Danh Sách Luận Văn Thạc Sĩ Khoa HọC MáY TíNh, Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính Chọn Lọc

*

STT

TÊN ĐỀ TÀI

TÁC GIẢ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

1

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLE BEACONS NHẰM HỖ TRỢ CÁC THIẾT BỊ THÔNG MINH TỰ ĐỘNG NHẬN THÔNG TIN VỀ THỜI KHÓA BIỂU TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

ĐẶNG NGỌC TUẤN

TS. Phạm Thế Anh

2

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

LÊ THANH SƠN

TS. Nguyễn Thế Cường

3

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU TRONG NHẬN DẠNG MỘT SỐ BỆNH TRÊN CÂY LÚA

LƯU TÙNG DƯƠNG

TS.HOÀNG VĂN DŨNG

4

PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI VÀ XÁC ĐỊNH DANH TÍNH BẰNG KỸ THUẬT HỌC SÂU HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐIỂM DANH HỌC SINH

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

TS.HOẰNG VĂN DŨNG

5

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN HỖ TRỢ PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG PHẢN HỒI CÔNG DÂN

TRẦN VĂN NGỌC

TS NGHUYỄN THẾ CƯỜNG

6

PHÂN CỤM MỜ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN LOẠI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA

TRỊNH THỊ HỢP

PGS.TS.ĐOÀN VĂN BAN

7

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG CẢM BIẾN VÀO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI THANH HÓA

TRỊNH MẠNH HÙNG

TS NGHUYỄN THẾ CƯỜNG

8

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT NHẬN DẠNG THÔNG TIN TRÊN PHIẾU ĐIỀU TRA VÀ ÚNG DỤNG VÀO XỬ LÝ TỰ ĐỘNG PHIẾU LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC

TRẦN THỊ TRÀ GIANG

TS.PHẠM THẾ ANH

9

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG TRONG KIỂM SOÁT GIAO DỊCH TẠI VNPT THANH HÓA

NGÔ MẠNH HÙNG

TS.PHẠM THẾ ANH

10

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC TỪ NẤM LỖ

DƯƠNG ĐÌNH LUYẾN

GS.TS.TRẦN ĐÌNH THẮNG

11

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG THÔNG MINH TẠI THÀNH PHỐ THANH HÓA

ĐẬU QUANG VINH

TS.NGUYỄN NGỌC TÚY

12

NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT HỌC SÂU VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI

LÊ DIỆU LINH

TS.PHẠM THẾ ANH

13

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU PHÂN TÍCH TỔN THƯƠNG DA HƯỚNG TỚI CHUẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI BỆNH

LÊ ĐỨC THỌ

TS.HOÀNG VĂN DŨNG

14

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT TỐI ƯU HÓA ĐÀN KIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI BÁN HÀNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

PGS.TS ĐOÀN VĂN BAN

15

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC KĨ THUẬT THỊ GIÁC MÁY HỖ TRỢ PHÂN LOẠI TỰ ĐỘNG PHẢN HỒI CÔNG DÂN

TRƯƠNG VIẾT NGỌC

TS.NGUYỄN THẾ CƯỜNG

16

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN PHÁT HIỆN TẤN CÔNG TRÊN MẠNG

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn