hướng dẫn Mẫu Phiếu Chi Excel C31-Bb, Hướng Dẫn Phiếu Chi (Mẫu Số C31

Mẫu phiếu chi có lẽ còn xa lạ với những người bình thường. Nhưng đối với nhân viên kế toán thì đây là một biên bản mà họ phải làm việc hàng ngày.

Đang xem: Mẫu phiếu chi excel c31-bb

Quen thuộc là thế, nhưng đối với kế toán mới đi làm hoặc sinh viên đang học trên trường. Thì vẫn còn nhiều khó khăn khi viết mẫu phiếu này nên cần tìm hiểu rõ hơn về mẫu phiếu chi.

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu phiếu chi mới nhất năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ để các bạn cùng tham khảo nhé. Mời các bạn theo dõi những thông tin dưới đây.

Mẫu phiếu chi 2018 là gì?

Phiếu chi là một biên bản xuất hiện trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Mục đích của việc làm phiếu chi là xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

*

Để làm mẫu phiếu chi, trước hết người nhận chi tiền phải xin sự phê duyệt của quản lý trực tiếp đó là Ban Giám đốc công ty, chữ ký của bộ phận kế toán gồm nhân viên lập phiếu chi, kế toán trưởng và thủ quỹ. Bộ phận thủ quỹ sẽ là nơi chi tiền cuối cùng, thường thì người nhận chi sẽ nhận tiền mặt tại bộ phận này.

Mẫu phiếu chi mới nhất 2018

Mẫu phiếu chi mới nhất 2018 là một trong những biểu mẫu rất quan trọng đối với các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Loại biểu mẫu này được bộ phận kế toán sử dụng thường xuyên để ghi chép lại các nội dung chi tiền mặt, làm cơ sở ghi chép sổ kế toán để hạch toán thu chi.

Mặc dù có nội dung đơn giản, nhưng mẫu phiếu chi cần được làm hết sức cẩn trọng, nhất là thao tác làm việc với những con số và quan trọng nhất chính là chữ ký xác nhận của các bộ phận và các liên sẽ gửi đi.

Hy vọng rằng với những mẫu phiếu chi mới nhất 2018 mà chúng tôi sẽ chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn kế toán mới vào nghề có được mẫu phiếu chuẩn nhất để làm việc.

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133

Đơn vị: …………………………… Mẫu số 02 – TT

PHIẾU CHI Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm….. Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………….

Lý do chi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200

Đơn vị: …………………………… Mẫu số 02 – TT

PHIẾU CHI Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm….. Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………….

Lý do chi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ: …………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48

Đơn vị: …………………………… Mẫu số 02 – TT

PHIẾU CHI Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm….. Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………….

Lý do chi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày….. tháng….. năm……

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi C31 – BB

Đơn vị: …………………………… Mẫu số C31 – BB

Mã đơn vị SDNS: …………………

PHIẾU CHI Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm….. Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………….

Lý do chi: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ……………………………………… (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………… chứng từ kế toán.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…… tháng…… năm…….

THỦ QUỸ NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý): ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mẫu phiếu chi theo thông tư 107

Đơn vị: …………………………… Mẫu số: C41 – BB

PHIẾU CHI Quyển số: ………………..

Ngày….. tháng…… năm….. Số: ……………………………

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………….

Xem thêm: Khóa Học C&Amp;B Tphcm – Khóa Học Lập Trình C Căn Bản

Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………………………………………………….. (loại tiền)

(Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

Kèm theo: ………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ……………………………………………………………………………………

-Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày…… tháng…… năm…….

THỦ QUỸ NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………………………………

Mẫu phiếu chi theo thông tư 133 trên Excel

Để lập phiếu chi theo thông tư 133 trên Excel, bạn thực hiện như sau:

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200 Excel

Dưới đây sẽ là hướng dẫn cách tạo mẫu phiếu chi theo thông tư 200 trên Excel theo mẫu phiếu chi mới nhất 2018.

Mẫu phiếu chi lượng nhân viên bao gồm bảng lương chi tiết của từng nhân viên trong doanh nghiệp như lương cơ bản, hiệu quả công việc, nghỉ phép, thưởng,… Mẫu phiếu chi lương nhân viên mới nhất 2018 sẽ giúp các kế toán, hành chính có thể điền và tính toán chính xác lương của nhân viên.

PHIẾU LƯƠNG NHÂN VIÊN

LOGO CÔNG TY THÁNG….. NĂM……

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên ……………………………….
Phòng ban ………………………………..
Số ngày công ……………………………….
Ngày nghỉ bù ……………………………………
Ngày nghỉ không tính phép ……………………………………..
Ngày nghỉ hưởng lương …………………………………….
Ngày nghỉ tính phép ……………………………………
Mức lương …………………………………….
Tổng tiền lương Lương cơ bản ………………………………………..
Lương hiệu quả …………………………………………
Lương làm thêm giờ …………………………………………..
Các khoản cộng lương …………………………………………
Các khoản trừ lương ………………………………………..
Phụ cấp điện thoại ………………………………………
Phụ cấp ăn ca …………………………………………
Công tác phí ……………………………………
Tổng thu nhập ……………………………………
Tạm ứng lương kỳ I ……………………………………….
Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (7%) ……………………………………….
BHYT (1.5%) ………………………………………….
BHTN (1%) ……………………………………….
Truy thu …………………………………..
Thuế TNCN ……………………………………………
Tổng ……………………………………………
Thực lĩnh …………………………………………
Ghi chú Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ……………………………………………….

Mẫu phiếu chi công đoàn

Đơn vị: ……………………………..

Bộ phận: Công đoàn

PHIẾU CHI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Họ và tên người chi: ……………………………………………………………………………………………….

Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: …………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 4: Bài 37

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………….)

Ngày…. Tháng…. năm…..

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ DUYỆT NGƯỜI CHI

CHỦ TỊCH (Ký, Họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)

Như vậy, trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với các bạn các mẫu phiếu chi mới nhất năm 2018 để giúp các bạn kế toán cũng như các sinh viên đang học có thể tham khảo và hoàn thành tốt công việc của mình.Chúc các bạn thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel