Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Phương Án Pccc, Thủ Tục Phê Duyệt Phương Án Chữa Cháy

… mối thẩmđịnh dự án) Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc , ngày tháng năm……… TỜ TRÌNHPHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Tên dự án) Kính gửi:……. … tích sử dụng đất:g. Loại, cấp công trình: h. Thiết bị công nghệ (nếu có):i. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) k. Tổng mức đầu tư của dự án: … cơ quan, đơn vị đầu mối thẩm định) báo cáo kết quả thẩmđịnh dự án như sau:1. Tóm tắt những nội dung chủ yếu của dự án: a. Tên dự án: b. Tên chủ đầu tư:c. Mục tiêu đầu tư:d. Nội dung và quy…

Đang xem: Mẫu tờ trình phê duyệt phương án pccc

*

Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt phương án giá (do Nhà nước quản lý định giá; quy định giá thuộc thẩm quyền pot

… chính: Sở Tài chính. – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt. – Lệ phí: không. – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không….

*

Thẩm định và trình phê duyệt phương án giá (do nhà nước quản lý định giá, quy định giá thuộc thẩm quyền), mã số hồ sơ TBPC- 158676 -TT potx

Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 3 Hình Học 9 Có Đáp Án Violet, De Cuong On Tap Chuong 3 Hinh 9

*

*

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG … pdf

… NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /TTr , ngày tháng năm 20 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, … Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 Về … cho thuê đất; Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định…

Xem thêm: In Luận Văn Giá Rẻ Ở Hà Nội, In Luận Văn, Đồ Án Tốt Nghiệp Giá Rẻ Hà Nội

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình