Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Chung Trong Thời Kỳ Hôn Nhân, Biên Bản Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng

Khi ly hôn, ngoài việc yêu cầu Tòa án công nhận việc thỏa thuận chia tài sản chung thì hai bên vợ chồng còn có thể lựa chọn phương án thỏa thuận chia tài sản chung trước khi giải quyết tại Tòa để việc giải quyết ly hôn được tiến hành nhanh chóng. Để thực hiện thủ tục này, các bên cần làm bản thỏa thuận và phải công chứng:
Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu biên bản thỏa thuận phân chia tài sản chung được xác lập tại Văn phòng công chứng để Quý khách hàng tham khảo và vận dụng trên thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tại Phòng Công chứng số ….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng đựơc thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng), chúng tôi gồm:
Bà: ………………………………………………………………
Ghi rõ người vợ, người chồng được chia bất động sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng bất động sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu….

Đang xem: Mẫu văn bản thỏa thuận tài sản chung

Ghi rõ người vợ, người chồng được chia động sản, quyền tài sản nào (mô tả rõ đặc điểm của từng động sản, quyền tài sản kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu – nếu có) hoặc giá trị phần tài sản.. Các thỏa thuận khác của người vợ, người chồng về thời gian, địa điểm, điều kiện giao nhận tài sản, đăng ký quyền sở hữu (đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu)….
Liệt kê các tài sản chung của vợ chồng còn lại không chia (nếu có) kèm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (nếu có).
1.Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;
2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Thỏa thuận này là đúng sự thật;
3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
8. Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày …
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng để Quý khách hàng tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan:

*

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

————————————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG<1>

Chúng tôi ký tên dưới đây :

Vợ :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :……………………….. do……………………………..

cấp ngày……………………… tháng…………………….. năm………………………

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………….

Chồng :

Ngày, tháng, năm sinh :

Chứng minh nhân dân số :……………………………………….. do………………

cấp ngày……………………… tháng……………….. năm…………………………….

Địa chỉ thường trú :……………………………………………………………..

……………………………………………………………….

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ………………….. đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số : do cấp ngày

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau :

1. Căn nhà tọa lạc tại số : … đường … phường (xã) … quận (huyện) … theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

………………………………………………………………………………………..

2. Căn nhà tọa lạc tại số : … đường … phường (xã) … quận (huyện) … theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Tính Năng Giải Bất Phương Trình Bậc 2 Bằng Máy Tính Casio

3. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­ … đường … phường (xã) … quận (huyện) … theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Nay vì lý do : Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác :………….

bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau :

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :…………………………………….

Theo như miêu tả dưới đây :

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

+ Loại :………………………………………..

+ Cấu trúc :…………………………………………

+ Diện tích khuôn viên :………………………………………….

+ Diện tích xây dựng :…………………………………………..

+ Diện tích sử dụng :………………………………………….

+ Diện tích trong lộ giới :………………………………………….

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày …) được chia cho Ông (Bà) :…………………………………………………..

(b) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :……………………………………

Theo như miêu tả dưới đây :……………………………………………

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :

+ Loại :……………………………………….

+ Cấu trúc :……………………………………….

+ Diện tích khuôn viên :………………………………………

+ Diện tích xây dựng :………………………………………..

+ Diện tích sử dụng :………………………………………..

+ Diện tích trong lộ giới :…………………………………………

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý Đô thị quận (Phòng Xây dựng và giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………….) được chia cho Ông (Bà) :…….

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận :

Một phần (toàn bộ) căn nhà số : ………………………… hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà) : Ông (Bà) :……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là :……………Ông (Bà)………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.

Xem thêm: Khóa Học Tiếng Anh Cntt Năm 2018, Khóa Tiếng Anh Chuyên Ngành Cntt Năm 2018

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày …………

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……. tháng …… năm……..

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu