Mẫu Công Văn Trả Lời Phúc Đáp Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Công Văn Thông Dụng

Để có cơ sở góp phần đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, giúp khách hàng soạn thảo được các văn bản pháp lý, các công văn chính xác theo quy định của pháp luật, có đầy đủ căn cứ pháp lý liên quan đến vụ việc của mình, công ty luật Thiên Minh cung cấp một số mẫu công văn thông dụng, mẫu công văn phúc đápđể khách hàng tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

Đang xem: Mẫu công văn trả lời phúc đáp

1. Mẫu công văn thông báoCÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

Số: …/CV-…

V/v thông báo

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty…………….

Căn cứ quy định tại điểm…. Khoản…. Điều…… Hợp đồng/… số……… giữa Quý công ty/…. Và (công ty) tôi, hai bên có thỏa thuận về việc…………… Theo đó, trong trường hợp…….. công ty tôi có quyền/nghĩa vụ thông báo…………. tới Quý công ty để……………

Do vậy, (công ty) tôi làm đơn này để thông báo cho Quý công ty biết sự việc……….. Cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT;

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

*
*

Mẫu công văn giải trình

CÔNG TY ……………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: ……………. ………….., ngày…tháng….năm….CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(V/v: ………………………)Kính gửi: CHI CỤC THUẾ ………………………

Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện theo pháp luật: ………………………….. – Chức vụ: ………………………….

Xem thêm: rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

– Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………

– Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ………………………………….. để giải trình về việc ……………………………………………………………………….

Xem thêm: Dạng 2: Lập Phương Trình Tham Số Hyperbol, Dạng 2: Lập Phương Trình Của Hypebol (H)

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆPGIÁM ĐỐC

Giám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

—————————————————————————–

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

www.lingocard.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâmcủa Luật Thiên Minh:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu