Luận Văn Dược Sĩ Chuyên Khoa 2 015, Nghiên Cứu Khoa Học

*

Đang xem: Luận văn dược sĩ chuyên khoa 2

*
*

*

Quy định về học chuyển đổi văn bằng trong lĩnh vực y tế

Năm 2002 Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) và Bộ Y tế đã ký kết thông tư liên tịch hướng dẫn việc chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế. Đối tượng được học chuyển đổi là người có danh hiệu hoặc bằng bác sĩ nội trú bệnh viện, giấy chứng nhận hoặc bằng bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bằng BS chuyên khoa cấp II, bằng dược sĩ chuyên khoa cấp II sau đại học của ngành y tế, người có bằng thạc sĩ y học hoặc tiến sĩ y học, bằng thạc sĩ dược học hoặc tiến sĩ dược học. Yêu cầu chung đối với người được học chuyển đổi là phải có bằng phù hợp với chuyên ngành chuyển đổi; có công văn cử đi học của cơ quan quản lý nhân lực. Ngoài ra người học chuyển đổi phải chấp hành các quy định về thi tuyển và hoàn thành chương trình đào tạo chuyển đổi. Cụ thể như sau:Học chuyển từ bằng chuyên khoa cấp I sang bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược họcĐối với người có bằng chuyên khoa (CK) cấp I muốn học chuyển đổi lấy bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học thì phải dự thi đạt yêu cầu các môn cơ bản, ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ hằng năm sau khi trúng tuyển phải học bổ xung những phần còn thiếu và phải thi tốt nghiệp bảo vệ thành công luận văn tố nghiệp theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng, được Bộ GD-ĐT chuẩn y. Thời gian học dự kiến là từ 12 đến 18 tháng.(b>Học chuyển bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học sang bằng CK cấp INgười có bằng thạc sĩ y học, thạc sĩ dược học muốn học chuyển đổi sang bằng chuyên khoa cấp I cần dự thi đạt yêu cầu môn chuyên ngành còn thiếu trong kỳ thi tuyển sinh CK cấp I hằng năm của cơ sở đào tạo sau đại học tổ chức và được Bộ Y tế công nhận trúng tuyển; hoàn thành các môn học còn thiếu thuộc chương trình đào tạo CK cấp I và thi tốt nghiệp thực hành theo quy chế đào tạo CK cấp I hiện hành của Bộ Y tế. Chương trình các môn học bổ sung và thực hành cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Y tế chuẩn y.

Xem thêm: Chỉ Giúp Em Cách Share Dữ Liệu Giữa 2 Máy Tính Win Xp Đơn Giản

Xem thêm: Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm A(-2 4) B(-6 1), Giải Toán 10 Bài 1

Thời gian học dự kiến là 12 tháng.Chuyển đổi từ bác sĩ nội trú bệnh viện sang thạc sĩ y họcNgười trúng tuyển hệ đào tạo bác sĩ nội trú bệnh viện sẽ được công nhận là học viên cao học, được đào tạo theo chương trình nội trú bệnh viện bao hàm cả chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành tương ứng theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ GD-ĐT. Khi tốt nghiệp BS nội trú bệnh viện, học viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ y học.Học chuyển đổi từ bằng CK cấp II sang bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược họcNgười có bằng CK cấp II muốn học chuyển đổi để lấy bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học cũng phải dự thi đạt yêu cầu các môn cơ bản, cơ sở và bảo vệ đề cương trong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh hằng năm do các cơ sở đào tạo sau đại học có chuyên ngành đào tạo tiến sĩ tương ứng và được Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh; hoàn thành các môn học còn thiếu trong chương trình đào tạo tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ theo quy chế đào tạo sau đại học hiện hành của Bộ GD-ĐT. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ GD-ĐT chuẩn y. Thời gian học dự kiến là 2 đến 3 năm.Học chuyển từ bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học sang bằng CK cấp IINgười có bằng tiến sĩ y học, tiến sĩ dược học muốn học chuyển đổi để lấy bằng CK cấp II phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định. Nếu đủ điều kiện sẽ đwocj công nhân trúng tuyển (không phải thi tuyển) và hoàn thành phần thực hành và thi tốt nghiệp thực hành theo quy chế đào tạo CK cấp II hiện hành của Bộ Y tế. Chương trình các môn học bổ sung cho từng chuyên ngành đào tạo do cơ sở đào tạo xây dựng được Bộ Y tế chuẩn y. Thời gian học dự kiến là 12 tháng. Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn