Tải Mẫu Phiếu Nhập Kho Theo Quyết Định 48 Excel (Tải Miễn Phí)

Mẫu giấy nhập kho – Mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho bằng Excel là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Ngoài ra, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu mẫu kế toán thông dụng là mẫu phiếu thu, phiếu chi và phiếu xuất kho.

Đang xem: Mẫu phiếu nhập kho theo quyết định 48 excel

Phiếu thuPhiếu chiPhiếu xuất khoPhiếu nhập kho theo Thông tư 200Cách viết phiếu nhập khoPhiếu nhập kho – Mẫu số 01 – VT định dạng Excel được lập theo mẫu sau:Nội dung cụ thể Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC như sau:
Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………….Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………….. Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu)Người giao hàng(Ký, họ tên) Thủ kho(Ký, họ tên) Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Cách viết Phiếu nhập kho bằng Excel

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu và ngày, tháng, năm lập phiếu; họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa; số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho; ngày, tháng, năm theo hóa đơn; tên kho, địa điểm nhập kho.Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (số vật tư,sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).

Xem thêm: Phần Mềm Đo Diện Tích Trên Google Map S Bằng Máy Tính, Điện Thoại

Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).Phần số lượng:Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hóa đơn hoặc lệnh nhập).Cột 2: Kế toán kho ghi số lượng thực nhập vào kho. (Thông thường số lượng theo chứng từ ở cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập ở cột 2, nhưng nếu hàng không về đủ, hoặc xảy ra hư hỏng trả lại người bán, và cũng có thể hàng hóa về thừa so với thực mua thì cột 1 và cột 2 sẽ khác nhau, kế toán Kho cần chú ý ghi chính xác số lượng của 2 cột này).
Cột 3: Giá nhập kho: được xác định bằng giá mua chưa thuế của hàng hóa cộng với các chi phí thu mua (vận chuyển, bốc dỡ…) cho một đơn vị hàng hóa.Cột 4: Bằng đơn giá nhân với số lượngDòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ tổng số tiền ở cột thành tiền trên phiếu nhập kho.

Xem thêm: Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh Ngắn Nhất, Soạn Bài Cách Làm Bài Văn Lập Luận Chứng Minh

Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất), và người lập phiếu (ghi rõ họ tên), người mua hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 (đối với vật tư, hàng hóa mua ngoài) để ghi vào thẻ kho sau đó chuyển cho phòng kế toán ghi sổ kế toán, và liên 1 lưu lại nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người mua hàng giữ.
Mẫu số 02 – TT: Phiếu chi mới nhất 2021 Mẫu phiếu chi theo Thông tư 79, Thông tư 107, Thông tư 133, Thông tư 200 và Thông tư 132 Mẫu số 02 – VT, C31 – HD Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho theo Thông tư 133, Thông tư 200, Thông tư 132, Thông tư 107

*

Cách viết phiếu nhập kho Hướng dẫn ghi phiếu nhập kho Mẫu số 01 – VT: Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133, Thông tư 200 và Thông tư 132

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel