Mẫu Công Văn Về Việc Thay Đổi Tên Công Ty Incom, Mẫu Văn Bản Thông Báo Thay Đổi Tên Công Ty

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH doc

*

*

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên pdf

công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông … thay đổi tên doanh nghiệp) 4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần (Đối với thay đổi thành … người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty) 5. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân/Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty (đối với trường hợp đăng ký thay đổi…

Đang xem: Mẫu công văn về việc thay đổi tên công ty

*

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ppt

công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông … -Tên dự kiến thay đổi; -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bảnbản sao quyết định của chủ sở hữu côngthay đổi tên doanh nghiệp) 4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần Các bước Tên bước…

*

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) pdf

… Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH của B Thông tư … (Đối với thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân, ghi: Mức vốn đăng ký thay đổi, phương thức và thời điểm thay đổi vốn đầu tư Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa … theo thông báo phải có quyết định bằng văn bảnbản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong…

Xem thêm: giải phương trình chứa căn thức bậc 3

*

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) docx

công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông … đổi tên doanh nghiệp) 4. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh/Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 6. Đăng ký thay đổi … -Tên dự kiến thay đổi; -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bảnbản sao quyết định của chủ sở hữu công…

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) doc

… được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH … theo thông báo phải có quyết định bằng văn bảnbản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong … và ghi rõ họ tên) Kèm theo thông báo: – – – Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) * Thông tin Lĩnh…

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 51 Bài 43: Vẽ Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Tài liệu Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pptx

… việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay … diện theo pháp luật của công ty Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau: 1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) Tên công ty viết bằng tiếng nước … rõ họ tên) Kèm theo giấy đề nghị đăng ký kinh doanh: – – – Thành phần hồ sơ 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bảnbản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu