Mẫu Công Văn Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Kho, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Xưởng

Tương tự như hợpđồng thuê nhà,hợp đồng thuê nhà xưởng cũng cầnphải thanh lý khi hết thời gian thuê nhà. Vậy mẫu thanh lý hợpđồng nào là rõ ràng và đầy đủ nhất? Mời bạn tham khảo mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng được chúng tôi chọn lọc sau đây. Với mẫu thanh lý hợp đồng này bạn sẽ hoàn thành các thủ tục nhanh chóng, tránh những vấn đề liên quan đếnpháplý sau này.

Đang xem: Mẫu công văn thanh lý hợp đồng thuê kho

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————***———–THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

Căn nhà số :… đường…………………..phường/xã………………….. quận/huyện………………………thành phố/tỉnh……………………Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………………………..Chứng minh nhân dân số:……………………………………….……….do……………………………….cấp ngày…………………tháng…………………..năm……………………….Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)Công ty: ……………………………………………………………………………………………………………………………..Trụ sở số: …………………………………………………………………………………………………………………………..Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………………………………..Do Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………….Chứng minh nhân dân số:……………………………………….……….do………………………………….cấp ngày………………..tháng………………..năm……………………………Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………….Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày……….tháng ……….năm……………Điều 2.

Xem thêm: câu hỏi tự luận về an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Xem thêm: Các Khóa Học Tiếng Anh Aten Có Tốt Không? Học Phí Trung Tâm Anh Ngữ Aten Là Bao Nhiêu

Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số……….lưu 01 bản.Lập tại Phòng công chứng số ……………… ngày………..tháng………..năm…….

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu