Tiểu Luận Văn Viêm Phổi Trẻ Em Tại Bv Trường Đh Y Dược Huế, Tài Liệu Y Học

*

*
*

Tên chuyên đề: Nghiên cứu tác nhân, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ em nhiễm HIV

Chuyên ngành: Nhi khoa – 62720135 Họ tên: Nguyễn Văn Lâm Ngày bảo vệ: Hướng dẫn 1: PGS.TS Phạm Nhật An Hướng dẫn 2: GS.TS Nguyễn Thanh Liêm Tóm tắt tiếng việt: THÔNG TIN TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Những kết luận mới của luận án:

1. Xác định căn nguyên gây viêm phổi và tỷ lệ thường gặp ở trẻ HIV/AIDS: 64,7% xác định được nguyên nhân gây bệnh, trong đó căn nguyên hay gặp nhất là do vi rút 30,4%, tiếp theo là đồng nhiễm vi rút – vi khuẩn 24,1%, đồng nhiễm các căn nguyên khác chiếm 21,4%, vi khuẩn 10,7%, PJP 7,1%, nấm 3,6% và lao 2,7%. Tìm thấy 6 loại vi rút và 14 loại vi khuẩn. Tỷ lệ vi khuẩn xác định được là 30,3%, trong đó vi khuẩn gram âm 79,2% và vi khuẩn gram dương 20,8%.

Đang xem: Luận văn viêm phổi trẻ em

2. Đặc điểm CLS: Xquang viêm phổi do vi rút thường là tổn thương mô kẽ (52,9%) do vi khuẩn là tổn thương tập trung (66,7%). 74,6% số bệnh nhân viêm phổi/ HIV có suy giảm miễn dịch nặng và 65,3% có tải lượng HIV > 5000 copies/ml

3. Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị, giúp điều trị viêm phổi ở trẻ HIV/AIDS hiệu quả hơn: Tỷ lệ tử vong chung 13,3%, trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm PJP cao nhất (62,5%), tiếp đến là nhóm đồng nhiễm vi khuẩn và vi rút (18,5%), nhóm vi rút (8,8%) và vi khuẩn (8,3%). Tỷ lệ tử vong ở nhóm SDD (15,3%), ở nhóm SHH SpO22> 80% (p5000 copies/ml.

Tóm tắt tiếng anh: SUMMARY OF NEW FINDINGS PH.D. THESIS

New findings in the Ph.D. thesis:

1. Determined the etiology of pneumonia and common pathogens in children with HIV/AIDS:

– 64.7% patients have pathogens identified. The most common pathogen is viruses 30.4%, next is viral-bacterial co-infection (24.1%), single bacterial infection (10.7%), PJP (7.1%), fungal infection (3.6%), and TB (2.7%).

– Identifying 6 types of viruses and 14 types of bacteria. Bacteria identified rate is 30.3%. Including gram negative bacteria 79.2% and gram positive bacteria 20.8%.

Xem thêm: Đồ Án Bê Tông 1 Võ Bá Tầm – (Pdf) Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1 Gvhd: Võ Bá Tầm

2. Clinical, laboratory and immunological features:

– Viral infection chest x-rays usually show interstitial lesions (52.9%) and bacterial infection chest x-rays usually show focal lesions (66.7%).

– 74.6% of patients with pneumonia / HIV are severe immunosuppression and 65.3% had HIV load> 5000 copies / ml

3. Determined factors associated with treatment outcome to contribute to more effective treatment of pneumonia in children with HIV/AIDS:

– The recovery rate from pneumonia is 86.7% and mortality rate is 13.3%. The mortality rate of PJP group is the highest (62.5%), followed by the group of bacterial and viral infection (18.5%), viral group (8.8%) and bacterial group (8, 3%).

Xem thêm: Các Phương Pháp Bd Thuật Toán

– 95.7% of patients died in the staging of severe immunosuppression and 91.2% of patients died with HIV load> 5000 copies / ml.

Tóm tắt: Tải file Toàn văn: Tải file

*

Loading…

Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn