luận văn thiết kế cảnh quan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.51 MB, 82 trang )

Đang xem: Luận văn thiết kế cảnh quan

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
WX

TRẦN XUÂN THÀNH

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT
NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM
ĐỊA ĐIỂM: NHA TRANG-KHÁNH HÒA

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 7/2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
WX

TRẦN XUÂN THÀNH

TÓM TẮT ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT
NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM
ĐỊA ĐIỂM: NHA TRANG-KHÁNH HÒA

Ngành: Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Người hướng dẫn: THS. PHẠM MINH THỊNH

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 7/2009

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
AGRICULTURE AND FORESTRY UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
WX

TRAN XUAN THANH

DESIGNING LANDSCAPE FOR PALEI CHAM RESORT IN
NHA TRANG – KHANH HOA

Speciality: Landscape and Environmental Horticulture

BACHELOR OF SCIENCE THESIS

Advisor: MSc. PHAM MINH THINH

Ho Chi Minh city
July /2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

LỜI CÁM ƠN
Trong suốt q trình học tập và nghiên cứu tại trường đại học Nơng Lâm

thành phố Hồ Chí Minh, tơi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các thầy cơ trong
trường cũng như các thầy cơ trong bộ mơn Cảnh quan & kỹ thuật hoa viên cùng các
bạn trong và ngồi lớp. Qua đây tơi xin gởi lời cám ơn tới:
Ban giám hiệu trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh.
Thầy Đinh Quang Diệp, trưởng bộ mơn Cảnh quan & kỹ thuật hoa viên cùng
các thầy cơ trong bộ mơn đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tơi trong q trình học
tập.
Đặc biệt tơi xin cảm ơn thầy Phạm Minh Thịnh, người đã tận tình hướng dẫn
tơi trong q trình làm luận văn tốt nghiệp cuối khố.
Xin cám ơn Cơng ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl đã cung cấp
những tư liệu cần thiết để tơi có thể hồn thành đồ án tốt nghiệp này.
Xin cám ơn gia đình và tất cả các bạn bè đã ln bên tơi, giúp đỡ tơi hồn
thành cơng việc của mình.
Xin chân thành cám ơn…!
TP Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2009
Trần Xn Thành
.

i

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

TÓM TẮT
Đề tài nghiên cứu “Thiết kế cảnh quan khu resort nghỉ dưỡng Palei Cham,
địa điểm Nha Trang – Khánh Hòa“ được tiến hành tại Thành phố Hồ Chí Minh và
Nha Trang, thời gian từ 7/2/2009 đến 7/7/2009.
Kết quả thu được:

Bản vẽ thiết kế tổng thể khu resort
Bản vẽ thiết kế các phân khu
Thuyết minh thiết kế tổng thể khu resort
Thuyết minh thiết kế chi tiết các phân khu
Danh mục các loại cây điều tra tại Nha Trang
Danh mục các loại cây sử dụng trong resort và các phân khu.

ii

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

SUMARY
The thesis “ Designing landscape for Palei Cham resort in Nha Trang –
Khánh Hòa “ had been started on February 2009 and finished on July 2009, the
author carried out the thesis in Ho Chi Minh city and Nha Trang city.
Results of the thesis:
Designing Master Plan of the resort
Desining Detailed plans of areas in the resort.
Explaining the plans
Investigating and listing kinds of tree in Nha Trang apply to the resort.

iii

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

MỤC LỤC
TRANG
Trang tựa

i

Tóm tắt

ii

Mục lục

iv

Danh sách các hình

viii

Danh sách các bảng

ix

Danh sách các bản vẽ

x

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

2.1 Khái niệm Resort nghỉ dưỡng

4

2.1.1 Các loại resort

4

2.1.2 Theo kiến trúc sư người Pháp Brice Belian, giám

4

đốc UBIK Architects, một khu resort miền nhiệt đới nên
theo các tiêu chuẩn sau:
2.1.3 Một số Resort nổi tiếng trên thế giới và tại Việt Nam

5

2.1.3.1 Resort Evason Hideaway – Ninh Vân, Nha Trang

5

2.1.3.2 Resort Nam Hải – Hội An, Quảng Nam

5

2.1.3.3 Resort tại Bali – Indonesia

6

2.1.3.4 Resort tại đảo quốc Maldives

6

2.2 Khu đất xây dựng

11

2.2.1 Vị trí và hiện trạng

11

2.2.1.1 Lý do chọn khu đất xây dựng

11

2.2.1.2 Vị trí khu đất xây dựng

11

2.2.2 Điều kiện tự nhiên

21

2.2.2.1 Khí hậu

21

2.2.2.2 Địa hình và địa chất

22

2.2.3 Hiện trạng giao thông khu vực và khả năng cung cấp

24

dịch vụ kỹ thuật hạ tầng
iv

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

2.2.3.1 Giao thông

24

2.2.3.2 Hạ tầng kỹ thuật

24

2.3 Dự án qui hoạch Khu du lịch và giải trí quốc tế Vinpearl Land

28

2.3.1 Khu nhà nghỉ ven biển, khách sạn 5 sao

28

2.3.2 Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, hội nghị hội thảo

28

2.3.3 Khu spa beauty và khu resort 5 sao

28

2.4 Giá trị của khu Resort xây dựng

30

2.4.1 Giá trị về kinh tế

30

2.4.2 Giá trị về cảnh quan

30

2.4.3 Vấn đề văn hóa và bảo tồn những truyền thống bản địa

31

2.5 Nguyên tắc bố trí cây xanh

34

2.5.1 Sự đơn giản

34

2.5.2 Sự thay đổi

34

2.5.3 Sự nhấn mạnh

34

2.5.4 Sự cân bằng

34

2.5.5 Sự liên tục

34

2.5.6 Sự cân đối

34

2.6 Các nguyên tắc chọn và phối kết cây

36

2.6.1 Các nguyên tắc chọn cây xanh

36

2.6.2 Các nguyên tắc phối kết cây

36

2.6.2.1 Cây độc lập

36

2.6.2.2 Khóm cây

36

2.6.2.3 Hàng cây

36

2.6.2.4 Rừng nhỏ

36

2.6.2.5 Dây leo

37

2.6.2.6 Hoa

37

2.6.2.7 Cỏ

37

3. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Mục tiêu

38
38

v

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

3.2 Nội dung

38

3.3 Phương pháp ngiên cứu

38

3.3.1 Ngoại nghiệp

38

3.3.2 Nội nghiệp

39

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Ý tưởng đề xuất

40

4.1.1 Về bố cục không gian tổng thể và hình thức kiến trúc

40

4.1.2 Về cảnh quan thiên nhiên và hệ thực vật

40

4.2 Thuyết minh thiết kế

43

4.2.1 Tổng thể khu resort

43

4.2.1.1 Khu trung tâm

43

4.2.1.2 Khu nghỉ cao cấp dạng Villa

43

4.2.1.3 Khu nghỉ dạng Bungalow

43

4.2.1.4 Bố cục kiến trúc

44

4.2.1.5 Cảnh quan tổng thể

44

4.2.1.6 Danh mục các cây sử dụng trong khu resort

45

4.2.2 Khu trung tâm

54

4.2.2.1 Phân khu chức năng

54

4.2.2.2 Bố trí cây xanh

54

4.2.3 Khu nghỉ cao cấp dạng Villa

57

4.2.3.1 Villa 3 phòng ngủ

57

4.2.3.1.1 Tổ chức không gian

57

4.2.3.1.2 Bố trí cây xanh

58

4.2.3.2 Villa 2 phòng ngủ

60

4.2.3.2.1 Tổ chức không gian

60

4.2.3.2.2 Bố trí cây xanh

60

4.2.4 Khu nghỉ dạng Bungalow

62

4.2.5 Khu nghỉ chân

64

4.2.5.1 Bố cục kiến trúc

64
vi

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

4.2.5.2 Bố trí cây xanh

64

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

66

5.1 Kết luận

66

5.2 Kiến nghị

66

PHỤ LỤC

67

TÀI LIỆU THAM KHẢO

69

vii

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

DANH SÁCH CÁC HÌNH
HÌNH

TRANG

Hình 2.1: Resort Evason Hideaway, Ninh Vân-Nha Trang

7

Hình 2.2: Resort Evason Hideaway, Ninh Vân-Nha Trang

7

Hình 2.3: Nam Hải Resort, Hội An-Quảng Nam

8

Hình 2.4: Nam Hải Resort, Hội An-Quảng Nam

8

Hình 2.5: Four Seasons Resort Bali at Sayan Bali-Indonesia

9

Hình 2.6: Four Seasons Resort Bali at Sayan Bali-Indonesia

9

Hình 2.7: Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa-Maldives

10

Hình 2.8: Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa-Maldives

10

Hình 2.9: Họa đồ vị trí tỉnh Khánh Hòa

12

Hình 2.10: Bản đồ vị trí tỉnh Khánh Hòa

13

Hình 2.11: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

14

Hình 2.12: Bản đồ hiện trạng khu đất xây dựng

15

Hình 2.13: Họa đồ vị trí đảo Hòn Tre và Thành phố Nha Trang

16

Hình 2.14: Họa đồ vị trí khu đất xây dựng

16

Hình 2.15: Hiện trạng khu đất xây dựng nhìn từ cáp treo

17

Hình 2.16: Hiện trạng khu đất xây dựng

17

Hình 2.17: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Nam- Công viên

18

văn hóa Vinpearl
Hình 2.18: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Tây Nam-Cáp treo

18

và các đảo lân cận
Hình 2.19: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Tây-Trung tâm

19

thành phố Nha Trang
Hình 2.20: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Tây Bắc

19

Hình 2.21: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Bắc

20

Hình 2.22: Hiện trạng khu đất nhìn về phía Đông

20

viii

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Hình 2.23: Đường chuyển động biểu kiến mặt trời- Tỉnh Khánh Hòa

23

Hình 2.24: Cáp treo Vinpearl

25

Hình 2.25: Cảng Nha Trang

25

Hình 2.25: Giao thơng qua đảo Hòn Tre

26

Hình 2.26: Hiện trạng giao thơng khu vực và hệ thống thốt nước

26

Hình 2.27: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

27

Hình 2.28: Dự án qui hoạch Khu du lịch và giải trí

29

quốc tế Vinpearl Land
Hình 2.29: Hồng hơn trên đảo

32

Hình 2.30: Bãi tắm thơ mộng

32

Hình 2.31: Tháp Bà Po Nagar

33

Hình 2.32: Hàng cột phía trước tháp Bà

33

Hình 2.33: Nhà của người Chăm

34

Hình 2.34: Nhà của người Chăm

34

DANH SÁCH CÁC BẢNG
BẢNG

TRANG

Bảng 4.1: Danh mục các loại cây điều tra tại Nha Trang

41

Bảng 4.2: Bảng cân bằng đất đai

45

Bảng 4.3: Danh mục các loại cây bóng mát, cây có hoa

45

Bảng 4.4: Danh mục các loại hoa, cây làm nền

47

Bảng 4.5: Danh mục các loại cây leo, cây hàng rào

48

Bảng 4.6: Hình minh họa danh mục các loại cây

49

bóng mát, cây có hoa
Bảng 4.7: Hình minh họa danh mục các loại hoa, cây làm nền

51

Xem thêm: Tài Liệu Đồ Án Máy Cnc Mini 5 Trục, Đồ Án Nghiên Cứu Và Thiết Kế Máy Phay Cnc

Bảng 4.8: Hình minh họa danh mục các loại cây leo, cây hàng rào

52

Bảng 4.9: Danh mục một số vật liệu dùng trong

53

xây dựng và trang trí
ix

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Bảng 4.10: Danh mục các loại cây sử dụng trong khu trung tâm

55

Bảng 4.11: Danh mục các loại cây sử dụng trong

58

khu villa 3 phòng ngủ
Bảng 4.12: Danh mục các loại cây sử dụng trong

61

khu villa 2 phòng ngủ

Bảng 4.13: Danh mục các loại cây sử dụng trong khu Bungalow

62

Bảng 4.14: Danh mục các loại cây sử dụng trong khu nghỉ chân

65

DANH SÁCH CÁC BẢN VẼ
Bản vẽ 0: Vị trí và hiện trạng khu đất xây dựng
Bản vẽ 1: Tổng thể khu Resort nghỉ dưỡng
Bản vẽ 2: Mặt bằng giao thông và qui hoạch sử dụng đất
Bản vẽ 3: Khu trung tâm
Bản vẽ 4: Khu nghỉ dạng Villa – 3 phòng ngủ
Bản vẽ 5: Khu nghỉ dạng Villa – 2 phòng ngủ
Bản vẽ 6: Khu Bungalow
Bản vẽ 7: Khu nghỉ chân

x

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Chương 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
Xã hội cơng nghiệp với những áp lực cơng việc, con người phải làm việc,
sinh hoạt và hoạt động trong guồng máy đơ thị khổng lồ. Điều này làm cho đa số
mọi người cảm thấy cẳng thẳng về tâm lí, bức bối về tinh thần và có thể gây nhiều

hậu quả nghiêm trọng về thể chất…
Khái niệm Stress ra đời.
Nhu cầu du lịch khơng những tốt nhất, mà còn hiệu quả nhất trong việc giải
trí, mang lại tinh thần sảng khối sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xuất phát từ
nhu cầu trên, nhu cầu được nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe trở thành nhu cầu lớn và
ngày càng phát triển của xã hội. Hình thức Resort nghỉ dưỡng ra đời đáp ứng mọi
nhu cầu đó. Việc xây dựng một khu Resort nghỉ dưỡng đúng nghĩa phải đảm bảo
hợp lý về mặt tiêu chuẩn, về vị trí khu đất, điều kiện tự nhiên, cây xanh mặt nước,
tiện nghi và dịch vụ, đáp ứng được tốt nhất mục đích nghỉ ngơi, thư giãn, hồi phục
sức khỏe thể chất và tinh thần.
Trong nhiều thập kỷ gần đây nền kinh tế thế giới liên tục phát triển. Tình
hình kinh tế và chính trị có nhiều biến động. Trước tình hình chung Việt Nam cũng
đang phát triển và liên tục đổi mới để hòa nhập với xu thế chung của thế giới. Trong
nhiều năm vừa qua Việt Nam ln là một quốc gia có tốc độ phát triển cao, hứa hẹn
nhiều tiềm năng phát triển vươn lên và đuổi kịp các nước trong khu vực, trở thành
“Con rồng Châu Á”. Việt Nam tự hào là điểm đến của thiên niên kỉ mới và được
đánh giá là điểm đến an tồn nhất trong thời điểm tình hình thế giới đầy biến động
hiện nay. Với những điều kiện đó, ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du
lịch Khánh Hòa nói riêng đã có những thuận lợi hết sức to lớn để phát triển tiềm
năng du lịch- ngành cơng nghiệp khơng khói.

1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Nha Trang được xem là một trong những thành phố du lịch biển đẹp nhất
nước (bờ biển dài 385 km).Với vịnh Vân Phong được bầu chọn là một trong 29 vịnh

đẹp nhất thế giới. Thành phố Nha Trang nằm bên bờ biển xinh đẹp và thơ mộng,
lưng dựa vào núi, mặt hướng ra biển, với 19 hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác như một
pháo đài vững chắc che chắn thành phố. Được mệnh danh là “Lẵng hoa tươi rực rỡ
đặt trên bờ biển Đơng”, là kiệt tác của thiên nhiên, phong cảnh núi biển mộng mơ,
khí hậu quanh năm mát mẻ, cùng với cơ sở hạ tầng hiện đại, người dân hiền hòa
mến khách…Vì vậy mà Nha Trang đã sớm trở thành trung tâm văn hóa-kinh tế- du
lịch của tỉnh Khánh Hòa và là điểm du lịch sinh thái biển hấp dẫn, có sức lơi cuốn
du khách.
Hòn Tre là đảo lớn nhất trong vịnh Nha Trang (diện tích 36km2) đã được đầu
tư để trở thành một hòn đảo du lịch 5 sao với những tiện nghi bậc nhất, trở thành
một trong những hòn ngọc của Việt Nam về du lịch. Chính vì lí do đó mà Khu du
lịch và giải trí quốc tế Vinpearl Land đã ra đời, khu liên hợp nghỉ dưỡng, giải trí
biển đảo đẳng cấp quốc tế, có qui mơ và độc đáo hàng đầu Việt Nam và Đơng Nam
Á. Vinpearl Land khơng những là một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn ln được
lựa chọn để tổ chức những sự kiện quan trọng như cuộc thi Hoa hậu Hồn Vũ 2008
và sắp tới là Miss World 2010… Cơng ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl là
chủ đầu tư của dự án Khu du lịch và giải trí Vinpearl Land đang nỗ lực triển khai
các dự án giai đoạn II để tồn thể tổ hợp Dự án Vinpearl Land hồn thành đúng tiến
độ vào năm 2010. Một trong những dự án quan trọng trong giai đoạn này là dự án
xây dựng khu Resort nghi dưỡng Palei Cham, khu resort mang đậm kiến trúc và văn
hóa Chămpa.
Thiết kế resort khơng chỉ đơn giản là thiết kế kiến trúc, nội thất với những
tiêu chuẩn tiện nghi cao cấp mà còn là sự phối hợp chun nghiệp của những nhà
thiết kế cảnh quan (landscape), chun gia phong cách (stylist), nghệ thuật sắp đặt
(installation) và chắc chắn khơng thiếu vai trò của các cố vấn về văn hố và truyền
thống địa phương. Đối với các resort nghi dưỡng thì cảnh quan xung quanh ln
đóng vai trò cực kì quan trọng, nơi đem lại những khơng gian nghỉ ngơi thư giãn
2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

thoáng mát trong lành cho du khách, đưa du khách trở về với thiên nhiên, được
thưởng thức cuộc sống giữa thiên nhiên. Vì vậy mà việc thiết kế khu Resort nghỉ
dưỡng Palei Cham với kiến trúc, cảnh quan hài hòa với môi trường tự nhiên xung
quanh và phù hợp với nền văn hóa bản địa sẽ góp phần rất lớn cho sự thành công
của dự án, cũng như sẽ tạo ra một điểm nghỉ ngơi, giải trí lý tưởng cho du khách tại
Nha Trang.

3

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Chương 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Khái niệm Resort nghỉ dưỡng:
Là loại hình mới mẻ phát triển tại Việt Nam, Resort hiện nay vẫn chưa xây
dựng khái niệm chuẩn bởi các cơ quan chức năng, và do đó các định nghĩa về resort
vẫn chưa được thống nhất cụ thể, các tiêu chuẩn về resort vẫn được xây dựng hoàn
toàn dựa vào tiêu chuẩn khách sạn
Dựa vào các khái niệm resort của nước ngoài có thể định nghĩa như sau:
Resort dùng để chỉ một nhóm hay quần thể các khu dịch vụ phục vụ du lịch, làm nơi
nghỉ ngơi thư giãn giải trí. Các dịch vụ này được triển khai trên một khuôn viên địa
lí không quá lớn. Trong một khu nghỉ mát thường có các khách sạn, nhà nghỉ, nhà
hàng ăn uống, bãi biển, hồ bơi, các khu thể thao giải trí….

2.1.1 Các loại resort:
Resort gần thắng cảnh: đây là khu nghỉ mát được xây dựng gần một thắng
cảnh trong khu vực phục vụ khách tham quan du lịch
Resort thắng cảnh: khi khu nghỉ mát trở nên quá nổi tiếng vì sang trọng hay
đặc điểm nổi bật, tự nó sẽ trở thành một thắng cảnh. Khách du lịch đến khu nghỉ
mát này vì những đặc điểm riêng của nó, không phải để đi xem thắng cảnh nào khác
gần đó.
Resort toàn diện: đây là những khu nghỉ mát có tất cả các dịch vụ và có giá
biểu cố định. Khách trả tiền xong sẽ có quyển ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí….tự do.
Resort đặc biệt: những khu nghỉ mát chuyên để tắm biển, trượt tuyết, hay
chăm sóc sức khỏe….
2.1.2 Theo kiến trúc sư người Pháp Brice Belian, giám đốc UBIK Architects,
một khu resort miền nhiệt đới nên theo các tiêu chuẩn sau:

4

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Khu du lịch tọa lạc trên một khu đất tương đối rộng. Với khu resort 100
phòng thì diện tích khu đất tối thiểu là 4ha.
Phần lớn các phòng nên đặt trong các Bungalow (đơn, đôi hoặc nhóm).
Chiều cao tối đa các tòa nhà không nên vượt quá 3 tầng (khách du lịch không
cần phải sử dụng thang máy để lên phòng nghỉ).
Tầm nhìn phong cảnh, mọi phòng nghỉ đều nên có sân chơi rộng có tầm nhìn
bao quát trên toàn phong cảnh (nhất là nhìn ra biển trong cảnh chiều hoàng hôn).
Nằm gần kề bãi biển hay liền sát một trong những khu vực thiên nhiên hay
lịch sử cho những hoạt động văn hóa sinh thái.

Sử dụng tối đa các vật liệu địa phương và thiên nhiên cho công trình.
Sử dung có ý nghĩa các nguồn nước (các bể bơi, ao cá, thác nước…). Mọi
nguồn nước đều được tái sinh và xử lí.
Sử dụng tối đa hệ thống thông gió thiên nhiên (hạn chế sử dụng các máy điều
hòa).
Các không gian mở.
Cảnh quan có nhiều cây lớn và cây trang trí tương đồng với môi trường xung
quanh.
Đặc biệt chú trọng đến những chi tiết.
Bảo tồn thiên nhiên và cung cấp các biện pháp bảo tồn.
Dịch vụ hoàn hảo..
2.1.3 Một số Resort nghỉ dưỡng tại Việt Nam và trên thế giới:
2.1.3.1 Resort Evason Hideaway – Ninh Vân, Nha Trang
Khu Resort cao cấp hạng nhất tọa lạc tại bán đảo Ninh Vân, Nha Trang với
không gian kiến trúc hiện đại, tiện nghi cao cấp được tích hợp vào vật liệu và kết
cấu địa phương tại chỗ nhẹ nhàng, đơn giản mang đậm yếu tố nhiệt đới.
Những nhà thiết kế khu nghỉ dưỡng này đã tận dụng tối đa và hiệu quả
những vị trí địa lí trên đảo để đem đến cho du khách những khám phá mới lạ và
những góc nhìn phong phú về thiên nhiên.
2.1.3.2 Resort Nam Hải – Hội An, Quảng Nam
5

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Được khánh thành vào tháng 12/2006, khu nghỉ dưỡng được đánh giá là
không gian nghỉ ngơi sang trọng bậc nhất Việt Nam. Với diện tích hơn 31 hecta,
Nam Hải Resort có 60 biệt thự một phòng ngủ và 40 căn biệt thự có hồ bơi riêng

nằm trải dài trên 1km bờ biển yên tĩnh và tuyệt đẹp
Những ngôi biệt thự trong khu resort mô phỏng kiến trúc nhà rường của
người Việt, nhưng được cách tân khéo léo để phù hợp với những kỹ thuật và tiện
nghi hiện đại. Sự tao nhã của loại gỗ đen và sự cao cấp của các loại chất liệu trong
từng khu biệt thự đã được ca tụng.
2.1.3.3 Resort tại Bali – Indonesia
Kiến trúc Resort tại Bali mang đậm nét văn hóa truyền thống của người dân
địa phương với kết cấu, cấu tạo, hình thức kiến trúc và trang trí mô tả lại thuần khiết
những căn nhà và công trình truyền thống bản địa.
Điều này làm nên nét đặc sắc độc đáo cho các công trình Resort tại đảo Bali
thơ mộng.
2.1.3.4 Resort tại đảo quốc Maldives
Được coi là vườn hoa trên Ấn Độ Dương với 1190 hòn đảo lớn nhỏ,
Maldives là đất nước có phong cảnh nhiệt đới, nhiệt độ quanh năm ấm áp nên có thể
tới du lịch bất cứ thời gian nào trong năm
Maldives có rất nhiều khu nghỉ được xây trên mặt nước biển. Đứng từ ban
công, du khách có thể chiêm ngưỡng các loại cá bơi ngay dưới chân.

6

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Hình 2.1: Resort Evason Hideaway, Ninh Vân-Nha Trang

Hình 2.2: Resort Evason Hideaway, Ninh Vân-Nha Trang
7

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Hình 2.3: Nam Hải Resort, Hội An-Quảng Nam

Hình 2.4: Nam Hải Resort, Hội An-Quảng Nam
8

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Hình 2.5: Four Seasons Resort Bali at Sayan Bali-Indonesia

Hình 2.6: Four Seasons Resort Bali at Sayan Bali-Indonesia
9

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Hình 2.7: Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa-Maldives

Hình 2.8: Four Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa-Maldives
10

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

2.2 Khu đất xây dựng:
2.2.1 Vị trí và hiện trạng:
2.2.1.1 Lý do chọn khu đất xây dựng
Khu đất nằm ở vị trí đẹp có cảnh quan thiên nhên và khí hậu lí tưởng, địa
hình đẹp, tầm nhìn rộng, hướng nhìn tốt, tiếp cận gần các công trình văn hóa, danh
lam thắng cảnh của thành phố Nha Trang.
Giao thông đường bộ tiếp cận dễ dàng bằng đường giao thông quanh đảo
hiện đang được xây dựng, nâng cấp.
Giao thông đường thủy tiếp cận dễ dàng bằng các loại tàu và phà du lịch hoạt
động thường xuyên, bên cạnh đó là công trình cáp treo vượt biển (dài nhất thế giới)
cho phép vận chuyển tối đa 1500 lượt du khách mỗi giờ.
Hòn Tre đang là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế và trong nước, đã
được qui hoạch khá chi tiết và đầy đủ, giá trị kinh tế của khu đất rất lớn.
2.2.1.2 Vị trí khu đất xây dựng
Hòn Tre là đảo lớn nhất trong vịnh Nha Trang (diện tích 36km2), nằm cách
trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5km về phía Đông, cách cảng Nha Trang
3.5km. Về quản lí hành chính, đảo Hòn Tre thuộc phường Vĩnh Nguyên, thành phố
Nha Trang (đô thị loại II), tỉnh Khánh Hòa.
Nằm ở khu vực Vũng Me, khu đất có vị trí tương đối biệt lập, có bãi tắm
thiên nhiên đẹp vào loại bậc nhất Việt Nam, thảm thực vật trong khu vực còn
nguyên sơ, khí hậu ôn hòa, ít gió bão, rất thuận lợi cho việc phát triển sinh thái và
nghỉ dưỡng biển.
Khu đất xây dựng nằm trọn trong dự án qui hoạch Khu du lịch và giải trí
quốc tế Vinpearl Land. Tại phân khu spa beauty và khu resort 5 sao.
Khu đất nằm ven biển phía Tây Bắc đảo Hòn Tre, mặt trước giáp biển, mặt

sau tựa lưng vào núi.
Phía Bắc, Đông và Đông Bắc: tựa lưng vào núi
Phía Tây và Tây Nam giáp biển
Phía Tây Bắc giáp khu Spa beauty và khu resort 5 sao theo qui hoạch
11

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM

Phía Nam giáp khu Công viên văn hóa Vinpearl.

Hình 2.9: Họa đồ vị trí tỉnh Khánh Hòa

12

LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP-2009

Tài liệu liên quan

*

Luận văn tốt nghiệp đại học ngành quản lý nghề cá ppsx 52 425 0

*

Khu di tích kim liên với việc phát triển du lịch luận văn tốt nghiệp đại học 89 903 3

*

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA 3 VỤ TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN 84 368 0

*

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP 80 155 0

*

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT THIẾT KẾ BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 83 196 0

*

KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU CHI HOẠT ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP. MỸ THO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HOC NGÀNH KẾ TOÁN 124 304 1

*

NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG DỊCH VỤ GIAO NHẬN TẠI CÔNG TY CP TM TIẾP VẬN QUỐC TẾ FTI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 96 251 1

*

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN 128 347 1

*

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM GIA SÚC, GIA CẦM CHẾ BIẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 70 197 0

*

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NHIỆT ĐỚI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 82 157 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Khóa Học Toán Lớp 1 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Online, Khóa Học Bổ Trợ Kiến Thức Môn Toán Lớp 1

(5.51 MB – 82 trang) – THIẾT KẾ CẢNH QUAN KHU RESORT NGHỈ DƯỠNG PALEI CHAM ĐỊA ĐIỂM: NHA TRANGKHÁNH HÒA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn