Các Lỗi Current Printer Is Unavailable Select Another Printer Excel 2010

Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp lỗi “Printer is not available” khi muốn in file Word, Excel, Powerpoint với Microsoft Office. Làm thế nào để giải quyết lỗi in khó chịu này?

Khi bạn bắt đầu mở một file ứng dụng của Microsoft Office, nó sẽ không chỉ load những thông tin về file bạn muốn mở, mà còn khởi động những dịch vụ kèm theo của Office như dịch vụ in, các plugin..

Đang xem: Lỗi current printer is unavailable select another printer excel 2010

Trong trường hợp bạn muốn in file mà xuất hiện lỗi “Printer is not available” thì nghĩa là dịch vụ in lúc đó vẫn chưa sẵn sàng với máy in bạn chọn.

Bạn nên làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Tắt tắt cả những file mở bằng Microsoft Office.

Bước 2: Chọn Máy in mặc định là máy in bạn hay dùng. Chọn My Computer > Properties > Control Panel Home > View devices and printers > Click chuột phải vào Máy in bạn hay dùng > Chọn Set as default Printer.

Bước 3: Mở lại file bằng Office và in như bình thường.

Xem thêm: Chia Sẻ : File Excel Hồ Sơ Nghiệm Thu Công Việc Xây Dựng Bằng Excel

Cảm ơn các bạn!

Share this:

Like this:

Like Loading…

*

Author kimphuongPosted on September 19, 2017September 22, 2017Categories Print, Microsoft Office, Printer is not available

Leave a Reply Cancel reply

Enter your comment here…

Fill in your details below or click an icon to log in:

*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website

*

You are commenting using your lingocard.vn.com account.(LogOut/Change)

*

You are commenting using your Google account.(LogOut/Change)

*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)

*

You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)

Cancel

Connecting to %s

Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.

Xem thêm: Tải Về Mẫu Phiếu Kế Toán Excel ) Theo Thông Tư 200 Và Thông Tư 133

Post navigation

Previous Previous post: Màn hình xanh xuất hiện khi đang cài driver trênWindows

Recent Posts

Search for:Search

Recent Posts

IT Help DeskBlog at lingocard.vn.com.
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy
%d bloggers like this:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel