Mẫu Công Văn Cử Cán Bộ Đi Học Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2018 (Mới Nhất)

Công văn cử cán bộ đi học là một loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong cơ quan Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, văn bản này được lập ra nhằm mục đích cử cán bộ đi học tập tại một trung tâm đào tạo nào đó.

Đang xem: Mẫu công văn cử cán bộ đi học

Dù một cán bộ, công chức hay viên chức của một đơn vị nào đó khi được cử đi học tập ở nơi khác thì sẽ nhận được văn bản công văn cử cán bộ đi học. Theo đó, tên mẫu văn bản này là mẫu công văn cử cán bộ đi học. Vậy công văn cử cán bộ đi học được định nghĩa như thế nào?, Cách soạn thảo một mẫu công văn này đầy đủ ra sao?

Để hiểu rõ về nội dung trên, mời quý vị cùng tham khảo về bài viết sau đây của Công ty Hoàng Phi.

Công văn cử cán bộ đi học là gì?

Công văn cử cán bộ đi học là một loại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong cơ quan Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, văn bản này được lập ra nhằm mục đích cử cán bộ đi học tập tại một trung tâm đào tạo nào đó.

Quy định về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài theo nguồn ngân sách của nhà nước

Theo quy định tại nghị định số 101/2017/NĐ-CP có quy định như sau:

Đối với yêu cầu:

– Những quốc gia mà được chọn những cán bộ đi học tập ở nước ngoài cần có những yêu cầu như sau:

+ Có kinh nghiệm quản lý đối với lĩnh vực cần nghiên cứu, học tập đồng thời áp dụng được ở Việt Nam và có nền hành chính hiện đại.

+ Có các điều kiện về nghiên cứu, học tập, phương pháp giảng dạy mà đáp ứng được các mục đích, nội dung, chương trình từ khóa bồi dưỡng tại cơ sở bồi dưỡng và đào tạo

– Ngoài yêu cầu trên thì việc thực hiện tổ chức bồi dưỡng cán bộ tại nước ngoài cần phải minh bạch, công khai, chất lượng, hiệu quả

– Việc cử cán bộ đi bồi dưỡng tại nước ngoài cần đảm bảo sự phù hợp với chính nhu cầu từ đơn vị, cơ quan

Đối với điều kiện bồi dưỡng tại nước ngoài

– Cán bộ cần đủ tuổi để có thể công tác tối thiểu 18 tháng tính từ khi bắt đầu khóa bồi dưỡng trong trường hợp khóa bồi dưỡng với thời gian ít hơn 1 tháng

– Cán bộ cần đủ tuổi để có thể công tác tối thiểu 2 năm tính từ khi bắt đầu khóa bồi dưỡng trong trường hợp khóa bồi dưỡng với thời gian trên 1 tháng.

– Không thuộc trường hợp chưa được nhập cảnh, xuất cảnh; không nằm trong thời gian xử lý kỷ luật, xem xét kỷ luật theo đúng quy định pháp luật

– Cán bộ được cử đi bồi dưỡng cần phải hoàn tốt về nhiệm vụ trong năm trước liền kề được giao

– Cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ được cử đi bồi dưỡng cần phải phù hợp với những nội dung từ khóa bồi dưỡng.

– Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng cần có đủ sức khỏe.

Đối với kinh phí của đào tạo và bồi dưỡng

– Khoản kinh phí của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được đảm bảo từ nguồn của ngân sách nhà nước theo đúng phân cấp ngân sách hiện tại

– Khoản kinh phí của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ được đảm bảo từ nguồn tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập, các nguồn khác.

Xem thêm: Tỉ Lệ Bản Đồ Là Gì ? Cách Tính Tỷ Lệ Bản Đồ ? Phương Pháp Giải Các Dạng Toán Lớp 4 Tỉ Lệ Bản Đồ

Thẩm quyền của việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng

– Cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Đánh giá về chất lượng sau khi cán bộ được cử đi bồi dưỡng

– Mục đích trong việc đánh giá này nhằm cung cấp về thông tin mức độ nâng cao trong năng lực thực hiện công vụ, nhiệm vụ của cán bộ sau khi bồi dưỡng.

– Việc đánh giá về chất lượng bồi dưỡng cần đảm bảo minh bạch, khách quan, công khai, trung thực

– Đánh giá chất lượng bồi dưỡng gồm nội dung, cụ thể:

+ Đánh giá về chất lượng của chương trình bồi dưỡng

+ Đánh giá về chất lượng đội ngũ của giảng viên đã tham gia khóa bồi dưỡng

+ Đánh giá về chất lượng của học viên đã tham gia khóa bồi dưỡng

+ Đánh giá về chất lượng của khóa bồi dưỡng cán bộ

+ Đánh giá về chất lượng đối với cơ sở vật chất phục vụ trong khóa bồi dưỡng

+ Đánh giá về hiệu quả sau khi bồi dưỡng cán bộ

– Việc đánh giá chất lượng về bồi dưỡng cán bộ cụ thể được Bộ Nội vụ hướng dẫn

– Thẩm quyền tiến hành thực hiện đánh giá về chất lượng bồi dưỡng thuộc mọt trong những đơn vị sau:

+ Cơ quan quản lý cùng đơn vị sử dụng cán bộ

+ Cơ sở đào tạo và bồi dưỡng

+ Cơ sở đào tạo và nghiên cứu để tổ chức thực hiện

+ Cơ quan được thuê đánh giá

Cách soạn thảo mẫu công văn cử cán bộ đi học hoàn chỉnh

Để soạn thảo mẫu công văn cử cán bộ đi học hoàn chỉnh và đầy đủ nhất, quý vị có thể tham khảo phần nội dung sau đây để hình dung về nội dung của mẫu công văn này.

– Phần kính gửi: ghi nơi mà trung tâm nơi đào tạo, ….

– Thông tin của cán bộ được đề cử: Họ và tên, mã số của cán bộ, chức danh đang đảm nhiệm, chức vụ được bổ nhiệm,

+ Ngày bắt đầu làm việc, ngày vào biên chế, hiện đang hưởng bậc lương, hệ số lương nào?

+ Được dự tuyển theo thông báo hay dự án hoặc chương trình học bổng nào?

+ Nguồn kinh phí để học là học bổng hay kinh phí của đơn vị, tự túc,..

+ Thời gian dự tuyển ghi rõ ngày bắt đầu đi và ngày bắt đầu về?

+ Nơi dự tuyển – ghi rõ tên của cơ sở đào tạo/trung tâm đào tạo, quốc gia khác (nếu có)

– Các giấy tờ đính kèm liên quan? ghi rõ các loại giấy tờ, thư mời, giấy xác nhận về kinh phí hỗ trợ,…

Nếu là bản tiếng nước ngoài cần dịch thuật và công chứng.

Xem thêm: File Excel Quản Lý Máy Móc Tài Sản Và Phương Tiện, File Excel Quản Lý Vật Tư Thiết Bị Xây Dựng

– Ký, ghi rõ họ và tên của thủ trưởng tại đơn vị?

Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ và tên của cấp ủy đơn vị.

Quý vị có thể tham khảo mẫu công văn sau đây:

MẪU CÔNG VĂN CỬ CÁN BỘ ĐI HỌC

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến mẫu công văn cử cán bộ đi học, định nghĩa về công văn cử cán bộ đi học ra sao?, cách soạn thảo mẫu công văn đề cử cán bộ đi học hoàn chỉnh?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu