luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Đang xem: Luận văn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện

Luận văn phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2015-2017. Trên cơ sở phân tích đó, luận văn đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện trong giai đoạn mới.

Xem thêm: Khóa Học Forex Thực Chiến Forex Cùng Mr, Khóa Học Forex Thực Chiến

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tếNgành Quản lý kinh tếLuận văn Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tếThực trạng chất lượng đội ngũ cán bộNâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tếChất lượng nguồn nhân lực ở bệnh việnChất lượng nguồn nhân lực trong các tổ chức

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Kinh tế: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Xem thêm: Mua Băng Tải Làm Đồ Án – Mô Hình Băng Tải Mini Giá Rẻ Tphcm Chỉ 600K

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ———-———-<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NHUNG<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Ở BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> MÃ SỐ: 83 40 410<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của tác giả dưới sự<br /> hướng dẫn khoa học của giáo viên. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn<br /> này là hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi<br /> cũng xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn này đã được cảm<br /> ơn và các thông tin trích dẫn đều được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NHUNG<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này, ngoài sự cố<br /> gắng nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được sự chỉ bảo tận tình của các nhà khoa<br /> học, các quý Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế, sự giúp đỡ nhiệt tình<br /> của các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và người thân trong gia<br /> đình để tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến Cô giáo, PGS.TS Nguyễn Thị<br /> Minh Hoà đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong thời gian tôi thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học, Quý<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế đã truyền đạt kiến thức, góp ý chân<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> thành, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong hai năm học tập cũng như quá trình thực<br /> hiện luận văn.<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn đến ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị<br /> <br /> K<br /> <br /> đã luôn giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi được tham gia học tập và hoàn<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> thành luận văn. Xin cảm ơn các cán bộ công nhân viên, các trưởng phó phòng chức<br /> <br /> IH<br /> <br /> năng trong Bệnh viện đã giúp đỡ tôi thu thập số liệu, phỏng vấn để thực hiện luận<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> văn này.<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên,<br /> <br /> N<br /> <br /> ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho tôi để hoàn thành Chương trình đào tạo Thạc sỹ.<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Bản thân tôi cũng đã cố gắng, nỗ lực hết mình trong suốt thời gian qua để thực<br /> hiện tốt luận văn này. Tuy vậy, luận văn cũng không tránh khỏi những hạn chế, kính<br /> mong nhận được sự chỉ bảo của quý Thầy, Cô giáo.<br /> Một lần nữa, tôi xin trân trọng cám ơn!<br /> Quảng Trị, tháng 02 năm 2018<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Nhung<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Họ và tên học viên :<br /> NGUYỄN THỊ NHUNG<br /> Chuyên ngành<br /> :<br /> Quản lý kinh tế.<br /> Niên khóa: 2016-2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HOÀ<br /> Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH Ở<br /> VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG TRỊ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Cùng với sự phát triển xã hội , nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta<br /> cũng được nâng cao, y tế trở thành một lĩnh vực được quan tâm nhiều hơn bao<br /> giờ hết, mỗi nhân viên y tế trở thành trung tâm cho sự phát triển ngành y tế, họ<br /> trực tiếp mang lại cho mỗi chúng ta niềm tin vào một dịch vụ chăm sóc sức khỏe<br /> chất lượng cao. Cũng giống như bất kỳ tổ chức nào, một Bệnh viện muốn tồn tại và<br /> phát triển luôn phải tận dụng triệt để, kết hợp hài hòa các nguồn lực của đơn vị<br /> mình. Các yếu tố như: trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, vốn đầu tư v.v….rất<br /> quan trọng, nhưng một yếu tố mang tính quyết định, chi phối các nguồn lực đó<br /> chính là nguồn nhân lực, là sức mạnh, trình độ, tâm huyết của các cán bộ viên chức<br /> Bệnh viện.<br /> Xuất phát từ lý do trên tôi đã chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực<br /> ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình.<br /> 2. Đối tượng khảo sát và phương pháp nghiên cứu<br /> – Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung cơ bản và<br /> các vấn đề liên quan nguồn nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa<br /> khoa tỉnh Quảng Trị.<br /> – Đối tượng khảo sát: Cán bộ lãnh đạo Bệnh viện và người bệnh điều trị tại<br /> Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.<br /> – Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập tài liệu; nghiên cứu tổng<br /> quan; nghiên cứu định tính; Thống kê mô tả và phương pháp điều tra khảo sát.<br /> 3. Kết quả nghiên cứu<br /> Đề tài cung cấp cho các cán bộ quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện các nội<br /> dung về cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, chất lượng nguồn nhân lực, phân tích<br /> đánh giá đúng thực trạng về công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bệnh<br /> viện trong thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra các kết quả đạt được, những hạn chế<br /> và nguyên nhân còn tồn đọng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực<br /> trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn<br /> nhân lực trong thời gian tới.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> <br /> Bệnh viện đa khoa<br /> <br /> NL<br /> <br /> Nhân lực<br /> <br /> NNL<br /> <br /> Nguồn nhân lực<br /> <br /> ĐD<br /> <br /> Điều Dưỡng<br /> <br /> KTV<br /> <br /> Kỹ thuật viên<br /> <br /> NHS<br /> <br /> Nữ hộ sinh<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> CĐ<br /> <br /> Cao đẳng<br /> <br /> TC<br /> <br /> Trung cấp<br /> <br /> SC<br /> <br /> Sơ cấp<br /> <br /> BN<br /> <br /> Bệnh nhân<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BVĐK<br /> <br /> Uỷ ban nhân dân<br /> Nhân viên y tế<br /> <br /> TR<br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> NVYT<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> UBND<br /> <br /> iv<br /> <br />

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn