Mẫu Công Văn Giải Trình Nộp Chậm Tờ Khai Thuế Môn Bài, Mẫu Công Văn Giải Trình Với Cơ Quan Thuế

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Mẫu công văn giải trình thuế: Mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế; Mẫu công văn giải trình trả lời Công văn của Cơ quan thuế; Công văn xin hủy tờ khai thuế môn bài; Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT …

Đang xem: Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế môn bài

Mẫu Công văn trả lời thông báo của Chi cục thuế:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG———————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———-
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(V/v trả lời công văn số ………… của Chi cục thuế Quận ………………………)
Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..
– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG- Mã số thuế: 0108256608- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………- Điện thoại: ………………………..Ngày ….. tháng …….. năm ………, chúng tôi nhận được Công văn số …………… của Chi cục thuế quận ……………………. về việc ……………………. Chúng tôi xin được trả lời lần lượt các câu hỏi trong Công văn như sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:– Như trên.– Lưu VP. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆPGIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu Công văn giải trình chậm nộp Tờ khai thuế GTGT:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG———————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———-
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(V/v chậm nộp Tờ khai thuế GTGT quý …….)Kính gửi:CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..
– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG- Mã số thuế: 0108256608- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………- Điện thoại: ………………………..Ngày ….. tháng …….. năm …………….., chúng tôi nhận được công văn số …………….. của Chi cục thuế quận ……………………. về việc chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý …………….. Chúng tôi xin trình bày lý do dẫn đến việc chậm nộp như sau:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Căn cứ theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định:Điều 3. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng1. Khi quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 Luật xử lý vi phạm hành chính phải được xem xét, gồm:a) Người vi phạm đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;b) Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm;c) Vi phạm trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;d) Vi phạm do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;đ)Người vi phạm là phụ nữ mang thai, người nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;e) Vi phạm vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;g)Vi phạm do trình độ lạc hậu.

Xem thêm: Diện Tích Bảo Tàng Tôn Đức Thắng, Xây Dựng Mới Bảo Tàng Tôn Đức Thắng

Công ty ………………………………………… kính đề nghị Chi cục thuế quận ………………………… xem xét các tình tiết giảm nhẹ để giảm mức phạt vi phạm hành chính, tạo điều kiện cho Công ty kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:– Như trên.– Lưu VP. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆPGIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu Công văn giải trình với Cơ quan thuế:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG———————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———-
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH(V/v ………………………………………………………………)Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN …………………………..
– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG- Mã số thuế: 0108256608- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội- Người đại diện theo pháp luật: ………………………………- Điện thoại: ………………………..Nội dung giải trình:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Công ty chúng tôi làm công văn giải trình này, gửi tới Chi cục thuế …………………………… để giải trình về việc ………………………………………………Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận:– Như trên.– Lưu VP. ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆPGIÁM ĐỐC(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG———————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———-
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 13 Sbt Toán 6 Tập 1

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG———————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———o0o———-
Số: 01/2021/KTTU Hà Nội, ngày…tháng….năm…….

CÔNG VĂN(V/v: Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng …………….)
—————————————————————————
Tải toàn bộ các Mẫu công văn giải trình thuế trên tại đây:
TẢI VỀ

Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:lingocard.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ “Muốn tải Công văn giải trình thuế“)

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
——————————————————————-

*


Cùng chủ đề: mẫu công văn giải trình thuế, mẫu công văn giải trình chậm nộp thuế, mẫu công văn giải trình chậm nộp tờ khai thuế, mẫu công văn giải trình thuế tncn, mẫu công văn giải trình thuế gtgt, mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế, mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế, Công văn xin hủy tờ khai thuế, Công văn xin hủy tờ khai thuế môn bài, Công văn xin hủy tờ khai thuế GTGT

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu