mẫu báo cáo thực tập ngành hành chính văn phòng

Đang xem: Mẫu báo cáo thực tập ngành hành chính văn phòng

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 8 (69 trang)

Tài liệu liên quan

BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG tại PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG tại PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 71 526 0
Báo cáo thực tập hành chính văn phòng tại phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Nội vụ H à Nội
Báo cáo thực tập hành chính văn phòng tại phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Nội vụ H à Nội 69 1,948 8
Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại Phòng quản lý đào tạo trường đại học nội vụ hà nội
Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị văn phòng tại Phòng quản lý đào tạo trường đại học nội vụ hà nội 81 360 0
Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: THỰC TRẠNG CÔNG tác bố TRÍ sắp xếp NGUỒN NHÂN lực tại PHÒNG QUẢN lý đào tạo TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội
Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: THỰC TRẠNG CÔNG tác bố TRÍ sắp xếp NGUỒN NHÂN lực tại PHÒNG QUẢN lý đào tạo TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội 42 597 0
Báo cáo thực tập tổng hợp tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học Thương Mại Công ty TNHH phụ tùng xe máy ô tô SHOWA Việt Nam.
Báo cáo thực tập tổng hợp tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh trường đại học Thương Mại Công ty TNHH phụ tùng xe máy ô tô SHOWA Việt Nam. 19 493 5
Báo cáo Thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu
Báo cáo Thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác quản lý, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu 57 433 0
Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại Trường đại học nội vụ hà nội (Hệ trung cấp)
Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại Trường đại học nội vụ hà nội (Hệ trung cấp) 142 604 0
Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội (Hệ trung cấp)
Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội (Hệ trung cấp) 38 536 0

Xem thêm: Gọi X0 Là Nghiệm Âm Lớn Nhất Của Phương Trình Cos(5X

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã dân TIẾN (Hệ trung cấp) 47 675 0

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã KHUẤT xá (Hệ trung cấp) 124 850 1

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã TRUNG GIÃ (Hệ trung cấp) 56 446 0

Báo cáo kiến tập Hành chính Văn phòng tại Phòng Nội vụ Huyện Lộc Bình 52 621 0

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã tân MINH (Hệ trung cấp) 79 1,058 2

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã trung thành (Hệ trung cấp) 118 1,760 6

Báo cáo kiến tập hành chính văn phòng tại UBND xã văn học (Hệ trung cấp) 74 1,256 1
Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật” pdf
Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp “Xây dựng phần mềm quản lý thư viện Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật” pdf 50 4,691 23

luận văn chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản 18 583 0

luận văn chương trình quản lý đào tạo trường đại học thủy sản 117 426 0
Báo cáo thực tập Hành Chính Học tại Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Báo cáo thực tập Hành Chính Học tại Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội 53 481 0
Báo cáo Thực tập theo chuyên đề : marketing,công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, công tác quản lý tài sản cố định, công tác quản lý lao động tiền lương, vấn đề tài chính doanh nghiệp.
Báo cáo Thực tập theo chuyên đề : marketing,công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, công tác quản lý tài sản cố định, công tác quản lý lao động tiền lương, vấn đề tài chính doanh nghiệp. 31 465 0

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 26 Bài 107 Luyện Tập, Bài 107 : Luyện Tập

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1LỜI CẢM ƠN5PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI6I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG6II. KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO101. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng:101.1.1 Chức năng:101.1.2 Nhiệm vụ:101.1.2.1. Quản lý đào tạo101.1.2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.111.2 Khảo sát việc bố trí văn phòng của phòng Quản lý đào tạo:121.3. Mô tả nội dung các bước trong quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ của cơ quan nói chung141.4. Mô tả những nhiệm vụ của nhà quản trị văn phòng trong việc tổ chức hội nghị (hoặc hội thảo, cuộc họp) của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội141.5. Sơ đồ hóa nội dung quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến đi công tác cho thủ trưởng (nếu có)141.6. Lấy ví dụ những tình huồng cụ thể về cung cấp thông tin của văn phòng cho lãnh đạo cơ quan141.7. Tìm hiểu các biện pháp hiện đại hóa văn phòng của cơ quan142. Khảo sát về công tác văn thư152.1. Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư của cơ quan (nhận xét ưu, nhược điểm)152.2. Soạn thảo và ban hành văn bản162.2.1. Hệ thống hóa các văn bản của cơ quan quy định về soạn thảo và ban hành văn bản như:162.2.2. Tìm hiểu quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan (xem phụ lục số 05)162.2.3. Nhận xét những ưu, nhược điểm về các nội dung: Thẩm quyền ban hành văn bản; thể thức và và kỹ thuật trình bày văn bản;172.3. Tổ chức quan lý và giải quyết văn bản của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội202.3.1. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi của cơ quan; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 06)202.3.2. Mô tả các bước trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 07)212.3.3. Nhận xét về việc lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan222.4. Tổ chức quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan232.4.1. Các quy định về quản lý và sử dụng con dấu :232.4.2. Nội dung quy định quản lý và sử dụng con dấu:232.5. Trang thiết bị làm việc tại văn phòng:243. Khảo sát về tình hình thực hiện các nghiệp vụ lưu trữ và đánh giá ưu, nhược điểm về các nội dung243.1. Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ243.2. Công tác chỉnh lý tài liệu253.3. Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ263.4. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ26Phần II. CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN281. Soạn thảo các văn bản hành chính của cơ quan: Quyết định (cá biệt), công văn hành chính, thông báo, …282. Tổ chức quản lý và giải quyết văn bản của cơ quan28Phần III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT28I. Nhận xét, đánh giá chung về những ưu, nhược điểm trong công tác hành chính văn phòng của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội281. Công tác Quản lý Nhân sự:282. Công tác Văn phòng:293. Công tác Văn thư – Lưu trữ:303.1. Công tác văn thư:303.2. Công tác lưu trữ:31II. Đề xuất những biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những nhược điểm32KẾT LUẬN34PHẦN PHỤ LỤC35 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG VÀ DẠY NGHỀ BÙI HẠNH THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG K17 KHÓA HỌC (2014 – 2016) Tên quan: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI Địa chỉ: 36 Xuân La – Tây Hồ – Hà Nội Cán hướng dẫn nghiệp vụ quan: Lê Văn Hùng Hà Nội – 2016 LỜI NÓI ĐẦU Trên đường hội nhập Quốc tế, cách mạng khoa học công nghệ thông tin nhanh chóng làm thay đổi quan niệm xã hội Văn phòng vấn đề xử lý thông tin Hòa với phát triển giới xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế, ngành Hành văn phòng vươn lên tự khẳng định Ngoài loại hình văn phòng truyền thống, có nhiều loại hình văn phòng đại xuất ( văn phòng điện tử, văn phòng nhà…) ngành đầy triển vọng có mặt tất đơn vị quan hành nhà nước Cùng với đổi phát triển việc đào tạo đội ngũ tri thức vô quan trọng Đảng Nhà nước ta quan tâm hàng đầu.Vì vậy, thách thức đặt với học sinh, sinh viên không dừng lại học tập, tu dưỡng, rèn luyện thân để tiếp thu kiến thức nhà trường mà phải học hỏi tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn Để tận dụng cách triệt để hội, vượt qua khó khăn thử thách, đáp ứng yêu cầu đổi xã hội, công tác điều hành quản lý xã hội lĩnh vực đòi hỏi phải nâng cao lực, hiệu máy lãnh đạo tạo môi trường cạnh tranh động cải cách có hiệu Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu hoạt động quản lý Nhà nước Cấp, Ngành, chuyên ngành Hành văn phòng mở hệ thống trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Học viện Hành Quốc gia, Đại học Luật trường Đại học Nội vụ Hà Nội mở thêm ngành đào tạo: Hành văn phòng, Thông tin thư viện, Thư ký văn phòng, Tin học văn phòng… Tất chuyên ngành đào tạo với đội ngũ giảng viên đầy kinh nghiệm nhiệt huyết Để giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tế, hàng năm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên khoá thực tập quan đơn vị Thời gian thực tập quan trọng sinh viên, việc áp dụng kiến thức thực tiễn giúp sinh viên củng cố nhiều kiến thức học, hiểu biết chuyên ngành theo học có tư tưởng đắn cho công việc Thực tập giúp sinh viên quen dần với phong cách làm việc nhân viên văn phòng tưong lai, tảng vững giúp sinh viên tự tin trước thức bước vào nghề MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU LỜI CẢM ƠN .5 PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI .6 I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG .6 A Vị trí chức năng: B Nhiệm vụ quyền hạn: C Cơ cấu tổ chức Trường: II KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG PHÒNG TẠI QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 10 Chức năng, nhiệm vụ văn phòng: 10 a Chức năng: .10 b Nhiệm vụ: 10 * Quản lý đào tạo .10 * Thực nhiệm vụ khác Hiệu trưởng giao 11 .11 1.2 Khảo sát việc bố trí văn phòng phòng Quản lý đào tạo: .12 1.3 Mô tả nội dung bước quy trình xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thường kỳ Phòng Quản lý đào tạo nói chung: ( xem phụ lục số 02 trang 37) .14 1.4 Mô tả nhiệm vụ nhà quản trị văn phòng việc tổ chức hội nghị (hoặc hội thảo, họp) Phòng Quản lý đào tạo: ( xem phụ lục số 03 trang 38) .14 1.5 Sơ đồ hóa nội dung quy trình nghiệp vụ tổ chức chuyến công tác cho thủ trưởng (nếu có): (xem phụ lục số 04 trang 39) 14 1.6 Lấy ví dụ tình huồng cụ thể cung cấp thông tin văn phòng cho lãnh đạo quan 14 1.7 Tìm hiểu biện pháp đại hóa văn phòng quan 14 Khảo sát công tác văn thư 15 2.1 Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư quan (nhận xét ưu, nhược điểm) 15 2.2 Soạn thảo ban hành văn 16 2.2.1 Hệ thống hóa văn quan quy định soạn thảo ban hành văn như: .16 2.2.2 Tìm hiểu quy trình soạn thảo ban hành văn quan (xem phụ lục số 05 trang 40) 16 2.2.3 Nhận xét ưu, nhược điểm nội dung: Thẩm quyền ban hành văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 17 2.3 Tổ chức quan lý giải văn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội .20 2.3.1 Mô tả bước quy trình tổ chức quản lý giải văn quan; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 06 trang 44) 20 2.3.2 Mô tả bước quy trình tổ chức quản lý giải văn đến; nhận xét ưu, nhược điểm:(xem phụ lục số 07 trang 45) 21 2.3.3 Nhận xét việc lập hồ sơ hành giao nộp tài liệu vào lưu trữ quan 22 2.4 Tổ chức quản lý sử dụng dấu quan 23 2.4.1 Các quy định quản lý sử dụng dấu : 23 2.4.2 Nội dung quy định quản lý sử dụng dấu: .23 2.5 Trang thiết bị làm việc văn phòng: 24 Khảo sát tình hình thực nghiệp vụ lưu trữ đánh giá ưu, nhược điểm nội dung 24 3.1 Công tác thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ 24 3.2 Công tác chỉnh lý tài liệu 25 3.3 Công tác bảo quản tài liệu lưu trữ 26 3.4 Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ 26 Phần II 28 CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: SOẠN THẢO VĂN BẢN VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN 28 Soạn thảo văn hành quan: Quyết định (cá biệt), công văn hành chính, thông báo, …(xem phụ lục 08 trang 46) 28 Tổ chức quản lý giải văn quan ( xem phụ lục 09 trang 63) 28 Phần III 28 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .28 I Nhận xét, đánh giá chung ưu, nhược điểm công tác hành văn phòng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 28 Công tác Quản lý Nhân sự: 28 Công tác Văn phòng: .29 3 Công tác Văn thư – Lưu trữ: 30 3.1 Công tác văn thư: .30 3.2 Công tác lưu trữ: 31 II Đề xuất biện pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm 32 KẾT LUẬN 34 PHẦN PHỤ LỤC .35 LỜI CẢM ƠN Lời em xin phép gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Trần Thiện Chiến tập thể thầy cô giáo Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng Dạy nghề tận tình bảo em suốt trình học tập trường Các thầy cô trang bị cho em kiến thức chuyên môn mà có kỹ sống để từ em vận dụng vào thực tiễn tự hoàn thiện thân Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể thầy , cô phòng Quản lý đào tạo trường Đại học Nội vụ H Nội tạo điều kiện để em thực tập phòng Đặc biệt thầy Lê Văn Hùng, người theo sát bảo cung cấp cho em tài liệu bổ ích để em hoàn thành tốt báo cáo Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể người thân gia đình bạn bè quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho em suốt thời gian thực tập Mặc dù cố gắng nhiều, song thời gian kiến thức hạn hẹp nên viết em tránh thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo, cô giáo toàn thể bạn để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh Viên Thực Tập Bùi Hạnh Thúy PHẦN I KHẢO SÁT CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỜNG A Vị trí chức năng: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sở giáo dục Đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân, trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học sau đại học lĩnh vực công tác Nội vụ ngành nghề khác có liên quan; hợp tác Quốc tế; nghiên cứu Khoa học triển khai áp dụng tiến Khoa học công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế – Xã hội Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đơn vị nghiệp có thu, có tư cách Pháp nhân, có dấu riêng tài khoản riêng kho bạc Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đặt trụ sở thành phố Hà Nội B Nhiệm vụ quyền hạn: Xác định tầm nhìn, xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển Trường qua giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Đại học, sau đai học thấp ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước Bộ Nội vụ ngành nghề khác theo nhu cầu xã hội quan có thẩm quyền cho phép Xây dựng triển khai chương trình bồi dưỡng chuyên nghiệp, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu xã hội hội nhập quốc tế Cấp, xác nhận văn bằng, chứng theo thẩm quyền Tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên Trường đủ só lượng, cân đối cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu độ tuổi giới tính, đạt chuẩn trình độ đào tạo; tham gia vào trình điều động quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhà giáo, cán bộ, nhân viên 6 Tuyển sinh quản lý người học Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng sở vật chất Trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh chi cho hoạt động giáo dục theo quy định pháp luật Xây dựng sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, đại hóa Xây dựng hệ thống giáo trình, tài liêu, trang thiết bị dạy- học phục vụ ngành đào tạo Trường nhu cầu xã hội 10 Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân hoạt dộng giáo dục đào tạo 11 Tổ chức cho công chức, viên chức người học tham gia hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo nhu cầu xã hội 12 Tự đánh giá chất lượng giáo dục chịu kiểm định chất lượng giáo dục quan có thẩm quyền, xây dựng phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng Trường; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường 13 Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ; ứng dụng, phát triển chuyển giao công nghệ; tham gia giải vấn đề kinh tế- xã hội địa phương đất nước; thực dịch vụ khoa học, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật 14 Liên kết với tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bổ sung nguồn tài cho Trường 15 Xây dựng, quản lý sử dụng sở liệu đội ngũ công chức, viên chức, hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ hợp tác quốc tế Trường, trình học tập phát triển sau tốt nghiệp người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực lĩnh vực đào tạo Trường 16 Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết hoạt động khoa học công nghệ, công bố kết hoạt động khoa họ công nghệ; bảo vệ lợi ích xã hội, quyền lợi ích hợp pháp cá nhân hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ Trường 17 Phát bồi dưỡng nhân tài đội ngũ công chức, viên chức người học Trường 18 Thực liên kết đào tạo sau đại học, đại học thấp theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo 19 Chấp hành pháp luật giáo dục; thực xã hội hóa giáo dục 20 Giữ gìn, phát triển di sản sắc văn hóa dân tộc 21 Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật theo quy chế làm việc Bộ Nội vụ 22 Tổ chức thực hoạt động hợp tác quóc tế theo quy định pháp luật 23 Thực chế độ báo cáo Bộ Nội vụ quan quản lý Nhà nước hoạt động Trường theo quy định pháp luật C Cơ cấu tổ chức Trường: Cơ cấu tổ chức trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Trường Cơ cấu tổ chức Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, cụ thể sau: Ban giam hiệu, gồm:Hiệu trường Phó Hiệu trưởng Hội đồng Khoa học đào tạo, Hội đồng tư vấn khác Các phòng chức năng: – Phòng Quản lý đào tạo – Phòng Tổ chức – Cán – Phòng Hành – Tổng hợp – Phòng Kế hoạch – Tài – Phòng Quản trị – Thiết bị – Phòng Khảo thí bảo đảm chất lượng – Phòng Quản lý khoa học sau đại học – Phòng Hợp tác quốc tế – Phòng Công tác sinh viên Các khoa: – Khoa Tổ chức Xây dựng quyền – Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực – Khoa Hành học – Khoa Văn thư – Lưu trữ – Khoa Quản trị văn phòng – Khoa Văn hóa – Thông tin xã hội – Khoa Nhà nước pháp luật – Khoa Khoa học trị – Khoa Đào tạo chức bồi dưỡng Các tổ chức khoa học – công nghệ dịch vụ: – Viện Nghiên cứu phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Trung tâm Tin học – Trung tâm Ngoại ngữ – Trung tâm Thông tin Thư viện – Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Nội vụ – Ban Quản lý kí túc xá Cơ sở đào tạo trực thuộc: – Trung tâm đào tạo nghiệp vụ văn phòng dạy nghề – Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Miền Trung – Cơ sơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Đảng Bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Công đoàn Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 10 Các tổ chức đoàn thể tổ chức xã hội khác TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP LẦN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HCQ KHÓA 2013 – 2015 Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 /TB-HĐTTN THÔNG BÁO Lịch chấm thi tốt nghiệp lần lớp Đại học liên thông hệ quy khóa học 2013 – 2015 Thực Kế hoạch số 294/KH-ĐHNV ngày tháng năm 2016 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội việc thi, xét phân loại công nhận tốt nghiệp lần lớp Đại học liên thông hệ quy khóa 2013 – 2015, Hội đồng thi tốt nghiệp Đại học liên thông khóa 2013 – 2015 thông báo lịch chấm thi sau: TT Môn chấm Thời gian chấm Các môn khoa học Mác Lênin, Tư tưởng HCM 8h30’ ngày 01/4/2016 Pháp luật thư viện, sở hữu trí tuệ, xuất 8h45’ ngày 01/4/2016 Thư viện trường học, Tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện 8h45’ ngày 01/4/2016 Lịch sử tư tưởng học thuyết quản lý; Tổ chức học; Khoa học quản lý Quản trị nhân lực; An sinh xã hội; Quản trị nhân lực quan hành Quản trị học Cán chấm TS Lê Thị Vân Anh Ths Lê Thị Tươi Ths Lê Ngọc Diệp Ths Phạm Kim Thanh Ths Lê Ngọc Diệp Ths Phạm Kim Thanh 10h00’ngày PGS.TS Trần Đình Thảo 01/4/2016 CN Nguyễn Văn Tạo 10h00’ngày 01//2015 TS Trịnh Việt Tiến 13h30’ngày 01/9/2015 Ths Nguyễn Mạnh Cường Địa điểm chấm Ghi P D107 P D107 P D107 Ths Lê Thị Hiền Ths Nguyễn Tiến Thành Ths Lâm Thu Hằng P D107 Kỹ quản trị văn phòng; 13h30’ngày P Văn quản lý nhà nước 01/9/2015 Ths Nguyễn Hữu Danh D107 kỹ thuật soạn thảo văn Đề nghị Khoa nhắc nhở cán bộ, giảng viên thực nghiêm túc, quy chế Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG THI – Hiệu trưởng (để b/c); KT TRƯỞNG BAN CHẤM THI – Các Phó Hiệu trưởng; PHÓ TRƯỞNG BAN – Khoa: VHTT&XH, QTVP, QTNL, KHCT (để t/h); – Lưu: QLĐT, hồ sơ HĐ thi Ths Nguyễn Xuân Kiểm 54 55 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TỔ THANH TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 02 /BC-TTr Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2016 BÁO CÁO Kết tra, giám sát thực hoạt động giảng dạy công tác tổ chức thi hết học kỳ từ 01/5/2016 đến ngày 25/5/2016 I HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Hệ quy 1.1 Ưu điểm – Đa số giảng viên đảm bảo lên lớp – Số lượng sinh viên muộn, không đeo thẻ, sử dụng điện thoại giừo học giảm (10 SV) 1.2 Hạn chế – Lớp học liên thông buổi tối học không đảm bảo, phòng học không mở giờ, số lượng sinh viên (ngày 17/5 lớp thầy Kiên vào học muộn cửa phòng khóa, lớp có sinh viên) Hệ vừa làm vừa học 2.1 Ưu điểm – Đa số sinh viên lớp thực theo quy định thời gian ra, vào lớp quy định đeo thẻ; 2.2 Hạn chế – Vẫn tồn sinh viên muộn; – Giờ nghỉ giải lao tín chỉ, ca học tín chưa đồng ( lớp học, lớp chơi) II TỔ CHỨC THI Thi kết thúc học phần – Về thực coi thi nghiêm túc, đảm bảo chất lượng kỳ thi Tuy nhiên giảng viên, chuyên viên đơn vị làm thi muộn, giám sát thi chưa thực chức giám sát dẫn đến tồn số cán coi thi chưa đảm bảo vị trí coi thi theo quy định Thi tốt nghiệp – Kỳ thi tốt nghiệp lớp cao đẳng khóa 2013-2016 điễn an toàn, quy trình Tuy nhiên, số phòng thi chưa thực quy trình 56 theo hiệu lệnh trống (bóc đề sớm), cán coi thi không làm chức nhiệm vụ phòng thi tra phải nhắc nhở (Phòng thi thầy Mừng, Thầy Thiện để sinh viên trao đổi, chép bạn phòng thi; Cô Thu Hương Khoa NN&PL không đảm bảo vị trí phòng thi), cán coi thi cho thí sinh khỏi phòng sớm quy định – Kết thúc kỳ thi có 02 sinh viên vi phạm quy chế II KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Đối với Khoa, Trung tâm: – Quán triệt cán bộ, giảng viên thực nghiêm công tác coi thi nhằm đảm bảo chất lượng cho kỳ thi Đối với Phòng, Ban: – Các phòng chức phối hợp thực việc mở cửa phòng học theo thời khóa biểu Trên báo cáo kết thực công tác Thanh tra, giám sát thực hoạt động giảng dạy, Tổ Thanh tra mong quan tâm Ban Giám hiệu đơn vị thuộc trực thuộc Trường Nơi nhận: TỔ TRƯỞNG – Ban Giám hiệu (để b/c); – Các phòng: HC-TH, TCCB (để biết); – Lưu: QLĐT, TTr Nguyễn Thanh Cảnh 57 58 59 60 61 62 63 64 Phụ lục 09: Mẫu sổ đăng ký văn – Quản lý văn đi: SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI Năm: ……… Từ ngày: …… Từ số: ……… Đến ngày:…… Đến số:…… Quyển số:…… Mẫu bìa sổ đăng ký văn tuân thủ quy định phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Nội vụ Số ký hiệu văn (1) Ngày Tên loại tháng trích văn yếu nội dung văn (2) (3) Người ký Nơi nhận Đơn vị, người nhận lưu Số lượng Ghi (4) (5) (6) (7) (8) Phần đăng ký văn theo mẫu quy định phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Nội vụ 65 – Quản lý văn đến: SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN Năm: ……… Từ ngày: …… Từ số: ……… Đến ngày:…… Đến số:…… Quyển số:…… Mẫu bìa sổ đăng ký văn tuân thủ quy định phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Nội vụ Ngày đến (1) Số đến Tác giả (2) (3) Số, ký hiệu Ngày tháng (4) (5) Tên Đơn vị loại trích người yếu nội nhận dung (6) (7) Ký nhận Ghi (8) (9) Phần đăng ký văn đến theo mẫu quy định phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 Bộ Nội vụ 66 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬT KÝ THỰC TẬP Ngành Hành văn phòng K17 Họ tên sinh viên: Bùi Hạnh Thúy Lớp: TC HCVP 14A Cơ quan thực tập: Phòng Quản lý đào tạo (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) Thời gian thực tập: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 7/7/2016 Thời gian Từ 23/5/2016 đến 27/5/2016 Công việc – Làm quen tìm hiểu nơi thực tập – Dọn dẹp bàn tiếp khách – Nhập danh sách học lại hệ đại học, cao đẳng – Phân loại, xếp bảng điểm lớp – Sắp xếp giấy thi, giấy nháp phục vụ thi cử – Nhập sổ đăng ký văn đi, đến Từ 30/5/2016 đến 3/6/2106 – Chuyển giao văn – Ban hành văn – Photo tài liệu – Nhập điểm môn cho sinh viên liên thông Từ 6/6/2016 đến 10/6/2016 – Làm danh sách hồ sơ sinh viên xét điều kiện tốt nghiệp – Xin số, dấu định văn – Ban hành văn – Nhập điểm Từ 13/6/2016 đến 15/6/2016 – Soạn thảo văn – Sắp xếp tài liệu – Nhập liệu vào máy tính Từ 18/6/2106 đến – Chỉnh lý hồ sơ 67 22/6/2106 – Xin dấu, ban hành văn – Photo tài liệu Từ 25/6/2016 đến 29/6/2016 – Tiếp tục thực công việc giao, luyện tập kỹ học học thêm số nghiệp vụ cần thiết khác Từ 1/7/2106 đến 5/7/2106 – Tìm kiếm tài liệu, lấy thông tin phục vụ cho cáo thực tập bắt đầu viết báo cáo 68

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu