Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Bằng Excel Theo Thông Tư 200 Và 133, Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Và Cách Lập Theo Thông Tư 200

File Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ– cập nhật những thay đổi trong Thông tư 200 để giúp các bạn kế toán hoàn thành công việc phù hợp với luật hiện nay.

Đang xem: Mẫu chứng từ ghi sổ bằng excel

Bạn có thể tham khảo:

Tải file excel cho công ty xây dựng

Excel tính giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ 

*

Hình ảnh: Excel thông tư 200 theo hình thức Chứng từ ghi sổ

Sổ Cái theo hình thức chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo Tài chính.

+Phân hệ sổ sách: – Các phiếu thu, chi, hoạch toán kế toán; – Sổ cái các tài khoản; – Cân đối phát sinh; – Cân đối kế toán; – Lưu chuyển tiền tệ; – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; – Tự động kế chuyển các chi phí – doanh thu trong tháng từ tài khoản loại 6-9 (khi xóa dữ liệu thì để lại các mục này nằm cuối trang nhật ký chung); – Tự động kết chuyển lãi lỗ và hoạch toán bút toán lãi lỗ.

+Phân hệ Nhập xuất tồn: – Đặt mã ở Bảng tổng hợp nhập xuất tồn; – Nhập phát sinh ở sheet nhập xuất.

+Theo dõi chi chi tiết giá thành: – Giá thành đăng ký bên danh mục khách hàng; – Khi kết chuyển : Nợ 154/ Có 621,622,627 đánh mã đối tượng vào cột ghi chú để tính giá thành.

Xem thêm: đồ án quản lý kho bằng access

*

Link hướng dẫn: Các bạn chat với tư vấn viên để biết thông tin file hướng dẫn nhé!

Các bạn đang xem bài viết: “File Excel theo thông tư 200/2014/TT-BTC theo hình thức Chứng Từ Ghi Sổ“.

Từ khóa liên quan: phần mềm excel theo thông tư 200 hình thức Chứng từ ghi sổ, Lập Chứng từ ghi sổ theo thông tư 200 bằng file excel, Excel lập Chứng từ ghi sổ thông tư 200.

Điều kế toán cần biết: Sự cần thiết của hàm DB trong Excel.

Hàm DB trong Excel là hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần theo mức cố định.

Xem thêm: Giáo Trình Đồ Án Nền Móng Công Trình, GiáO TrìNh NềN MóNg

Cú Pháp: DB(cost, salvage, life, period, )

Trong Đó:

– Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc. – Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc. – Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc. – Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc. – Month: Số tháng của năm đầu tiên. Nếu bỏ qua thì mặc định là 12.

https://drive.google.com/file/d/1oo7uSywV3v5ekhdR1Qz2yf90qwVAo9_o/view?usp=sharing

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel