luận văn xã hội học

Đang xem: Luận văn xã hội học

Tham khảo luận văn – đề án “xã hội học kinh tế”, luận văn – báo cáo, kinh tế – thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

75p

*

thiuyen14

*

17-09-2011

*

568

*

140

*

  hướng dẫn

Luận văn: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm xã hội hoá trong xã hội học ở Việt Nam

Trong hệ thống các khái niệm, phạm trù của khoa học xã hội học, có thể nói xã hội hoá là một trong những khái niệm cơ bản. Tuy nhiên thuật ngữ xã hội hoá cũng được sử dụng trong các ngành khoa học như: Tâm lý học; Giáo dục học; Kinh tế học…

*

105p

*

dellvietnam

*

23-08-2012

*

326

*

104

*

  hướng dẫn

Luận văn cử nhân Xã hội học: Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay

Luận văn cử nhân Xã hội học “Tìm hiểu nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên hiện nay” giới thiệu đến các bạn vai trò của Internet và nhu cầu sử dụng Internet của sinh viên, những tác động tích cực và tiêu cực của Internet đối với đời sống học tập của sinh viên,….

*

182p

*

at_9090

*

12-01-2016

*

301

*

74

*

  hướng dẫn

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: xã hội học chính trị – xã hội học dân sự”, luận văn – báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

15p

*

nhokkeen

*

09-05-2013

*

454

*

63

*

  hướng dẫn

Mặc dù ngày nay có rất nhiều trường phái xã hội học có quan điểm nghiên cứu khác nhau, nghiên cứu từ thực tiễn xã hội khác nhau, nhưng các định nghĩa về xã hội học mà họ nêu lên cũng có nhiều điểm tương đồng, những khái quát lí luận giống nhau.

*

42p

*

nhokkeen

*

09-05-2013

*

189

*

54

*

  hướng dẫn

hững kiến thức cơ bản về đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu đặc thù của xã hội học kinh tế, mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội; những phương diện xã hội trong hành vi kinh tế.

*

7p

*

truongnghen

*

24-01-2013

*

212

*

32

*

  hướng dẫn

Lịch sử xã hội học tư sản là lịch sử của những tìm kiếm không mệt nỏi những cơ sở phương pháp luận, với mục tiêu ban đầu là trở thành một khoa học phổ biến về những quá trình và hiện tượng xã hội học tư sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về phương pháp luận của xã hội học tư sản" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

*

9p

*

thuythuy1702

*

09-04-2016

*

47

*

2

*

  hướng dẫn

Tham khảo bài thuyết trình “xã hội học về dư luận xã hội”, khoa học xã hội, xã hội học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

83p

*

thiuyen14

*

17-09-2011

*

859

*

189

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Nhận thức, thái độ, hành vi của sinh viên đối với vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân của sinh viên đại học. Từ đó đề xuất các kiến nghị mang tính khả thi. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

17p

*

truongtien_06

*

31-03-2018

*

369

*

79

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Thực trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh)

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh trong thời gian gần đây, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm việc làm của sinh viên. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội tìm được công việc tốt cho sinh viên sau khi ra trường.

*

39p

*

truongtien_03

*

10-03-2018

*

249

*

66

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Thực trạng và nhu cầu tham gia Bảo hiểm Y tế của người dân nông thôn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu thực trạng tham gia Bảo hiểm Y tế ở nông thôn hiện nay, đồng thời, xem xét một số nhân tố tác động đến thực trạng tham gia Bảo hiểm Y tế của người dân. Đánh giá nhu cầu tham gia BHYT của người dân theo từng nhóm đối tượng khác nhau. Góp phần đưa ra một số khuyến nghị và chính sách nhằm tăng cường khả năng mở rộng chính sách BHYT như một sự bảo đảm xã hội cho cộng đồng trong chăm sóc y tế.

*

32p

*

truongtien_04

*

10-03-2018

*

198

*

56

*

  hướng dẫn

Xem thêm: Khóa Học Làm Tóc Chuyên Nghiệp Nhất Tại Tp Hồ Chí Minh, Khóa Học Tạo Mẫu Tóc Chuyên Nghiệp Toàn Khoa

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Hành vi lệch chuẩn trong học tập của sinh viên hiện nay

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hành vi lệch chuẩn trong học tập của sinh viên hiện nay, từ đó để xuất một số khuyến nghị nhằm phòng ngừa hành vi sai lệch trong học tập của sinh viên.

*

41p

*

truongtien_03

*

10-03-2018

*

233

*

44

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Đặc tính dân tộc trong việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên trong gia đình

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu yếu tố văn hóa dân tộc trong quá trình GDGT cho trẻ VTN trong gia đình, thể hiện qua những khía cạnh: Nhận thức của cha mẹ trong các gia đình dân tộc Tày về tầm quan trọng của việc GDGT cũng như kiến thức của họ trong lĩnh vực này. Đặc tính dân tộc trong các phương pháp và nội dung của cha mẹ để GDGT cho trẻ VTN.

*

36p

*

truongtien_04

*

10-03-2018

*

121

*

37

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Thực trạng nhận thức, hành vi về tình dục và các biện pháp tránh thai của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá thực trạng nhận thức và hành vi của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội về vấn đề tình dục và các biện pháp tránh thai. Đề xuất một số biện pháp tác động góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của nhóm đối tượng này.

*

50p

*

truongtien_04

*

10-03-2018

*

160

*

33

*

  hướng dẫn

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận: nhóm xã hội gia đình”, luận văn – báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

13p

*

nhokkeen

*

09-05-2013

*

187

*

27

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên ngoài công lập

Luận văn có kết cấu gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận. Phần nội dung gồm có 2 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng định hướng nghề nghiệp và khu vực làm việc của sinh viên.

*

16p

*

truongtien_06

*

31-03-2018

*

122

*

24

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Thực trạng lao động – việc làm của người dân sau tái định cư

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thực trạng lao động – việc làm của những người dân sau tái định cư, trường hợp tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo cơ hội cho những người lao động có việc làm, tăng thu nhập để đời sống của người dân sau tái định cư được bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

*

17p

*

truongtien_05

*

28-03-2018

*

64

*

21

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình nông thôn hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ một số biểu hiện của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong đời sống gia đình nông thôn dưới tác động của những biến đổi kinh tế – xã hội ở nước ta trong gia đoạn hiện nay.

*

21p

*

truongtien_05

*

28-03-2018

*

144

*

20

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Hoạt động sử dụng mạng Internet của học sinh trung học phổ thông nông thôn

Luận văn này hướng tới việc tìm hiểu thực trạng sử dụng mạng internet của học sinh THPT nông thôn. Đồng thời thấy được những ảnh hưởng của việc sử dụng mạng Internet trong đời sống của học sinh THPT và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng mạng internet. Từ đó rút ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng mạng internet trong học tập của học sinh THPT.

*

41p

*

truongtien_04

*

10-03-2018

*

80

*

19

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Xã hội học: Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu về các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên, thấy được sự khác biệt giữa tiêu chuẩn kỳ vọng và kết quả thực tế cũng như phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Hồng Phong – huyện Chương Mỹ – thành phố Hà Nội).

*

35p

*

truongtien_03

*

10-03-2018

*

81

*

18

*

  hướng dẫn

Về chúng tôi Quy định bảo mật Thỏa thuận sử dụng Quy chế hoạt động

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline:0933030098

Email: support

Xem thêm: Mẫu Lời Mở Đầu Đồ Án – Mẫu Lời Nói Đầu Trong Báo Cáo

*

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 lingocard.vn. All rights reserved.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn