^{2}$= … $m^{2}$

45$cm^{2}$= … $dm^{2}$ 25$mm^{2}$= … $cm^{2}$ 28$cm^{2}$= … $m^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

a. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét vuông: 8$m^{2}$36$dm^{2}$; 19$m^{2}$8$dm^{2}$

b. Viết các số đo sau dưới dạng số đo đơn vị là xăng-ti-mét vuông: 4$dm^{2}$45$cm^{2}$; 14$dm^{2}$85$cm^{2}$; 105$dm^{2}$6$cm^{2}$.

Đang xem: Milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích lớp 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Điền dấu :

2$dm^{2}$8$cm^{2}$ … 208$cm^{2}$ 4$m^{2}$48$dm^{2}$ … 5$m^{2}$

400$mm^{2}$ … 398 $cm^{2}$ 61$km^{2}$ … 610$hm^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Trước kia ở vùng đồng bằng Bắc Bộ người ta sử dụng đơn vị đo diện tích ruộng đất là mẫu, sào, thước. Mỗi mẫu bằng 3600$m^{2}$, một mẫu bằng 10 sào, một sào bằng 15 thước. Em hãy tính xem một sào bằng bao nhiêu mét vuông, một thước bằng bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 42 VNEN toán 5 tập 1

Ở các tỉnh phía Nam còn sử dụng đơn vị đo diện tích ruộng đất là công. Một công đất có diện tích bằng 1000$m^{2}$. Em hãy tính xem 10000$m^{2}$ bằng nhiều công đất.

Xem thêm: Chia Sẻ Khóa Học Forex VỀ Khã“A HỌC CỦA ThẦY TrẦN QuỐC Minh

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 15 mi li mét vuông, mi li mét vuông trang 40 vnen toán 5, bài 15 sách vnen toán 5 tập 1, giải sách vnen toán 5 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Xem thêm: Cách Ẩn Ô, Cột, Dòng Hàng Và Tạo Group Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Một số bài khác

Giải VNEN toán 5
Các bài toán về số và chữ số dạng 2: Các bài toán giải bằng phân tích cấu tạo số
Các bài toán về tính tuổi – Dạng 1: Cho biết tổng và tỉ số tuổi của hai người
Các bài toán về số và chữ số dạng 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước
Giải VNEN toán 5 bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số
Giải VNEN toán 5 bài 3: Phân số thập phân
Giải VNEN toán 5 bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số

Giải các môn học khác

Vnen tiếng Việt 5 tập 1
Vnen tiếng việt 5 tập 2
Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Khoa học lớp 5 – Sách VNEN
Lịch sử và địa lí 5 – Sách VNEN

=>Xem nhiều môn hơn

Bình luận

Thông báo

Bạn có yêu cầu gì? Hãy ghi ngay vào đây!
Chỉ cần share – chia sẻ lên Facebook là được nhận quà

Luyện thi THPT quốc gia 2018

Luyện thi trắc nghiệm môn Toán
Luyện thi trắc nghiệm môn Lý
Luyện thi trắc nghiệm môn Hoá
Luyện thi trắc nghiệm môn Sinh
Luyện thi trắc nghiệm môn Sử
Luyện thi trắc nghiệm môn Địa
Luyện thi trắc nghiệm môn GDCD

Giải bài tập các môn học

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích