mẫu sổ chi tiết bán hàng excel

Đang xem: Mẫu sổ chi tiết bán hàng excel

Hướng dẫn cách lập Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu S16-DNN (S35-DN), theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.

 
 
1. Mẫu Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: …………………………… Mẫu số S16-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):………
Năm:…………………….
Quyển số:.………………
Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521) A B C D E 1 2 3 4 5                     Cộng số phát sinh
– Doanh thu thuần
– Giá vốn hàng bán
– Lãi gộp             – Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
———————————————————

Tải Mẫu Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133 S16-DNN word:

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Excel Quản Lý Công Văn Bằng Excel Miễn Phí

TẢI VỀ
 
Tải Mẫu Sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 200 S35-DN word:

TẢI VỀ

Tải Mẫu Sổ chi tiết bán hàng Excel theo Thông tư 133 và 200:

Mẫu sổ sách kế toán Excel

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:  lingocard.vn
gmail.com  (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

2. Cách lập Sổ chi tiết bán hàng:

a. Mục đích:
– Sổ này mở theo từng sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán.

b. Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
– Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.
– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.
– Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hóa (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.
– Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…
Sau khi cộng “Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.
Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”.
 ———————————————————
 

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 6 Kể Chuyện Tưởng Tượng, 20 Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tượng Lớp 6 Hay Nhất

Xem thêm: Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua bán
 
 
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel