Tư Vấn Làm Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế Mới Nhất, Mẫu Văn Bản Khai Nhận Di Sản Thừa Kế

Khai nhận di sản thừa kế là thủ tục nhằm xác lập quyền tài sản đối với di sản thừa kế của người thụ hưởng trong di chúc hoặc người thuộc hàng thừa kế theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quyền thừa kế sau khi người để lại di sản chết. Dưới đây là mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢNTHỪA KẾ

Tôi là (3):

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… ………………………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Đang xem: Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế mới nhất

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… ………………………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ……………. …………… ……………. …………… …………… ……………. ………….. …………….. …………. chết ngày ………../………./……….. theo Giấy chứng tử số ………….. …………. do Uỷ ban nhân dân ……………… …………….. ……………… …………… …………. ………….. cấp ngày ………/…………/…………. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà …………….. ……………. …………….. ……………… …………….để lại như sau (8):

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… ………………………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Xem thêm: Bài Tập Giảm Đau Cổ Tay Tại Nhà Đơn Giản Mà Hiệu Quả, 10 Bài Tập Hiệu Quả Giúp Giảm Đau Cổ Tay

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… ………………………… …………… ……………. …………… …………… …………….

…………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… …………… ……………. …………… …………… ……………. …………… …………… ………………………… …………… ……………. …………… …………… …………….

Xem thêm: Mách Bạn Cách Xóa Mật Khẩu Máy Tính Win 7 Dễ Nhất, Mách Bạn Cách Xóa Pass Win 7 Dễ Nhất

Tôi xin cam đoan:

– Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

– Ngoài tôi ra, ông/bà ……………. ……………… ………………. …………….. …………… không còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

*

Mẫu hợp đồng khác

Mẫu HĐ mua bán căn hộ chung cư Tải về Mẫu HĐ thế chấp quyền sử dụng đất Tải về Mẫu HĐ thuê căn hộ Tải về Mẫu HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tải về Mẫu HĐ ủy quyền Tải về

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu