Mẫu Thang Bảng Lương 2017 Excel Xây Dựng Thang Lương, Bảng Lương

Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018 – Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp. Hướng dẫn xây dựng bảng lương mới nhất hiện nay.

Đang xem: Mẫu thang bảng lương 2017 excel

*

(Hình ảnh: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018)

A. Hệ thống thang bảng lương của Doanh nghiệp:

Bạn đang xem : Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

B. Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018

1. Lương bậc 1 (mức lương thấp nhất)

a. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Vùng Lương tối thiểu 2017 Lương tối thiểu 2018
Vùng I 3,75 3,98
Vùng II 3,32 3,53
Vùng III 2,9 3,09
Vùng IV 2,58 2,76

b. Mức lương thấp nhất của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao hơn ít nhất 7% so với mục a).

Xem thêm: Top 5 Free Excel Password Remover Online 2016/2013/2010, Excel Password Recovery Online

Vùng Mức lương (VNĐ)
I 4258600
II 3777100
III 3306300
IV 2953200

c. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Vùng Mức lương (VNĐ)
I 4471530
II 3965955
III 3471615
IV 3100860

Bài viết: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

d. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Hoàn Lại Tiền Do Chuyển Khoản Nhầmmẫu Văn Bản

Vùng Mức lương (VNĐ)
I 4556702
II 4041497
III 3537741
IV 3159924

2. Lương bậc 2 và các bậc cao hơn.

Việc xây dựng lương bậc 2 và các bậc cao hơn phải đáp ứng được quy định: “Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%

*** Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018

Bài viết: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

*

– Khi tính lương:

Nợ TK 642 Có TK 334

– Tính các khoản phải trích theo lương:

Nợ TK 642 Nợ TK 334 Có TK 338

– Khi chi trả lương:

Nợ TK 334 Có TK 111, 112

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel