Mẫu Công Văn Thông Báo Thanh Lý Hợp Đồng, Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Hợp Đồng

Khi bên cho thuê hoặc bên thuê nhà không muốn thực hiện hợp đồng thuê nhà nữa cần thông báo về việc chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê nhà. Cùng lingocard.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Đang xem: Mẫu công văn thông báo thanh lý hợp đồng

*

*

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Smart City 1PN + 1 – 48m2 – Hướng mát

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

48m²1PN + 11 WCTây

Xem thêm: Quy Định Chung Về Cách Tính Giá Nhà Nghỉ, Cách Tính Như Thế Nào

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Smart City 2PN – 5.4m2 – Nhiều ánh sáng

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5.4m²2PN1 WCTây

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Smart City 3PN – 75m2 – Hướng mát

Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

75m²3PN2 WCTây
Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park 1PN + 1 – 47m2 – Hướng mát

Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

47m²1PN + 11 WCTây

Xem thêm: Cách Tính Cước Internet Viettel Cho Cá Nhân, Internet Viettel

Cho thuê căn hộ chung cư Vinhomes Ocean Park 2PN + 1 – 69m2 – Hướng mát

Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

69m²2PN + 12 WCTây

Bên cạnh một số mẫu văn bản thông dụng trong việc thuê nhà ở như hợp đồng thuê nhà đã ký kết thì chủ nhà và người cho thuê cần chú ý đến quy định của pháp luật về việc chấm dứt hợp đồng cũng như thanh lý hợp đồng.

Chủ nhà/ người thuê nhà có được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hay không?

Căn cứ vào điều 428 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Như vậy, trong trường hợp một trong hai bên không muốn thực hiện hợp đồng thuê nhà nữa thì nên thỏa thuận với bên còn lại về việc chấm dứt hợp đồng. Nếu bên còn laị không đồng ý mà bạn tự ý chấm dứt hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự.

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——-o0o——

………….., ngày…..tháng…..năm…..

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà ngày …./…./20…. giữa ông/bà …………………………và ông /bà……………………………. đã ký kết và thực hiện hợp đồng thuê nhà này. Theo nguyên tắc thì trong quá trình thực hiện hợp đồng thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì ông/bà ………………….…… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận đó.

Theo quy định tại Điều 498 Bộ luật dân sự thì bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhà khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

b) Sử dụng nhà không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;

d) Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê;

đ) Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;

e) Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì việc thuê nhà ở của ông/bà ………………..……… đã có hành vi “cho người khác thuê lại toàn bộ nhà đang thuê mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê”. Tôi nhận thấy rằng ông/bà ……..………….. đã cho hành vi cho thuê lại ngôi nhà của tôi cho những cá nhân khác, hiện nay vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà của tôi. Ông/bà ……………………. đã không có bất cứ trao đổi nào với tôi nên tôi không thể hiện được quan điểm của tôi về về vấn đề.

Vì vậy trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi cho mình tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà mà không phải bồi thường mà không phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê nhà khi thời hạn thuê vẫn còn.

Người làm thông báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đối với trường hợp người thuê nhà đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà, nội dung trình bày sẽ thay đổi thành hành vi vi phạm hợp đồng của chủ nhà.

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà theo đúng quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——-o0o——

HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

………….., ngày…..tháng…..năm…..

Số: ……………………/HĐTLTN

(Căn nhà số : ………. đường ………………………….. phường ………………….. quận ……………………….)

– Căn cứ Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐCNCP-……………… ký ngày …../…../20….

– Căn cứ tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

Bên cho thuê nhà (Gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………….

Bên thuê nhà (Gọi tắt là Bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở số:………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số …………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày ….. tháng ….. năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số …………… thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành ………. bản, mỗi bản ………… trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số ………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

Bên A Bên B
(ký và ghi rõ họ và tên) (ký và ghi rõ họ và tên)

Cập nhật những Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất 2020

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà theo quy định mới nhất 2020

Bên thuê nhà có được phép cho thuê lại nhà đang thuê không?

Trên đây là mẫu thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng mà chủ nhà và người cho thuê cần quan tâm đến trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng thuê nhà. Cần lưu ý các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong bản hợp đồng thuê nhà để thuận tiện hơn khi có tranh chấp xảy ra. lingocard.vn hi vọng bạn đọc sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu