Luận Văn Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt, Luận Văn Tốt Nghiệp

Tính toán thiết kế hệ thống xử ly nước thải khách sạn công suất 300m3/ngày đêmMỤC LỤC

Chương1 : Tổng quan chung về nước thải sinh hoạt và các vấn đề môi trường từ nước thải sinh hoạt

1.1.Tổng quan chung về hoạt động kinh doanh khách sạn ở nước ta1.2Các vấn đề môi trường phát sinh từ hoạt động kinh doanh khách sạn1.3.Nhu cầu sử dụng nước của khách sạn và phát sinh nước thải1.4.Tính chất của nước thải sinh hoạt và ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt đối với môitrường

Chương 2 : Tổng quan các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

2.1.Các phương pháp tiền xử lý ( xử lý sơ bộ )2.1.1. Song chắn rác2.1.2.Bể lắng cát2.1.3.Bể thu dầu mỡ2.1.4.Bể điều hòa2.1.5. Bể keo tụ2.2.Các phương pháp xử lý các chất hữu cơ (COD,BOD)2.2.1.Xử lý sinh học bàng phương pháp kị khí2.2.2.Xử lý sinh học bằng phương pháp hiếu khí2.3.Các phương pháp khử các chất dinh dưỡng ( hợp chất Nitơ và Phốtpho )2.3.1 .Khử nito bằng phương pháp sinh học2.3.2.Khử photpho bằng phương pháp sinh học2.4.Các phương pháp khử trùng ( loại bỏ vi sinh vật)

Chương 3 :Phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải khách sạn

3.1. Số liệu thiết kế và tiêu chuẩn thải (QCVN 14 – 2008)3.2.Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp3.3. Giới thiệu một số công nghệ và sơ đồ dây chuyền xử lý nước thải sinh hoạt ở các thànhphố của nước ta3.4. Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý nước thải khách sạn3.5. Thuyết minh dây chuyền công nghệ xử lý nước thải

Chương 4 : Tính toán các công trình và thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải khách sạn

4.1.Tính toán các công trình xử lý sơ bộ4.1.1.Tính bể thu dầu mỡ từ khu vực bếp4.1.2.Tính toán hố thu nước sau các nhà vệ sinh từ các phòng trong khách sạn4.1.3.Tính toán bể lắng kết hợp với keo tụ sau bộ phận giặt là4.2.Tính toán thiết bị chính của hệ thống xử ly chung nước thải khách sạn4.2.1.Mương dẫn nước thải4.2.2.

Đang xem: Luận văn thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Thoi Lớp 8 Bài 5: Diện Tích Hình Thoi

Xem thêm: Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Sản Xuất Chuyên Nghiệp Tại Đà Nẵng, Khóa Học Kỹ Năng Quản Trị Sản Xuất

Song chắn rác4.2.3.Máy nghiền4.2.4.Hố thu gom nước thải4.2.5.Bể điều hòa lưu lượng4.2.6.Bể yếm khí UASB4.2.7.Tính toán bể hiếu khí Aerotank4.2.8. Bể lắng thứ cấp4.2.9.Bể chứa bùn4.2.10.Trống sinh học ( đĩa sinh học RBC)4.2.11. Khử trùng4.3.Tính toán thiết bị phụ của hệ thống xử ly chung nước thải khách sạn4.3.1. Tính bơm nước thải từ hố thu gom sang bể điều hoà4.3.2. Tính bơm nước thải từ bể điều hoà sang bể yếm khí UASB4.3.3. Tính bơm bùn4.3.4.Máy nén khí cho bể Aerotank4.4. Tính toán giá thành xây dựng và chi phí xử lý nước thải

*
Xử lý nước thải khách sạn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn