Mẫu Công Văn Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa, Mẫu Thông Báo Ngừng Cung Cấp Hàng Hóa

Mẫu thông báo tạm dừng thi công được soạn thảo trong trường hợp một bên muốn tạm dừng hoạt động thi công vì các lý do khách quan hoặc chủ quan. Tùy từng tính chất công việc thi công mà pháp luật có quy định và cách viết các mẫu thông báo khác nhau. Cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý bạn đọc theo dõi thông tin dưới bài viết.

*

Mẫu thông báo tạm ngừng dự án đầu tư

Mẫu thông báo tạm ngừng dự án đầu tư

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư đượcban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của BộKế hoạch và Đầu tư. Áp dụng đối với nhà đầutư, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam và cá nhân, tổ chứckhác có liên quan. Mẫu thông báo tạm ngừng dự án đầu tư phải có các nội dungchính sau:

Thông tin các nhà đầu tư, tổ chức kinh tếthực hiện dự án;Tình hình hoạt động của dự án và nghĩa vụtài chính với nhà nước;Nêu rõ nội dung tạm ngừng dự án đầu tư (Lýdo, thời gian tạm ngừng, kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án,..)Cam kết của các nhà đầu tư về tính xác thựccủa nội dung trình bày;

Mẫu thông báo tạm ngừng thi công xây dựng

Thực tế, trong hoạt động thi công xây dựng thườngxuyên phát sinh các tranh chấp liên quan. Thủ tục giải quyết tranh chấp được thựchiện theo quy định của Luật xây dựng 2014 và Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

Đang xem: Mẫu công văn ngừng cung cấp hàng hóa

Chi tiết mời xem tại: Thủtục giải quyết tranh chấp hợp đồng thi công xây dựng

Căn cứ theo quy định tại Điều 40 Nghị định 37/2015/NĐ-CP,bên giao thầu thi công xây dựng có quyền ngừngthi công xây dựng công trình, ngừngcung cấp vật liệu và yêu cầu khắc phục hậu quả khi bên nhận thầu vi phạmcác quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường vàphòng chống cháy nổ.

Mẫubiên bản thông báo tạm dừng thi công dây dựng cần lưu ý một sốđiểm sau:

Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng

*

Thông báo tạm ngừng hợp đồng

Căn cứ theo Điều 308 Luật thương mại 2005, tạm ngừngthực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợpđồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoảthuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng;Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 54, 55 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 54 Tập 2 Trang 54 55

Căn cứ theo Điều 315 Luật thương mại 2005, bên tạm ngừngthực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc tạm ngừng hợp đồng.Trong trường hợp không thông báo ngay mà gây thiệt hại cho bên kia thì bên tạmngừng thực hiện hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.

Xem thêm: Thế Nào Là Luận Cứ Là Gì Ngữ Văn 7, Ví Dụ Cụ Thể

Mẫu thông báo tạm ngừng thực hiện hợp đồng theo đó phảilưu ý các nội dung sau đây:

Ghi đầy đủ mã số thuế, địa chỉ Công ty, Tên người đại diện theo pháp luật của côngty và vai trò của người đại diện trong hợp đồng Liệt kê các căn cứ tạm ngừng hợp đồng (cáccăn cứ phải đúng quy định của pháp luật) Thông báo cho đối tác các nội dung về: Thờigian bắt đầu tạm ngừng hợp đồng, các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại hợp đồng sẽ đượchoãn thực hiện trong thời gian tạm ngừng thực hiện hợp đồng, việc tạm ngừng hợpđồng sẽ chấm dứt khi nào,…

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

*

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ theo Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014, khi doanhnghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạtđộng kinh doanh thì phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn dừnghoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trướcngày tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh.

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh được quy địnhtại Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, là giấy tờ doanhnghiệp bắt buộc phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành thủ tục tạmngừng kinh doanh. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh cần lưu ý các nội dungsau:

Ghi đầy đủ các thông tin về tên doanh nghiệp,mã số doanh nghiệp/mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp:Lưu ý: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuếNội dung thông báo phải nêu rõ lý do tạmngừng kinh doanh, thời điểm bắt đầu và kết thúc tạm ngừng kinh doanh.Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối vớichi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì phải nêu rõ tên, ngày cấp,nơi cấp mã số thuế của chi nhánh /văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.Đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạtđộng địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì phải ghi rõ thông tin chinhánh chủ quản.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến mẫuthông báo tạm dừng thi công. Nếu quý độc giả có thắc mắc liên quan đến quátrình soạn thảo các mẫu thông báo tạm dừng cụ thể, vui lòng liên hệ hotline đểđược luật sư tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu