Luận Văn Thạc Sĩ Dạy Học Stem

Tài liệu liên quan

Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (Luận văn thạc sĩ)

Đang xem: Luận văn thạc sĩ dạy học stem

Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (Luận văn thạc sĩ) 104 1,035 4
(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (
(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ( 104 375 2
Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (LV thạc sĩ)
Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (LV thạc sĩ) 104 110 1
Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (LV thạc sĩ)
Tổ chức hoạt động dạy học STEM về dòng điện xoay chiều (Vật lý 12) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (LV thạc sĩ) 104 2,776 43
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh (Luận văn thạc sĩ)
(Luận văn thạc sĩ) Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kĩ thuật chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 136 188 1
Vận dụng phương pháp tương tự trong hướng dẫn hoạt động giải bài tập các chương dao động cơ, sóng cơ, dòng điện xoay chiều vật lý 12 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh
Vận dụng phương pháp tương tự trong hướng dẫn hoạt động giải bài tập các chương dao động cơ, sóng cơ, dòng điện xoay chiều vật lý 12 nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh 121 34 0
Tổ chức dạy học chương dao động cơ vật lý 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
Tổ chức dạy học chương dao động cơ vật lý 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 604 0
ổ chức dạy học chương dao động cơ vật lý 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh 929 1

Xem thêm: dân ý viết bài tập làm văn số 7 – văn nghị luận lớp 8

Luận văn xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm coach trong dạy học “các máy điện xoay chiều” vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh
Luận văn xây dựng và sử dụng mô hình với phần mềm coach trong dạy học “các máy điện xoay chiều” vật lí 12 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh 117 134 0
Xây dựng, soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập chương “Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (Luận văn thạc sĩ)
Xây dựng, soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập chương “Dòng điện xoay chiều Vật lí 12 nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (Luận văn thạc sĩ) 134 126 0
Tổ chức dạy học chương dao động cơ vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh
SKKN một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an
SKKN một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát triển năng lực cho học sinh ở các trường THPT trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an 102 83 0
Xây dựng, soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh
Xây dựng, soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập chương dòng điện xoay chiều vật lí 12 nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh 217 104 0
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương “Dòng điện không đổi” Vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh.
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương dòng điện không đổi vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương dòng điện không đổi vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương dòng điện không đổi vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh 118 122 0
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương dòng điện không đổi vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh
Dạy học song ngữ một số kiến thức chương dòng điện không đổi vật lý 11 nhằm phát triển năng lực ngoại ngữ cho học sinh 130 72 0
Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (Luận văn thạc sĩ)

Xem thêm: Cách Tính Tuổi Bằng Cách Bấm Đốt Ngón Tay Chính Xác Và Đơn Giản

Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương Cảm ứng điện từ Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh (Luận văn thạc sĩ) 113 158 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn