luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Đang xem: Luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Share Like hướng dẫn …

hướng dẫn luận văn tóm tắt ngành quản trị kinh doanh với đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai, cho các bạn làm luận văn tham khảo

Xem thêm: Đồ Án Tổ Chức Thi Công Nuce, Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1 Đại Học Xây Dựng

1 Comment 0 Likes Statistics Notes

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 13, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2 Trang 13

Luận văn: Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng BIDV, 9đ

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THÔI QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 2. Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS. TRƯƠNG SỸ QUÝ Phản biện 2: GS. TS. ĐỖ KIM CHUNG Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 01 năm 2014. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại quan tâm hơn đến các ứng dụng quản trị quan hệ khách hàng. Đây là một giải pháp toàn diện nhằm thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ của khách hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai đã nhận thấy được vai trò đặc biệt quan trọng của khách hàng. Quá trình quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng cần phải được xây dựng, duy trì và phát triển nhằm tạo ra các mối quan hệ bền vững, thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài: "Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai" làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của quản trị quan hệ khách hàng, nội dung và phương pháp quản trị quan hệ khách hàng. Phân tích thực trạng, hạn chế và nguyên nhân đối với công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. Đưa ra một số giải pháp về quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu về công tác quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – 4. 2 Chi nhánh Gia Lai. Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu công tác quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp và quan hệ khách hàng cá nhân tại ngân hàng. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến như phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp tiếp cận hệ thống để nêu vấn đề, phân tích diễn giải và đưa ra kết luận. Đồng thời, luận văn còn sử dụng các phương pháp điều tra phân tích, thống kê và so sánh. 5. Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng. Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. Chương 3: Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ở Việt Nam, với chủ đề CRM, cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu và sách được xuất bản như: TS. Trương Đình Chiến (2009), Quản trị quan hệ khách hàng, NXB Phụ Nữ, Hà Nội;ThS. Nguyễn Văn Dung (2007), Quản lý quan hệ khách hàng, Nhà xuất bản giao thông vận tải; Bài giảng: Quản trị quan hệ khách hàng, ThS. Bùi Thanh Huân, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. 5. 3 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.1.1. Khái niệm về quản trị quan hệ khách hàng Gần đây, quản trị quan hệ khách hàng đã mang một ý nghĩa rộng hơn. Trong nghĩa rộng này, quản trị quan hệ khách hàng là một tiến trình tổng quát của việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng có lãi bằng việc cung cấp những giá trị và sự thỏa mãn cao hơn cho khách hàng. Cách hiểu đúng nhất đối với quản trị quan hệ khách hàng là: Đó là toàn bộ các quy trình thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin về khách hàng, hàng bán, hiệu quả của các công tác tiếp thị, khả năng thích nghi của công ty đối với các xu hướng của thị trường nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty <1, tr. 92>. 1.1.2. Sự phát triển của CRM Tiền đề của CRM là chương trình PIM (Personal Information Manager – Quản lý thông tin cá nhân) được dùng để quản lý tên, địa chỉ, điện thoại, thời gian và những thông tin cá nhân khác. Sau đó, PIM phát triển thành CMS (Contact Management System – Hệ thống quản lý giao tiếp) dựa vào đó những người bán hàng, marketing có thể cùng sử dụng và khai thác thông tin chung. Từ CMS người ta phát triển thành SFA (Sales Force Automation) để tự động hóa các tác vụ bán hàng. Đây cũng là nền tảng cơ bản của CRM ngày nay. 6. 4 1.1.3. Các chức năng của quản trị quan hệ khách hàng Nhờ hệ thống quản trị quan hệ khách hàng, nhân viên giao dịch sẽ dễ dàng nhận ra nhiều đối tượng khách hàng, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty thực hiện các hoạt động marketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ phù hợp, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và mang lại sự thỏa mãn cao nhất cho khách hàng. Quản trị quan hệ khách hàng còn giúp ban lãnh đạo công ty xem xét, đánh giá hiệu quả công việc của các nhân viên để đưa ra được các chính sách khen thưởng hoặc kỷ luật. Nhìn chung, quản trị quan hệ khách hàng có các chức năng sau: Chức năng giao dịch; Chức năng phân tích; Chức năng lập kế hoạch; Chức năng khai báo và quản lý; Chức năng quản lý việc liên lạc; Chức năng lưu trữ và cập nhật; Chức năng hỗ trợ các dự án; Chức năng thảo luận; Chức năng quản lý hợp đồng; Chức năng quản trị. 1.1.4. Đặc trưng của quản trị quan hệ khách hàng CRM cho phép nhận dạng, thu hút và làm trung thành những khách hàng tốt nhất nhằm đạt doanh số và lợi nhuận cao hơn. CRM đưa doanh nghiệp đến gần các khách hàng hơn, để hiểu rõ hơn từng người, để chuyển giao giá trị lớn hơn cho từng người và làm cho từng người trở nên có giá trị hơn đối với doanh nghiệp. CRM liên quan đến việc đối xử của những khách hàng khác nhau một cách khác nhau. CRM nhằm đạt đến những mục tiêu khách hàng cụ thể thông qua những hành động hướng vào những khách hàng cụ thể. CRM tạo ra hiệu quả đầu tư tối ưu nhờ tích hợp thông tin khách hàng cá nhân vào mỗi bộ phận chức năng của tổ chức, từ dịch vụ khách hàng, sản xuất, logistics cho tới quản trị kênh. CRM ở vừa là quá trình tác nghiệp, vừa là quá trình phân tích. 7. 5 1.1.5. Mục tiêu của quản trị quan hệ khách hàng Mục tiêu chính của CRM là thu hút và giữ được khách hàng bằng cách tạo ra những giá trị tối ưu phù hợp với những nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Công ty sẽ có được một chiến lược CRM thành công nếu đạt được mục tiêu chính này. Đây là cơ sở cho các công ty đạt được những mục tiêu cụ thể sau: – Cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt hơn thông qua việc tìm hiểu hành vi và nhu cầu của khách hàng để gia tăng lòng trung thành của khách hàng. – Tổ chức trung tâm giao dịch. – Giúp nhân viên kết thúc một thương vụ tốt hơn. – Đơn giản hóa quá trình bán hàng và tiếp thị. – Phát hiện các khách hàng mới. – Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. – Tạo lợi nhuận dài hạn cho doanh nghiệp. 1.1.6. Các yếu tố tác động đến CRM a. Nhận thức từ phía nhà quản lý CRM sẽ không thể thành công nếu không có sự quan tâm sâu sắc từ phía các nhà quản lý cao cấp. Những nhân vật này nên sẵn lòng tham gia và lãnh đạo hệ thống CRM với mong muốn đem lại kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp. Các công ty sẽ đỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai CRM nếu các nhà quản lý cấp cao không phó mặc quyền quản lý và điều hành cho một bộ phận riêng biệt. b. Năng lực, trình độ của đội ngũ nhân viên Đây là những người sẽ trực tiếp thiết kế cũng như triển khai chiến lược CRM cho công ty, vì vậy năng lực trình độ hiểu biết của họ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cũng như thành công của CRM. 8. 6 c. Văn hóa doanh nghiệp Văn hoá của doanh nghiệp là tổng thể những giá trị, lòng tin, giúp các cá nhân hiểu rõ về doanh nghiệp, hiểu rõ về nhau và nó quy ước một khuôn mẫu hành vi chung cho họ. Văn hoá có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong cách thực hiện chiến lược quản trị mối quan hệ. Một sự thay đổi về cách thức hướng tới khách hàng trong toàn bộ tổ chức là điều tất yếu. Định hướng khách hàng là một kiểu văn hoá tổ chức và nó làm cho doanh nghiệp đáp ứng một cách tốt hơn nhu cầu của khách hàng. d. Công nghệ thông tin Vai trò của các công cụ công nghệ thông tin trong quản trị quan hệ khách hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc phân đoạn khách hàng thành từng nhóm khác nhau thông qua giá trị của họ hay các dự đoán về hành vi của khách hàng. e. Các nhân tố bên ngoài tác động đến hệ thống quản trị quan hệ khách hàng – Môi trường kinh tế xã hội – Chính phủ – Môi trường công nghệ 1.2. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 1.2.1 Cơ sở dữ liệu về khách hàng Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ dữ liệu cho phép tham khảo những số liệu cần tìm một cách nhanh chóng, cho phép rút ra những tập hợp con từ những số liệu đó thường xuyên. Cơ sở dữ liệu thường được lưu trữ trong máy tính, thường không chứa thông tin. a. Đối với khách hàng doanh nghiệp Doanh nghiệp là loại khách hàng tổ chức. Việc thu thập thông tin khách hàng này, không chỉ thông tin về tổ chức mà cần phải tìm 9. 7 hiểu những thông tin về người liên quan, có tính quyết định đối với tổ chức b. Đối với khách hàng cá nhân Những thông tin cần thu thập đối với khách hàng cá nhân bao gồm: Thông tin cơ bản; Thông tin về đặc điểm nhân khẩu; Thông tin tài chính; Thông tin hoạt động. 1.2.2. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng a. Đối với khách hàng doanh nghiệp Dựa vào các dữ liệu thông tin đã thu thập được, chúng ta tiến hành phân tích các thông tin liên quan đến khách hàng b. Đối với khách hàng cá nhân Tiến hành phân tích thông tin từ các cơ sở dữ liệu sau: Phân tích thông tin cơ bản; Phân tích thông tin về đặc điểm nhân khẩu; Phân tích thông tin tài chính; Phân tích thông tin hoạt động Sau khi phân tích các thông tin trên, ngân hàng tiến hành chấm điểm cho từng yếu tố của thông tin. Dựa trên tổng điểm của khách hàng đạt được, ngân hàng sẽ phân loại khách hàng vào từng nhóm khách hàng khác nhau để đề ra các biện pháp tiếp cận và cung cấp các sản phẩm dịch vụ thích hợp nhất. 1.2.3. Lựa chọn khách hàng mục tiêu Lựa chọn khách hàng mục tiêu là xác định các nhóm khách hàng trong thị trường đề doanh nghiệp triển khai các chiến lược định vị nhằm cống hiến cho họ những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Để có thể lựa chọn khách hàng mục tiêu thì cần phải đánh giá các khúc thị trường khác nhau. Sau khi đã đánh giá các khúc thị trường khác nhau, doanh nghiệp nên quyết định phục vụ bao nhiêu và những khúc thị trường 10. 8 nào. Tức là vấn đề lựa chọn khách hàng mục tiêu. Doanh nghiệp có thể xem xét năm cách để lựa chọn khách hàng mục tiêu. 1.2.4. Cá biệt hóa khách hàng Mục đích của cá biệt hóa là mang đến cho khách hàng cảm giác đặc biệt và được trân trọng. Không chỉ vậy, ngân hàng sẽ được hưởng lợi bởi cảm giác được làm khách hàng duy nhất, sẽ thúc đẩy khách hàng tiếp chọn sản phẩm, dịch vụ. 1.2.5. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng Đây là công việc tất yếu phải thực hiện trong quá trình quản trị quan hệ khách hàng. Sau khi thực hiện các bước thu thập thông tin, phân tích thông tin, lựa chọn khách hàng mục tiêu, cá biệt hóa khách hàng và gia tăng giá trị cho khách hàng cần phải đánh giá, kiểm tra kết quả và hiệu quả để phát hiện những vấn đề cần điều chỉnh nhằm đạt mục tiêu kinh doanh. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Trong hoàn cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để thu hút và giữ chân những khách hàng có giá trị là một yếu tố hết sức quan trọng đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của các ngân hàng thương mại. Ngoài việc nâng cao chất lượng giao dịch, ngân hàng lưu trữ những thông tin đó một cách tập trung và khoa học, và có thể sử dụng những thông tin đó để xây dựng một bức tranh đầy đủ về nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng. Trên cơ sở đó ngân hàng có thể xây dựng và triển khai những chiến dịch marketing hiệu quả để tăng cường mối quan hệ lâu dài với những khách hàng mục tiêu. 11. 9 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN (BIDV) TỈNH GIA LAI 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. – BIDV Gia Lai là chi nhánh cấp 1 trực thuộc BIDV, có trụ sở tại 112 Lê Lợi -Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, là 1 trong 10 chi nhánh lớn nhất, và là 1 trong 7 chi nhánh đầu tiên của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được xếp hạng doanh nghiệp hạng 1. – Tiền thân của BIDV Gia Lai là Chi nhánh kiến thiết tỉnh Gia Lai – Kon Tum được thành lập theo số 580/TCVB ngày 15 tháng 11 năm 1976 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Từ khi thành lập đến nay đã qua các lần đổi tên: – Tháng 7 năm 1981 đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng tỉnh GiaLai – KonTum. – Tháng 7 năm 1990 đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển GiaLai – KonTum. – Tháng 10 năm 1991 đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Gia Lai. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Gia Lai Mô hình tổ chức, hoạt động của BIDV Gia Lai theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Vịêt Nam ban hành kèm Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 12/8/2002 của Hội 12. 10 đồng quản trị và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 936/2002/QĐ-NHNN ngày 03/9/2002;, bao gồm: – Ban giám đốc – Các khối nghịêp vụ 2.1.3. Mạng lưới hoạt động. Mạng lưới hoạt động của ngân hàng BIDV Gia Lai bao gồm: Phòng Giao dịch Thành phố Pleiku, phòng Giao dịch Trung tâm, phòng Giao dịch Đô thị, phòng Giao dịch khu vực Bắc Gia Lai, phòng Giao dịch khu vực Đông Gia lai, phòng Giao dịch khu vực Nam Gia Lai, phòng Giao dịch Phù Đổng. 2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh. a. Sản phẩm tiền gửi b. Sản phẩm tín dụng c. Sản phẩm bảo lãnh d. Các sản phẩm chuyển tiền e. Dịch vụ ngân quỹ g. Danh mục sản phẩm phi tín dụng h. Danh mục các sản phẩm thẻ 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh a. Hoạt động huy động vốn Huy động vốn tại BIDV Gia Lai tính đến 31/12/2012 là 4.973 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2011 với số tuyệt tăng 448 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch NHTW giao, chiếm 31% thị phần, giảm 3% so với năm trước. 13. 11 Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn của BIDV Gia Lai từ năm 2010 – 2012 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Nguồn vốn huy động 4100 4525 4973 – Phân theo thành phần + Tổ chức kinh tế 2166 1829 1110 + Dân cư 1615 2322 3384 + Tiền gửi ĐCTC 319 374 479 – Phân theo kỳ hạn + Không kỳ hạn 1146 1342 1629 + Có kỳ hạn 2954 3183 3344 – Phân theo loại tiền + VNĐ 3936 4389 4823 + Ngoại tệ 164 136 150 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Gia Lai từ 2010 – 2012) b. Hoạt động tín dụng Hoạt động tín dụng của BIDV Gia Lai trong những năm qua cũng tăng trưởng không ngừng. Có thể nói trong những năm qua, ngân hàng kiểm soát chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu được khống chế dưới mức cho phép đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả. Trong đó dư nợ hạch toán tại Chi nhánh đến 31/12/2012: 7.139 tỷ đồng, tăng 969 tỷ đồng so năm trước, tăng 17% so năm trước, chiếm 24% thị phần. 14. 12 Bảng 2.2. Kết quả hoạt động tín dụng của BIDV Gia Lai từ năm 2010 – 2012 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng dư nợ 5347 6170 7139 Phân theo kỳ hạn Ngắn hạn 2804 3487 4509 Trung dài hạn 2474 2674 2630 KHNN 69 9 0 Tỷ lệ nợ xấu 1,75% 1,23% 0,69% (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Gia Lai từ 2010 – 2012) c. Hoạt động dịch vụ Công tác phát triển dịch vụ ngân hàng thu được nhiều kết quả khả quan. Bảng 2.3. Kết quả hoạt động dịch vụ của BIDV Gia Lai từ năm 2010 – 2012 ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dịch vụ thanh toán trong nước 7,988 10,896 11,3 Dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ 8,842 7,716 8,2 Dịch vụ bảo lãnh, cam kết và đồng tài trợ 10,475 15,788 16 Dịch vụ thẻ ATM 1,701 2,668 3,471 Dịch vụ BSMS 1,516 1,602 3,365 (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Gia Lai từ 2010 – 2012) 15. 13 2.2. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CRM TẠI BIDV GIA LAI 2.2.1. Công tác quản trị điều hành – Đổi mới công tác xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, đánh giá việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh đảm bảo gắn kết lợi ích của tập thể, cá nhân người lao động với mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao. – Phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ – Thực hiện điều chỉnh lãi suất tiền gửi theo tín hiệu thị trường, thực hiện quảng bá hoạt động của BIDV thường xuyên gắn với các sự kiện lớn, để thu hút sự quan tâm của khách hàng. 2.2.2. Công tác hỗ trợ kinh doanh và công tác khác – Thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức hoạt động theo dự án TA2, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường. – Củng cố mô hình mạng lưới hoạt động xuống địa bàn huyện và cơ sở để triển khai các dịch vụ ngân hàng đối với mọi thành phần kinh tế và dân cư. – Kiểm tra kiểm toán nội bộ – Tổ chức thành công HNKH năm 2012, tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả xếp hạng cao tạo sự quan tâm chú ý của khách hàng đến hoạt động của Chi nhánh, được khách hàng đánh giá cao. 2.2.3. Yếu tố văn hóa Văn hoá ngân hàng là tài sản quý báu của BIDV do các thế hệ cán bộ công nhân viên BIDV xây dựng, gìn giữ và bồi đắp từ hơn 5 thập kỷ với các nguyên tắc ứng xử là kim chỉ nam cho hoạt động. 2.2.4. Nguồn nhân lực quan hệ khách hàng Ngân hàng BIDV Gia Lai có đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng có trình độ nghiệp vụ tương đối khá. Những cán bộ này được đào tạo chuyên môn về tín dụng, thanh toán quốc tế, bồi dưỡng 16. 14 nghiệp vụ qua những khoá học bắt buộc nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác tín dụng và kỹ năng giao tiếp với khách hàng. 2.3. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 2.3.1. Cơ sở dữ liệu khách hàng Trong hệ thống ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, thông tin khách hàng được bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc phòng Dịch vụ – marketing thu thập và cập nhật vào hệ thống IPCAS thông qua module CIF. Mỗi khách hàng của ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chỉ có một mã khách hàng, và thông tin được lưu trữ trên hệ thống là duy nhất, mỗi chi nhánh có mã số phân biệt dữ liệu riêng để truy xuất, có cấu trúc liên kết dữ liệu giữa các Module nghiệp vụ. 2.3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng Hệ thống thông tin xếp hạng được thực hiện tự động dựa vào thông tin tài chính và phi tài chính của khách hàng trong từng thời kỳ và được cập nhật hàng quý bắt đầu từ cán bộ phụ trách trực tiếp khách hàng tại phòng khách hàng, sau đó được lãnh đạo phòng khách hàng duyệt chấp nhận trước khi dữ liệu được truyền tải về TW. 2.3.3. Lựa chọn khách hàng mục tiêu – Nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ KH. Cán bộ, nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng phải có tinh thần, thái độ phục vụ lịch sự tận tình, vui vẻ, sẵn sàng hướng dẫn, trả lời những thắc mắc của KH, rất quan tâm đến mọi đối tượng KH, quan tâm hơn đối với những KH có số dư tiền gửi lớn, KH quan hệ giao dịch thường xuyên. 17. 15 – Nhận thức được tầm quan trọng của KH, trong những năm qua, BIDV Gia Lai cũng đã chú trọng công tác duy trì và phát triển KH. Trong thời gian qua số khách hàng tăng lên đáng kể. Bảng 2.4. Tình hình phát triển nguồn khách tại BIDV Gia Lai từ năm 2010-2012 Năm2010 Năm2011 Năm2012 PhânloạiKH CN TC Tổng CN TC Tổng +/- CN TC Tổng +/- KHtiềnvay 4339 38 4377 4941 45 4986 609 5861 52 5913 927 KHtiềngửi 14302 27 14329 14517 28 14545 216 15324 33 15357 812 KHchuyểntiền 6135 10287 4152 19375 9088 KHkhác 5239 7896 2657 10350 2454 (Nguồn: Báo cáo tình hình duy trì KH BIDV Gia Lai 2010-2012) 2.3.4. Cá biệt hóa khách hàng và gia tăng giá trị cho khách hàng Hiện tại BIDV Gia Lai đã chú trọng tới công tác nhận diện khách hàng, hệ thống xếp hạng giúp việc nhận diện được khách hàng có hoạt động kinh doanh tốt, quan hệ làm ăn có uy tín,… Các cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ và thường xuyên. Bên cạnh đó BIDV Gia Lai chưa có hệ thống lưu trữ các đặc điểm của khách hàng, chỉ có một bộ phận nhỏ các giao dịch viên ý thức được việc này. Khách hàng chỉ được tư vấn và được hướng dẫn nếu như khách hàng muốn sử dụng dịch vụ nào đó của ngân hàng. Gia tăng giá trị cho khách hàng: Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV (BIDV Contact Center) mới ra đời là cầu nối giữa ngân hàng và khách hàng. Mọi khách hàng có thể trực tiếp liên hệ hoặc gửi email tới BIDV để được cung cấp thông tin về các sản phẩm dịch vụ, các chương trình khuyến mãi mới nhất, tra cứu số dư 18. 16 trên tài khoản, yêu cầu khóa thẻ hay đóng góp ý kiến về chất lượng sản phẩm dịch vụ của BIDV. 2.3.5. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng Ngân hàng BIDV Gia Lai vẫn chưa quan tâm đến công tác kiểm soát hiệu quả CRM. Điều này thể hiện ở chỗ ngân hàng chưa xây dựng được quy trình hướng dẫn đánh giá hiệu quả quản trị quan hệ khách hàng. 2.3.6. Những thành công và hạn chế trong hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Gia Lai a. Những thành công b. Những hạn chế và nguyên nhân *Những hạn chế * Nguyên nhân – Nguyên nhân chủ quan – Nguyên nhân khách quan KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Chương 2 của luận văn cũng đã phân tích được thực trạng của quản trị quan hệ khách hàng BIDV Gia Lai thông qua các dữ liệu thu thập được cũng như thông qua cuộc khảo sát với đối tượng là các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tại BIDV Gia Lai. Thông qua việc đánh giá tình hình qua việc đánh giá tình hình quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Gia Lai, tác giả đã phân tích những nguyên nhân dẫn đến các tồn tại trong CRM để từ đó làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp về quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Gia Lai trong Chương 3. 19. 17 CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH GIA LAI 3.1. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại BIDV Gia Lai – Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng – Do đặc tính sản phẩm dịch vụ của ngân hàng – Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 3.1.2. Định hướng phát triển của BIDV Gia Lai – BIDV Gia Lai cần xác định thị trường và từng nhóm khách hàng mục tiêu để xây dựng các chính sách phù hợp theo từng đối tượng khách hàng: doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân… – Cơ cấu lại nền khách hàng, song song với việc củng cố nền khách hàng hiện có cần tập trung phát triển khách hàng mới là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất nhập khẩu kinh doanh có hiệu quả, có tình hình tài chính tốt, có tiềm năng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng; tránh việc tập trung tín dụng quá lớn vào một số ít các khách hàng đặc biệt là các khách hàng chỉ có quan hệ tiền vay với ngân hàng – tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nếu khách hàng không trả được nợ. 20. 18 3.1.3. Mục tiêu phát triển của BIDV Gia Lai trong thời gian tới Hoàn thiện quy trình thu thập thông tin, công nghệ xử lý thông tin để xác định được các nhóm khách hàng và đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho họ. Tìm kiếm khách hàng và các nhóm khách hàng có giá trị cao nhất, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng riêng biệt. Nâng cao vai trò của nhân viên trong chi nhánh, đặc biệt là các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. 3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 3.2.1. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khách hàng * Bổ sung thêm những thông tin đã có về khách hàng: Cơ sở dữ liệu hiện tại về khách hàng trong Modul Thông tin khách hàng chính là điều kiện rất thuận lợi cho việc sửa đổi, bổ sung thêm các chỉ tiêu để xây dựng một cơ sở dữ liệu khách hàng hoàn chỉnh phục vụ cho chiến lược CRM tại Ngân hàng BIDV Gia Lai. Nguồn thu thập thông tin bổ sung: Hồ sơ mở tài khoản khách hàng; Hồ sơ vay vốn của khách hàng; Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng; Hội nghị khách hàng; Sổ nhận xét đánh giá khách hàng và các nguồn khác. * Các yêu cầu về xây dựng cơ sở dữ liệu Nguồn thông tin nội bộ Ngân hàng BIDV Gia Lai cần xây dựng một hệ thống thông tin phong phú, đa dạng lưu trữ dưới dạng ngân hàng dữ liệu sử dụng chung cho cả hệ thống, phân quyền, kiểm soát truy cập từ Hội sở đến 21. 19 các chi nhánh trong hệ thống, từ đó có thể được khai thác một cách có hiệu quả. Nguồn thông tin từ bên ngoài Ngoài nguồn thông tin nội bộ rất quan trọng trên, Ngân hàng cần đa dạng hoá các nguồn thông tin từ bên ngoài vì đây là nguồn thông tin rất phong phú và có tiềm năng khai thác rất lớn. 3.2.2. Lựa chọn khách hàng mục tiêu Cơ sở dữ liệu của khách hàng được phân tích với mục đích phân loại khách hàng. Việc phân biệt các khách hàng nhằm tìm ra các khách hàng quý giá của Ngân hàng BIDV Gia Lai. Căn cứ vào sự khác biệt này mà ngân hàng có những chính sách phù hợp với từng đối tượng. Thực trạng về khách hàng tại Ngân hàng BIDV Gia Lai cho thấy mặc dù chỉ chiếm 5% trên tổng số lượng khách hàng, nhưng dư nợ của KHDN ở mức trên 90% tổng dư nợ cho vay và tạo ra trên 80% thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng cho Ngân hàng. 3.2.3. Cá biệt hóa khách hàng a. Xây dựng các công cụ để tác động vào khách hàng * Các công cụ để tạo dựng lòng trung thành của khách hàng trong quan hệ với ngân hàng – Kỹ năng giao tiếp của lãnh đạo, nhân viên tín dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng. – Luôn tìm nhiều chiêu thức khuyến mãi, dịch vụ bổ trợ, hay phát hành miễn phí các loại thẻ ngân hàng cho các khách hàng được lựa chọn. – Gây dựng và đảm bảo chữ tín – Nhớ tên, sở thích của khách hàng 22. 20 * Các công cụ thúc đẩy khách hàng quay trở lại với các dịch vụ của ngân hàng – Gửi những tấm thiệp cảm ơn – Gửi bản tin, email định – Luôn ghi nhớ ngày sinh nhật, kỷ niệm và những dịp đặc biệt khác của khách hàng – Thăm hỏi, giúp đỡ khách hàng khi họ gặp khó khăn * Các công cụ tiếp thị khách hàng mới – Chủ động liên lạc, hẹn làm việc, gặp mặt trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cũng như trình bày những cam kết mà ngân hàng có thể đem lại cho doanh nghiệp. Quá trình tiếp thị khách hàng cần có mặt lãnh đạo (Trưởng/phó phòng tín dụng hoặc thành viên trong Ban giám đốc) để doanh nghiệp tin tưởng vào những cam kết mà ngân hàng đưa ra và khách hàng có thể được giải đáp thắc mắc một cách rõ ràng từ những người có thẩm quyền. – Xác định rõ nhu cầu của khách hàng để tiếp xúc và làm việc, trên cơ sở đó đưa ra những cam kết phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân hàng. – Sử dụng phương tiện đại chúng như truyền hình tạp chí chuyên ngành, thời báo uy tín. b. Xây dựng chương trình đối với khách hàng mục tiêu Ngân hàng BIDV Gia Lai nên thống kê số lượng khách hàng xếp hạng AA, A, BBB chiếm bao nhiêu so với tổng số khách hàng. So sánh với tiêu chuẩn quốc tế để từ đó có định hướng, chính sách hợp lý cho từng nhóm nhằm đạt được mục tiêu khách hàng tổng hòa trên nền khách hàng hiện có và mục tiêu của nhóm khách hàng đang khai thác, hướng đến trong tương lai. 23. 21 * Chính sách khách hàng áp dụng đối với doanh nghiệp Đối với nhóm khách hàng này bằng nhiều cách Ngân hàng BIDV Gia Lai phải giữ được mối quan hệ hợp tác bền vững trên cơ sở hai bên cùng có lợi, xác định là đối tác chiến lược của nhau. Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín dụng của khách hàng mà có những chính sách phù hợp. * Chính sách khách hàng áp dụng đối với khách hàng cá nhân – Chất lượng phục vụ: khách hàng cá nhân thường thích được phục vụ nhanh, chính xác, an toàn… – Các hình thức khuyến mãi đi kèm … – Ưu tiên về giá. – Chất lượng sản phẩm, công tác phục vụ tốt nhất. – Cung cấp các sản phẩm thường đi kèm nhiều hình thức khuyến mãi : 3.2.4. Kiểm soát, đánh giá quản trị quan hệ khách hàng * Đối với Ngân hàng BIDV Gia Lai Lợi nhuận do khách hàng tạo ra, thu nhập ước tính cho năm tới từ các khách hàng chiến lược. Thị phần hay tốc độ tăng thị phần, số lượng khách hàng mới tiếp cận, chi phí tiếp cận khách hàng mới hay chuyển từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng mua dịch vụ tín dụng, tỷ lệ khách hàng quay lại, tỷ lệ khách hàng rời bỏ ngân hàng để đến với đối thủ cạnh tranh mỗi năm. * Đối với khách hàng Định kỳ 6 tháng phòng kế toán tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình CRM theo các tiêu chí trên, so sánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên giữa thời điểm chưa áp dụng và thời 24. 22 điểm áp dụng chương trình CRM, giữa năm sau và năm trước. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan xác định và điều chỉnh các tham số đầu vào để việc áp dụng chương trình CRM hiệu quả hơn. 3.2.5. Xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng Xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng tại BIDV Gia Lai đòi hỏi tốn nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi có sự đồng thuận của hầu hết cán bộ công nhân viên trong Ngân hàng. Vì vậy BIDV Gia Lai cần quán triệt một số vấn đề cơ bản, nền tảng về văn hoá kinh doanh ngân hàng. Thứ nhất, cần quán triệt khái niệm văn hoá kinh doanh ngân hàng. Thứ hai, văn hoá kinh doanh thể hiện sự đồng thuận về quan điểm, sự thống nhất trong cách tiếp cận và trong hành vi của các thành viên của ngân hàng. Thứ ba, văn hoá kinh doanh ngân hàng là loại hình văn hoá tổ chức, là văn hoá của tập thể, những người tham gia vào quá trình kinh doanh tiền tệ. Thứ tư, khi sử dụng các yếu tố văn hoá trong kinh doanh ngân hàng, Ban lãnh đạo BIDV Gia Lai phải lưu ý đến các vấn đề mang tính nguyên tắc. Thứ năm, cần phân biệt, nhận thấy được những đặc điểm cơ bản của văn hoá kinh doanh ngân hàng so với các tổ chức khác. Thứ sáu, để xây dựng văn hoá kinh doanh tốt, Ban lãnh đạo BIDV Gia Lai cần dựa vào những quan điểm cơ bản. 3.2.6. Một số giải pháp khác hỗ trợ cho việc thực hiện CRM tại Ngân hàng BIDV Gia Lai a. Phát triển bộ phận marketing * Thiết lập bộ phận marketing chuyên nghiệp * Nâng cao chất lượng tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên ngân hàng, cơ chế tiền lương gắn CRM trong các hoạt 25. 23 động của ngân hàng. b. Giải pháp bổ trợ nhằm hạn chế rủi ro khi thiết lập, duy trì quan hệ tín dụng với khách hàng Một là, Ban giám đốc Ngân hàng BIDV Gia Lai phải tuyệt đối tuân thủ nội dung, phạm vi và thời hạn uỷ quyền của ngân hàng trong công tác tín dụng và các nghiệp vụ liên quan. Hai là, Giám đốc Ngân hàng BIDV Gia Lai cần bố trí, bổ nhiệm cán bộ làm công tác tín dụng tại chi nhánh, phòng giao dịch theo đúng quy định của Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng BIDV Việt Nam, đảm bảo cán bộ làm công tác tín dụng phải có đủ cả năng lực, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp quan hệ khách hàng, công chúng. Ba là, công tác thẩm định, xét duyệt cho vay phải đảm bảo tính độc lập, khách quan giữa các bộ phận và từng cá nhân liên quan. Bốn là, việc giải ngân phải phù hợp nhu cầu và mục đích sử dụng tiền vay, hạn chế giải ngân bằng tiền mặt để tránh việc khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, đảm bảo thuận lợi cho ngân hàng trong việc kiểm tra, giám sát sau khi cho vay và thu nợ theo đúng kế hoạch. KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu ở chương 1 và phân tích thực trạng, nguyên nhân của các tồn tại ở chương 2 cũng như dựa vào các Chiến lược phát triển cũng như định hướng phát triển của Ngân hàng BIDV Gia Lai đến năm 2014, tác giả đã đề xuất 4 giải pháp về CRM trong các hoạt động tại BIDV Gia Lai với các nội dung sau: Xây dựng các hoạt động CRM Xây dựng văn hóa kinh doanh ngân hàng Một số giải pháp khác hỗ trợ cho việc thực hiện CRM trong các hoạt động tại Ngân hàng BIDV Gia Lai 26. 24 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận của quản trị quan hệ khách hàng và thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng BIDV Gia Lai trong thời gian vừa qua, để từ đó, đề xuất những giải pháp về quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng BIDV Gia Lai trong thời gian tới, luận văn đã hoàn thành một số nội dung chủ yếu: Hệ thống hoá và phát triển hoàn chỉnh thêm những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị quan hệ khách hàng để từ đó khẳng định rằng CRM là một chiến lược kinh doanh không thể thiếu được tại NHTM. Phân tích thực trạng bao gồm những lợi thế, hạn chế và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế đối với công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng BIDV Gia Lai. Xây dựng quan điểm, hệ thống các giải pháp về quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng BIDV Gia Lai. Dựa trên những căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng chính sách khách hàng cho nhóm khách hàng mục tiêu. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để có thể đạt được những kết quả nghiên cứu như đã trình bày, song do trình độ còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và những người quan tâm để luận văn được hoàn thiện thêm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn