luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin

Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation

Đang xem: Luận văn thạc sĩ hệ thống thông tin

Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
HOME BROWSE HELP CONTACT Login My DSpace Receive email updates Edit Profile
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
☰ Login My DSpace Receive email updates Edit Profile
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Communities & Collections Issue Date Author Title Subject Advisor
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
3 Nguyễn, Văn Lý2 Lê, Lê Na2 Nguyễn, Hoàng Tiến2 Nguyễn, Nam Trung2 Nguyễn, Thùy Dung2 Nguyễn, Văn Thắng2 Phạm, Hoài Thu2 Phạm, Ngân Sơn2 Phạm, Thị Ngọc2 Đào, Thị Huyền. next >
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
51 Hệ thống thông tin22 Luận văn thạc sĩ14 An toàn thông tin8 An ninh mạng8 Khai phá dữ liệu7 Hệ Thống Thông Tin6 Bảo mật6 Dữ liệu3 Bảo mật thông tin3 Công nghệ thông tin. next >
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
40 201935 201822 20135 20163 20152 20142 20172 2020
Nghiên cứu các ứng dụng của Blockchain cho bài toán thanh toán phí tiền mặt trong các hệ thống tài chính ngân hàng
Authors: Nguyễn, Đức Duy;  Advisor: TS. Đặng, Minh Tuấn (2020)
Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: quy trình xác nhận giao dịch, quản lý tiền mặt, tối ưu hóa tài sản cũng như các quy trình kinh doanh khác. Công nghệ Blockchain giảm thiểu thời gian từ lúc đăng ký tới lúc hoàn thành giao dịch hoặc giảm thời gian cho các giao dịch liên ngân hàng, chuyển khoản quốc tế hoặc xác nhận thông tin cá nhân.
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Giải pháp xác thực dựa trên định danh cho các Agent trong hệ thống giám sát mạng
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Diễm;  Advisor: PGS.TSKH Hoàng Đăng Hải (2019)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích log truy nhập cho phát hiện bất thường và các nguy cơ an toàn thông tin
Authors: Vương, Minh Việt;  Advisor: TS. Hoàng Xuân Dậu (2020)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Khảo sát điều khiển chấp nhận dịch vụ trong mạng 5G
Authors: Phan, Hoàng Tiến;  Advisor: TS. Nguyễn Văn Thủy (2019)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu mạng nơ ron nhân tạo ứng dụng nhận dạng chữ viết tay online
Authors: Cao, Xuân Trường;  Advisor: GS.TS Từ Minh Phương (2019)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu giải pháp BGP Flowspec đề xuất áp dụng cho hệ thống mạng
Authors: Lương, Hòa Cương;  Advisor: PGS.TS Trần Quang Anh (2019)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu các phương thức tấn công hệ thống Email và cá giải pháp phòng chống Anti-spam
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh;  Advisor: PGS.TS Trần Quang Anh (2019)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên tại trường cao đẳng Khammuane
Authors: Phonepasert, INTHAVONG;  Advisor: TS. Hoàng Xuân Dậu (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Mở Máy Tính Bảng Samsung Flow, Thiết Lập Và Sử Dụng Máy Tính Bảng Android

Nghiên cứu xu hướng tấn công bằng mã độc và giải pháp phòng chống tấn công tại trung tâm VNCERT
Authors: Phan, Thị Phương;  Advisor: TS. Nguyễn Trọng Đường (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu hệ thống quản lý nội dung (CMS) và xây dựng Website tin tức cho công an thủ đô Viêng Chăn
Authors: Phetphachan, THAMMASITH;  Advisor: TS. Phạm Hoàng Duy (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu, xây dụng phần mềm quản lý thông tin phòng chống tội phạm về kinh tế Lào
Authors: ANOUSIT, THIPPHAVONGXAY;  Advisor: TS. Nguyễn Đình Hóa (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nhận dạng hoạt động của người sử dụng nhiều cảm biển
Authors: Tạ, Thị Hà Thủy;  Advisor: PGS. TS. Phạm Văn Cường (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Authors: Nguyễn, Minh Tuân;  Advisor: TS. Nguyễn Đình Hóa (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Xây dựng hệ thống một cửa điện tử liên thông cho tỉnh Hà Giang
Authors: Nguyễn, Văn Diễn;  Advisor: TS. Phan Thị Hà (2018)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu công nghệ mạng tự tổ chức - SON và ứng dụng đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng thông tin di động 4G
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Đánh giá hiệu năng của mạng hình lưới không dây
Authors: Nguyễn, Thành Luân;  Advisor: TS Lê Ngọc Giao (2016)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu hệ thống otp và đề xuất giải pháp ứng dụng cho cổng thông tin nội bộ của bộ công an
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu lý thuyết tập thô và ứng dụng trong xử lý dữ liệu
Authors: Đỗ, Thế Hưng;  Advisor: TS. Vũ Văn Thỏa (2016)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu một số giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây
Authors: Vũ, Xuân Hạnh;  Advisor: TS. Hoàng Xuân Dậu (2015)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Nghiên cứu độ tương tự giữa các tài liệu dựa vào phương pháp đối sánh câu
Authors: Nguyễn, Thùy Dung;  Advisor: TS. Nguyễn Duy Phương (2014)
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation
Trung tâm thư viện – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin (60.48.01.04) Skip navigation

Trụ sở chính:

122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở đào tạo tại Hà Nội

Km10, Đường Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, Hà Nội

Xem thêm: Hướng Dẫn Định Dạng Giờ Phút Giây Trong Excel ? Cách Đơn Giản Đổi Giờ Ra Phút Trong Excel

Học viện cơ sở tại TP Hồ Chí Minh

11 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 TP Hồ Chí Minh

Cơ sở đào tạo tại TP Hồ Chí Minh

Đường Man Thiên, P.Hiệp Phú, Q.9 TP Hồ Chí Minh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn