Mẫu Báo Cáo Thành Tích Thôn Văn Hóa 2010, Phần Mềm Hành Chính Công Tỉnh Thái Bình

*

*

Côngnhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”.

Đang xem: Mẫu báo cáo thành tích thôn văn hóa

1. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính.

 Thôn,tổ dân phố, khu phố đăng ký xây dựng “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khuphố văn hóa” với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trước ngày 30/1hằng năm.

 – Trưởng Ban công tácMặt trận ở khu dân cư chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn (Tổ dân phố, khu phố)họp khu dân cư để bình xét và làm hồ sơ đề nghị công nhận thôn, tổ dân phố, khuphố văn hóa gửi Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” cấp xã;

Ban Chỉ đạo Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã tiến hành rà soát hồsơ, thủ tục, tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khuphố văn hóa” và làm Tờ trình đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, đánh giá.

– Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêuchuẩn thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa đối với những thôn, tổ dân phố, khu phốđề nghị công nhận và công nhận lại; ra Thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá doTrưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấphuyện ký hằng năm.

– Sau khi có Thông báo của Ban Chỉ đạocấp huyện, các thôn, tổ dân phố, khu phố đề nghị công nhận lần đầu và công nhậnlại cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thôn, tổ dân phố, khu phố khi đi thực hiệnthủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:Thôn, tổ dân phố, khu phố đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện vào ngày 05/11 hằng năm (Nếu ngày 05/11 trùng vào ngày nghỉ thứ Bảy,Chủ nhật và ngày nghỉ lễ thì thời gian nộp hồ sơ được chuyển vào ngày đầu tiênsau khi trở lại làm việc).

Cánbộ tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

-Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trảkết quả;

-Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung;

– Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét ra quyết định côngnhận đối với những thôn, tổ dân phố, khu phố sau 02 năm đăng ký và Quyết địnhcông nhận lại kèm theo Giấy công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”,“Khu phố văn hóa” sau 03 năm (kể từ khi có Quyết định công nhận lần đầu)theo mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 3: Thôn, tổ dân phố, khu phố nhận kết quả theogiấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

 – Thành phần hồ sơ:

(1) Báo cáo thành tích xây dựng “Thônvăn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hóa” của Ban công tác Mặt trận ởkhu dân cư:

+ Báo cáo hai (02) năm (đối với côngnhận lần đầu).

+ Báo cáo ba (03) năm (đối với côngnhận lại).

(2) Tờ trình đề nghị của Ủy ban nhândân cấp xã;

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thôn, tổ dân phố, khuphố.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủyban nhân dân cấp huyện.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

– Cơ quan phốihợp: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Nội vụ cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hànhchính và giấy công nhận.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tênmẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đề nghị côngnhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hóa”.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:

10.1. “Tiêuchuẩn danh hiệu “Thôn văn hóa”

(1).Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển.

a) Cótừ 85% trở lên hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định, phát triển; tỷ lệ hộnghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh, không còn hộ đói;

b) Cótừ 80% trở lên hộ gia đình có nhà bền vững; không có nhà tranh tre dột nát;100% số hộ gia đình được sử dụng điện;

c)100% đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông, lát gạch hoặc làm bằng vật liệu cứng;tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch, có nhà tắm, hố xí đảm bảo hợp vệ sinh cao hơnmức bình quân chung của tỉnh;

d) Cótừ 80% trở lên hộ gia đình tham gia tích cực cuộc vận động xây dựng nông thônmới và hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Xem thêm: Cách Bật Cổng Âm Thanh Phía Trước Của Máy Tính Win 10, Sửa Lỗi Máy Tính Không Nhận Tai Nghe Cổng Trước

(2).Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú.

a) Cócác thiết chế văn hóa, thể thao từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch; thường xuyên tổ chức có hiệu quả các hoạt động vănhóa văn nghệ và thể dục thể thao; thu hút 40% trở lên số người dân tham gia cáchoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng;

b) Cótừ 70% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng theo quy định; không có hành vi truyềnbá và hành nghề mê tín dị đoan;

c)Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; không có người sản xuất, buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời và văn hóa phẩmthuộc loại cấm lưu hành; không có trọng án hình sự;

d) Có từ 75% trở lên hộ gia đình được công nhận danh hiệu“Gia đình văn hóa”, trong đó có ít nhất 50% gia đình văn hóa được công nhận 3năm liên tục trở lên;

đ)100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục từtrung học cơ sở trở lên; có phong trào “khuyến học”, “khuyến tài”;

e)Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; làm tốt công tác phòng, chốngdịch bệnh, không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suydinh dưỡng thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; 100% trẻ em dưới 1 tuổi đượctiêm chủng đầy đủ theo quy định; có từ 95% trở lên phụ nữ có thai được tiêmchủng, khám thai định kỳ;

g)Thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình;

h) Có nhiều hoạt động đoàn kết giữ gìn và phát huy bảnsắc văn hóa dân tộc; tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắngcảnh và các công trình công cộng; bảo tồn các hình thức sinh hoạt văn hóa, thểthao dân gian truyền thống ở địa phương.

(3).Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

a) Cótổ vệ sinh thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tậptrung theo quy định;

b) Tỷlệ hộ gia đình có 3 công trình hợp vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, hố xí) đạtchuẩn, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạttiêu chuẩn về môi trường;

c) Nhàở, khu dân cư, các công trình công cộng, nghĩa trang được xây dựng từng bướctheo quy hoạch;

d)Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dânvề bảo vệ môi trường sinh thái; vận động nhân dân xây dựng, cải tạo, nâng cấphệ thống thoát nước; cải tạo các ao, hồ; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tíchcực trồng cây xanh.

(4).Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhànước.

a) Cótừ 95% trở lên hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến và nghiêm chỉnh thựchiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyđịnh của địa phương và hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

b)Hoạt động hòa giải có hiệu quả; hầu hết những mâu thuẫn, bất hòa được giảiquyết tại cộng đồng;

c) Đảmbảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân; giải quyếtnhững vấn đề bức xúc ở cơ sở, cộng đồng dân cư; không có khiếu kiện đông ngườitrái pháp luật;

d)Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham giagiám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhànước; tham gia xây dựng chi bộ đảng, chính quyền hằng năm đạt danh hiệu Trongsạch, vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể hằng năm đạt danh hiệu tiên tiến trởlên; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả;

(5). Cótinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, pháttriển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm chăm sóc cácgia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơnmức bình quân chung;

b) Thực hiện tốt các hoạt động “nhân đạo, từ thiện”,giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồcôi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người tàn tật, nạn nhân chất độc dacam-dioxin và những người bất hạnh.

10.2. “Tiêu chuẩn danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Khuphố văn hóa”.

(1).Đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển.

a) Cótừ 90% trở lên hộ gia đình có đời sống kinh tế ổn định, phát triển; tỷ lệ hộnghèo thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; không còn hộ đói;

b) Có100% hộ gia đình có nhà xây mái bằng hoặc lợp ngói; 100% số hộ gia đình được sửdụng điện;

c)100% đường phố, ngõ phố được trải nhựa, đổ bê tông hoặc làm bằng vật liệu cứng;tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch và có nhà tắm, hố xí đảm bảo hợp vệ sinh caohơn mức bình quân chung của tỉnh;

d) Cótừ 90% trở lên hộ gia đình tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng đô thị vănminh và hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

(2).Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú.

a) Xâydựng nhà văn hóa, sân thể thao các điểm vui chơi giải trí phù hợp với điều kiệncủa tổ dân phố, khu phố. Từng bước có các thiết chế văn hóa, thể thao đặt chuẩntheo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thường xuyên tổ chức có hiệuquả các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao; thu hút từ 60% trở lênsố người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng­;

b) Cótừ 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới,việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng theo quy định.

c)Không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; không sản xuất, buôn bán vận chuyển,tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời và văn hóa phẩm thuộc loạicấm lưu hành; không có trọng án hình sự;

d) Có từ 80% trở lên số hộ gia đinh được công nhận danhhiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có ít nhất 60% gia đình văn hóa được côngnhận 3 năm liên tục trở lên;

đ)100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; đạt chuẩn phổ cập giáo dục từtrung học cơ sở trở lên; có phong trào “khuyến học”, “khuyến tài”;

e)Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người; làm tốt công tác phòng, chốngdịch bệnh, không có hành vi gây lây truyền dịch bệnh; tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suydinh dưỡng thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; 100% trẻ em dưới 1 tuổi đượctiêm chủng đầy đủ theo quy định; có từ 95% trở lên phụ nữ có thai được tiêmchủng, khám thai định kỳ;

g)Thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình;

h) Cónhiều hoạt động đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tôn tạo,bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và các công trình công cộng; bảo tồn các hìnhthức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương.

(3).Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

a)Đường giao thông phải có hệ thống đèn chiếu sáng; đường phố, nơi sinh hoạt côngcộng sạch đẹp, có nhiều cây xanh; thực hiện tốt pháp luật về trật tự an toàngiao thông đô thị: không lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố, cản trở giao thông;

b) Cấpủy, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức, tráchnhiệm của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái; không xả nước thải và xảrác ra đường; rác thải phải được thu gom thường xuyên trong ngày về nơi quyđịnh; các cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn quy định, vềbảo vệ môi trường;

c) Nhàở, khu dân cư, khu đô thị và các công trình công cộng khác được xây dựng theođúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng quy định về xây dựng, về kiến trúc và hài hòavề mỹ quan đô thị.

(4).Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhànước.

a) Cótừ 95% trở lên hộ gia đình được tuyên truyền, phổ biến và nghiêm chỉnh thựchiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quyđịnh của địa phương và hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư;

b) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiếnnghị của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; không có khiếu kiệnđông người trái pháp luật;

c)Tuyên truyền và tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư tham giagiám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức Nhànước; tham gia xây dựng chi bộ đảng, chính quyền hằng năm đạt danh hiệu “Trongsạch, vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể hằng năm đạt danh hiệu tiên tiến trởlên; các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

(5). Cótinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

Xem thêm: Cách Trình Bày Slide Bảo Vệ Đồ Án Tốt Nghiệp, Đồ Án Tốt Nghiệp

a) Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, pháttriển phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhằm chăm sóc cácgia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơnmức bình quân chung;

b) Thực hiện tốt các hoạt động “nhân đạo, từ thiện”, giúpđỡ đồng bào bị thiên tai, gia đình khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi,trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người tàn tật, nạn nhân chất độc dacam-dioxin và những người bất hạnh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết vềtiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”;“Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố vănhóa” và tương đương;

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu