Mẫu Công Văn Giảm Giá Cho Khách Hàng Bán, Mẫu Đề Nghị Xin Giảm Giá Hàng Bán

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———

Số: 3040/TCT-CS V/v giảm giá Vé hành khách

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

“2.5. Hàng hoá, dịch vụ cógiảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toánđã có thuế GTGT.

Đang xem: Mẫu công văn giảm giá cho khách hàng

Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứvào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì sốtiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hànghoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ sốhóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá.”

“1.5. Khi in vé, đơn vị vậntải được để trống các nội dung: số xe số ghế; ngày, giờ khởi hành; ngày bán vé.Riêng nội dung tuyến đường và giá cước, đơn vị có thể in sẵn hoặc để trống theosố lượng in vé đăng ký từng kỳ.

Khi bán vé cho khách hàng, đơn vịphải thực hiện ghi đầy đủ các nội dung trên vé theo quy định tại điểm 1.3 Thôngtư này.

1.6. Trường hợp khi in vé còn đểtrống nội dung tuyến đường và giá cước thì trước khi đăng ký lưu hành vé với CụcThuế đại phương, đơn vị vận tải phải tự đóng dấu tuyến đường, giá cước lên vé vảchịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác trong việc đóng dấu tuyến đường,giá cước trên vé.”

“…Khi thay đổi mẫu hoáđơn tổ chức, cá nhân phải thông báo công khai loại hoá đơn, ký hiệu, số hoá đơnthời gian hết hiệu lực sử dụng với cơ quan thuế quản lý và dán thông báo, mẫuhoá đơn tại trụ sở nơi bán hàng nơi giao dịch về loại hoá đơn hết giá trị sử dụng,thực hiện thanh, quyết toán nộp lại hoá đơn không sử dụng cho cơ quan thuế quảnlý.”

“Hoá đơn do tố chức, cá nhân tựin phải đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn với cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoáđơn gồm: Ký hiệu, số lượng, số hoá đơn (từ số… đến số…).

Xem thêm: Cách Tính Điểm Ielts Writing Task 2 Như Thế Nào? 4 Tiêu Chí Chấm Thi Ielts Writing

…Trước khi in hoả đơn đợt mớiphải báo cáo việc sử dụng hoá đơn in đợt cũ và đăng ký in mới với cơ quan thuếvề ký hiệu, số lượng, số thứ tự hoá đơn.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghọp Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh khi thực hiện chính sách khuyến mạigiảm giá cho vé khứ hồi thì sử dụng vé chưa ghi mệnh giá và đóng giá vé đã giảmđể hạch toán doanh thu và số thuế GTGT phải nộp theo quy định. Cục Thuế căn cứvào số liệu thực tế về vé đã in săn mệnh giá và và chưa in sẵn mệnh giá cònchưa sử dụng trên tuyến đường cần khuyến mại tại doanh nghiệp để có hướng xứ lýhợp lý.

Trường hợp Công ty không có sẵnloại vé in trống giá cước để sử dụng và để tiết kiệm chi phí phát sinh cho việcin, phát hành vé mới phục vụ cho chính sách khuyến mại, giảm giá, Công ty cổ phầnvận tải tốc hành Mai Linh được phép sử dụng vé khứ hồi có in sẵn mệnh giá (giáin sẵn trên Vé là giá đã có thuế GTGT) đã đăng ký tự in nhưngchưa sử dụng hết bằngcách đóng mộc giá vé đã giảm trên giá Vé đã in sẵn giá gốc (giá chưa giảm)trong thời gian thực hiện khuyến mại giảm giá của Công ty đồng thời Công ty phảilàm thủ tục đăng ký sử dụng với Cục Thuế thanh phố Hồ Chí Minh về ký hiệu, sốlượng, số vé (từ số… đến…) theo hướng dẫn tại điểm 2, mục Vphần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên trước khi đưa số vé đã đóng mộcgiá vé đã giảm trên Vé đã in săn giá gốc (giá chưa giảm) vào lưu hành.

Xem thêm: Nghị Luận Về Một Ý Kiến Bàn Về Văn Học – Giáo Án, Giáo Án Ngữ Văn 12

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh biết./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu