Mẫu công văn đề nghịTÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC̵" />

Mẫu Công Văn Đề Nghị Trả Lời Tiến Độ, Công Văn Đề Nghị Trả Lời Tiến Độ

Các mẫu công văn khá thường gặp trong đời sống hàng ngày. Sau đây là Mẫu công văn đề nghị, đôn đốc, giải thích, phúc đáp mới nhất năm 2021 được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: Mẫu công văn đề nghị trả lời

*

2″>

Mẫu công văn đề nghị

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Cần nếu được mục đích của vấn đề đặt ra;

− Nội dung cần nêu rõ được nội dung kiến nghị về vấn đề gì? Đề nghị thời hạn trả lời công văn;

− Kết thúc: Mong quý cơ quan ……….; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: … ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Mẫu công văn đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Phần mở đầu cần thể hiện được tên văn bản pháp quy hoặc các chủ trương kế hoạch đã triển khai;

− Nội dung cần: 

+ Tóm tắt tình hình đã thực hiện, những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại cần chấn chỉnh, khắc phục.

+ Những phương hướng, giải pháp giải quyết và yêu cầu mới đề ra 

+ Biện pháp mới áp dụng.

− Kết thúc: Yêu cầu các đơn vị, cơ sở …… thực hiện (sửa chữa) đến nay ……

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: … ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Mẫu công văn giải thích

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Phần mở đầu cần thể hiện được tên của văn bản pháp quy hoặc tên văn bản của cấp Ủy Đảng.

− Nội dung cần trình bày được: 

+ Những chủ trương chính trong văn bản;

+ Giải thích những yêu cầu đặt ra của văn bản. Hướng dẫn thực hiện các chủ chương, chính sách đó.

+ Các biện pháp tổ chức thực hiện, các chủ thể chính có trách nhiệm quán triệt và thi hành, các chủ thể có trách nhiệm phối hợp.

Xem thêm: Cho Thuê Kho Diện Tích Nhỏ Hcm Giá Rẻ, Cho Thuê Kho, Xưởng Hà Nội Diện Tích 30

− Kết thúc: Cần phân tích được ý nghĩa, tác dụng của văn bản về kinh tế, chính trị, xã hội. Nêu mục đích của các chủ trương, chính sách.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: … ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Mẫu công văn phúc đáp

TÊN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC

——————

Số: …./CV – …(1)

V/v……………..(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(3)

…………………………………(4)

− Cần nêu rõ được những nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đơn khiếu nại của cá nhân, yêu cầu cơ quan giải quyết những yêu cầu hay trả lời những thắc mắc.

− Nếu không trả lời hoặc chưa thể trả lời được thì nêu lý do hợp lý 

Nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị quý… cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: Như trên;Lưu: … ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

(Ký, đóng dấu)

Lưu ý:(1) Chữ viết tắt tên đơn vị khoa, phòng, trung tâm, bộ phận chức năng soạn thảo công văn.

(2) Trích yếu nội dung chính (chủ đề) của công văn.

Xem thêm: Khóa Học Kế Toán Ngắn Hạn Tại Hà Nội ? Khóa Đào Tạo Kế Toán Cấp Tốc Ngắn Hạn

(3) Nơi nhận công văn: Nếu không phải là cá nhân tại một cơ quan nào thì ghi chung chung tên cơ quan cần gửi đến.

(4) Nội dung công văn

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân Dân về Mẫu công văn đề nghị, đôn đốc, giải thích, phúc đáp mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu