Mẫu Sổ Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Trên Excel, Cách Lập Sổ Chi Phí Sản Xuất, Kinh Doanh Mẫu S36

*

Đang xem: Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh trên excel

*

*

Xem thêm: phương pháp quan sát và trình bày trực quan

*

Sổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Sau đây Kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh và cách lập theo Thông tư 200.

*

Xem thêm: Cách Trình Bày Luận Văn Thạc Sĩ, Mẫu: Quy Định Về Trình Bày Luận Văn

1. Mục đích sổ chi phí sản xuất, kinh doanhSổ này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ chi phí sản xuất, kinh doanhCăn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước – phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).– Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;– Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng;– Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;– Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.– Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Trên đây làmẫuSổ chi phí sản xuất, kinh doanh và cách lập theo Thông tư 200Kế Toán Hà Nộimuốn chia sẻ tới quý bạn đọc! Hi vọng rằng bài viết sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình học tập và làm việc.

Kế toán Hà Nội chúc các bạn thành công!

*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel