Tài Liệu Mẫu Viết Tiểu Luận Tốt Nghiệp, Hướng Dẫn Cách Viết Bài Tiểu Luận

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (182.78 KB, 4 trang )

Đang xem: Mẫu viết tiểu luận tốt nghiệp

Mẫu viết LVTN/TLTN M-LV-01 MẪU VIẾT LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP Luận văn tốt nghiệp là kết quả của toàn bộ nỗ lực trong suốt thời gian học tập, là sự thể hiện toàn bộ năng lực của người nghiên cứu. Luận văn/ tiểu luận tốt nghiệp phải thể hiện được những bộ phận và với nội dung cơ bản sau: 1. Bìa chính (mẫu M-LV-02). 2. Bìa phụ (mẫu M-LV-03) 3. Lời cảm ơn: Ghi lời tri ân đến các tổ chức, cá nhân (thầy cô, cha mẹ và những người khác) đã giúp đỡ mình trong suốt quá trình học tập và làm nghiên cứu. 4. Mục lục: Liệt kê các chương mục và số thứ tự trang tương ứng. 5. Kí hiệu và viết tắt: Liệt kê theo thứ tự alphabet những ký hiệu và chữ viết tắt trong luận văn để người đọc tiện tra cứu. 6. Tóm tắt, Abstract và Từ khoá: Bao gồm 3 phần, phần tóm tắt viết khoảng mươi dòng với nội dung rất vắn tắt về lý do và bối cảnh của đề tài, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài, phương pháp giải quyết của tác giả, kết quả đạt được và vấn đề tồn tại, những dự kiến sau công trình nghiên cứu. Phần Abstract là phần dịch tóm tắt trên ra tiếng Anh. Phần từ khoá (key word) liệt kê một số từ quan trọng nhất trong luận văn, thông thường người ta liệt kê ít nhất 3 từ. 7. Chương 1: Tổng quan, phần này thường trình bày các vấn đề tổng quan bao gồm: a. Đặt vấn đề: Nêu lên bối cảnh xuất hiện vấn đề, nội dung bài toán đặt ra cần giải quyết. Trang 1 Mẫu viết LVTN/TLTN M-LV-01 b. Lịch sử giải quyết vấn đề: Vấn đề đã được ai giải quyết, ở đâu, vào lúc nào, kết quả ra sao, còn những tồn tại gì. Nếu vấn đề mới hoàn toàn thì ghi là vấn đề mới, chưa hề được giải quyết bao giờ. c. Phạm vi của đề tài: Xác định chính xác, phạm vi, mức độ mà đề tài cần giải quyết. Phạm vi có thể là toàn bộ vấn đề đặt ra hoặc chỉ một số phần trong vấn đề đó.
d. Phương pháp nghiên cứu/ hướng giải quyết vấn đề: Nêu lên phương pháp nghiên cứu lí thuyết, thực nghiệm, điều tra… để giải quyết bài toán đặt ra. 8. Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề (cơ sở lí thuyết kế thừa của người đi trước và phần mới xây dựng của tác giả nếu có). 9. Chương 3: Nội dung và kết quả nghiên cứu: – Kết quả điều tra, thu thâp thông tin. – Giải pháp phân tich, thiết kế các mô hình. – Mô tả các kết quả đạt được (các chức năng chính của sản phẩm/ chương trình, các module chủ yếu…) – Thảo luận kết quả và nêu những vấn đề chưa được giải quyết. 10. Phần Kết luận và đề nghị, phần này thường không đánh số chương, nhưng là một phần tách riêng. Theo thông lệ thì phần này nằm cuối của báo cáo, bao gồm các nội dung: – Kết luận về toàn bộ công cuộc nghiên cứu. – Các đề nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. 11. Phần Phụ lục, phần này có thể không hoặc có một số phụ lục. Trong trường hợp có nhiều phụ lục, phải chia ra thành phụ lục 1, phụ lục 2…Các phụ lục có thể đưa vào như hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chương trình; mã nguồn chương trình… Trang 2 Mẫu viết LVTN/TLTN M-LV-01 12. Phần Tài liệu tham khảo. Danh mục tài liệu tham khảo là một phần không thể thiếu trong các báo cáo khoa học. Phần tài liệu tham khảo có thể trình bày theo mẫu sau, mỗi tài liệu tham khảo được trình bày trong một đoạn (paragraph) bao gồm: – Số thứ tự tài liệu đặt trong cặp dấu ngoặc vuông, ví dụ <1>, <2>… Có 3 phương pháp để sắp xếp thứ tự các tài liệu tham khảo: Cách thứ nhất là sắp xếp theo thứ tự năm xuất bản từ mới đến cũ, ví dụ tài liệu xuất bản năm 2003 sẽ được liệt kê trước tài liệu xuất bản năm 2002. Cách thứ hai là sắp xếp theo mức độ tham khảo, nghĩa là tài liệu nào được tham khảo nhiều hơn sẽ được liệt kê trước. Cách thứ ba là sắp xếp
theo thứ tự alphabet của tên tác giả. Trong báo cáo nếu có trích dẫn tài liệu tham khảo thì cần phải để số thứ tự của tài liệu tham khảo ngay sau câu trích dẫn. Ví dụ “Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật = Chương trình” <10> (trang 120) chỉ ra rằng câu trích dẫn này lấy trong trang 120 của tài liệu được đánh số <10> trong danh mục tài liệu tham khảo. – Tên tác giả hoặc các tác giả, thường được in đậm. – Tên tài liệu thường được in nghiêng. – Có thể ghi thêm tập mấy (nếu tài liệu có nhiều tập), những chương nào (nếu chỉ tham khảo một số chương), từ trang đến trang (nếu chỉ tham khảo các trang đó). – Tên nhà xuất bản, năm xuất bản. – Địa chỉ Website nếu có. Ví dụ: <1> Đinh Mạnh Tường. Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán. Chương 1 và 8. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật. Hà nội, 2001. <2> Aho A.V. , Hopcroft J.E. and Ullman J.D. Data Structures and Algorithms. Pages: 200-345. Addison-Wesley. London, 1983. Trang 3 Mẫu viết LVTN/TLTN M-LV-01 13. Phần Chỉ mục (Index) Phần này không bắt buộc, nhưng khuyến khích sinh viên làm. Ở đây trình bày các từ khoá theo vần alphabet và số thứ tự trang tương ứng của từ khoá đó. Nếu có phần này sẽ rất thuận tiện cho người tra cứu. Yêu cầu về trình bày: 1. Sử dụng bộ mã tiếng Việt unicode: Tiêu đề phần/chương (Heading 1): font Arial, Size 14, Bold, chữ hoa; Tiêu đề mục la mã (Heading 2): font Arial, Size 13, Bold, chữ hoa; Tiêu đề mục nhỏ (Heading 3): font Arial, Size 13, Bold, chữ thường; Nội dung thông thường (normal): font Times New Roman, size 13, chữ thường. Sử dụng format/style để định nghĩa các style trên. Mục lục trình bày đến 3 cấp (heading 1, 2, 3). Sử dụng Insert/Index and Table/ Table of Contents để làm mục lục tự động.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê, Bài Tập Nguyên Lý Thống Kê Có Đáp Án (1)

2. Quy cách đánh số chương mục theo kiểu Outline, ví dụ 1.2.1 là mục 1 nhỏ trong mục 2 la mã của chương 1. Sử dụng Format/Bullets and Numbering/Outline Numbered. 3. Trình bày mạch lạc, súc tích, không có lỗi chính tả. Trang 4

*

Tài liệu Mau viet y tuong du an pptx 3 557 2

*

Tài liệu Mẫu 03-KB: Văn bản yêu cầu gia hạn thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án pdf 3 506 0

Xem thêm: Tư Vấn Thiết Kế Nhà Đẹp Diện Tích 90M2 Đẹp, Công Năng Khoa Học

*

Tài liệu Mẫu 04-KB: Văn bản yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung thông báo về kê biên tài sản thi hành án docx 3 862 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận