Mẫu Xác Nhận Văn Bằng Chứng Chỉ, Cấp Lại Chứng Nhận Tốt Nghiệp

Tổng quan Tin tức Văn bản Hoạt động giáo dục Thủ tục hành chính TĐKT – SKKN Tra cứu điểm Tiện ích

*

3.1 Trình tự thực hiện

a) Tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải làm văn bản đề nghị phối hợp xác minh kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

b) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục xác minh văn bằng, chứng chỉ.

Đang xem: Mẫu xác nhận văn bằng chứng chỉ

c) Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc để làm văn bản trả lời xác minh cho tổ chức yêu cầu; nội dung trả lời xác minh phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức yêu cầu.

d) Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho cá nhân được yêu cầu thì cơ quan, cơ sở giáo dục phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua bưu điện

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Tính Tiền Thưởng Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm If Trong Excel

b) Tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là cơ quan được pháp luật cho phép thành lập.

c) Trường tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định và 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3.4. Thời hạn giải quyết:

Bảy (07) ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo.

Xem thêm: Top 5 Ứng Dụng Đo Diện Tích Đất Trên Google Map, Top 5 Ứng Dụng Đo Diện Tích Đất Tốt Nhất Hiện Nay

Trong trường hợp yêu cầu xác minh từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

3.5. Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện:

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

3.7. Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời xác minh văn bằng, chứng chỉ

3.8. Phí, lệ phí:

Không

3.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

3.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:

Không

3.11. Căn cứ pháp lý:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu