Mẫu Excel Bảng Kê Mua Vào 01Gtgt, Bảng Kê Mua Vào 01Gtgt

Tải file excel bảng kê mua vào, bán ramới nhất – Hướng dẫn bạn cách lập bảng kê chứng từ, hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra bằng file excel. File excel bao gồm thông tin các khách hàng bán ra, mua vào và mãu bảng kê chứa các thông tin của chứng từ, hóa đơn. File excel giúp bạn dễ dàng quản lý dữ liệu khách hàng khi bán hàng hóa, dịch vụ và dữ liệu người bán khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Đang xem: Mẫu excel bảng kê mua vào

*

Các bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nhé!

A. Hướng dẫn sử dụng file excel bảng kê mua vào, bán ra:I. Lập danh mục khách hàng:

Dựa theo hóa đơn, chứng từ lúc mua vào – bán ra để nhập trước (Tên khách hàng, mã khách hàngvà mã số thuế khách hàng ) tại Sheet ;

II. Sheet chính là thông tin bảng kê bán ra, mua vào sẽ sử dụng cho mục đích tổng hợp doanh số. Cuối cùng là in ấn và lưu trữ sau khi đã nhập đầy đủ theo các hóa đơn phát sinh trong kỳ kê khai.

Bạn đang xem bài viết: “Tải file excel bảng kê mua vào,bán ra mới nhất”

III. Chú ý:

Khi bạn nhập dữ liệu vào bảng kê:- Nhấn vào nút Tất cả dữ liệu trong bảng kê sẽ bị xóa để tiến hành nhập mới dữ liệu (Cần chắc chắn đã lưu lại một file dữ liệu cũ trước khi xóa)- Nhập chính xác hóa đơn GTGT phát sinh theo từng chỉ tiêu. Ví dụ: Hóa đơn bán ra thuế suất 10% phải được kê vào Mục 4 trên bảng kê – ( 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%);- Cột số thứ tự theo từng dòng không cần nhập vì sẽ tự động nhảy khi nhập số liệu tại cột số hóa đơn;

– Tên khách hàng (Người mua – Người bán) sẽ tự động nhảy theo sau khi list chọn chính xác tại cột Mã khách hàng;

– Các cột khác nhập theo giá trị thực tế các hóa đơn phát sinh.

Xem thêm: Top 2 Khóa Học Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Dân Dụng Học Thiết Kế Nhà

B. Hình ảnh minh họa file excel bảng kê mua vào, bán ra:

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA:

*

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO:

*

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra bao gồm các cột chứa các thông tin như số hóa đơn, ngày tháng chứng từ, hóa đơn; mã khách hàng; họ tên người bán hoặc người mua; mã số thuế người bán hoặc người mua; giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT hoặc doanh thu chưa có thuế GTGT và thuế GTGT.

Xem thêm: Giải Bài Tập Momen Lực Có Đáp Án Violet, Bài Tập Về Momen Lực

Bài viết: “Tải file excel bảng kê mua vào,bán ra mới nhất”

Bạn chat trực tiếp với nhân viên tư vấn để lấy file nha!

*

*** Có thể bạn quan tâm: Cú pháp và Cách sử dụng các hàm: VLOOKUP, HLOOKUP

– Hàm VLOOKUP Chức năng: Dò tìm một hàng (row) chứa giá trị cần tìm ở cột đầu tiên (bên trái) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong hàng này, và sẽ lấy giá trị ở cột đã chỉ định trước. Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, ) Tham số: Col_index_num: Cột cần tìm . Range_lookup: Kiểu dò (True-False). Lookup_value: Giá trị dò. Table_array: Bảng dò (dạng cột).- Hàm HLOOKUP Chức năng: Dò tìm một cột (column) chứa giá trị cần tìm ở hàng đầu tiên (trên cùng) của một bảng dữ liệu, nếu tìm thấy, sẽ tìm tiếp trong cột. này, và sẽ lấy giá trị ở hàng đã chỉ định trước. Cú pháp: HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, ) Tham số: Row_index_num: Dòng cần tìm . Range_lookup: Kiểu dò (True-False). Lookup_value: Giá trị dò. Table_array: Bảng dò (dạng cột).

*** Từ khóa liên quan: tải file excel bảng kê mua vào, bán ra, hướng dẫn kế toán lập bảng kê hóa đơn mua vào bằng file excel, cách lập chứng từ bán ra bằng file excel, cách lập bảng kê mua vào bán ra bằng file excel

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel