Tải Về Miễn Phí File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Bán Hàng Excel, Mẫu Số S03A4

*

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 

Mẫu số S03a4 – DNN : SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Đơn vi:………..

Đang xem: Mẫu sổ nhật ký bán hàng excel

Mẫu số: S03a4 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Năm………….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Phải thu từ người mua (Ghi Nợ)

Ghi Có tài khoản doanh thu

Số hiệu

Ngày, tháng

Hàng hóa

Thành phẩm

Dịch vụ

A

B

C

D

1

2

3

4

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau

– Sổ này có…….trang, đánh số từ trang 01 đến trang……

Xem thêm: Cách Khóa Máy Tính Vinacal 570Es Plus Ii ( Màu Xám), Khóa Và Đặt Pass Cho Máy Casio

– Ngày mở sổ : ……….

Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 107 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Trang 107 108

Ngày …. tháng …. năm…..

Người ghi sổ

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

*

Tweet

*

*

*

*

*

—————————————————————-

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel