Lập Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm A 2 1 Và B 1 5, Lập Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua Điểm A(2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm a 2 1 và b 1 5

*

*

Gọi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(0;-1) và B(2;-3) có dạng y=ax+b

Ta có phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua điểm A(0;-1)(Rightarrow-1=0a+bLeftrightarrow-1=b)(1)

Ta có phương trình đường thẳng y=ax+b đi qua điểm B(2;-3)(Rightarrow-3=2a+bleft(2
ight))

Từ (1),(2) ta có hệ phương trình (left{{}egin{matrix}b=-1\-3=2a+bend{matrix}
ight.)(Leftrightarrow)(left{{}egin{matrix}a=-1\b=-1end{matrix}
ight.)

Vậy phương trình đường thẳng y=-x-1 đi qua 2 điểm A(0;-1) và B(2;-3)

Đúng 0
Bình luận (0)

*

a) Viết phương trìnhđường thẳngđi qua gốc tọađộ O vàđiểm A(-1;3)

b)Viết phương trìnhđường thẳng thứ 2đi quađiểm B(-3;2) và vuông gócđường thẳng OA

c)Viết phương trìnhđường thẳng thứ 3đi quađiểm C(1;-2) và ssong songđường thẳng OA

Giúp mình nha, cảmơn

Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho 3 điểm A ( 0; -8 ) , B ( 5/2 ; 2 ) , C ( 1; 7 ) và đường thẳng (d1) có phương trình 3x + 2y = -1

a, Viết phương trình đường thẳng (d2) đi qua hai điểm A và B

b, Viết phương trình đường thẳng (d3) đi qua điểm C và song song với (d1)

Lớp 9 Toán
0
0
Gửi Hủy

Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau:

a) Đi qua điểm A(1/2; 7/4) và // vs đường thẳng y= 1,5x

b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ = 3 và đi qua B(2;1)

GIẢI HỘ MÌNH NHA!

Lớp 9 Toán
3
0
Gửi Hủy

a)

Gọi pt: y =ax +b (d)

(d) // y =1,5x => a =1,5

(d): y =1,5x +b

(d) qua A( 1/2 ; 7/4)

=> 1,5 .1/2 +b =7/4=> b =7/4 – 3/4 =1

=>(d): y =1,5x +1

b) Gọi pt: y=ax +b (d)

Cắt Oy tại (0;3) => a.0 +b =3 => b =3

(d): y =ax +3 qua B(2;1)

=>a.2 +3 =1 => 2a =-2

=> a =-1

(d): y =-x +3

Đúng 0
Bình luận (0)

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm có dạnglà y = ax + b

a/ Vì // với y = 1,5x

=> a = 1,5

phương trình trở thành y = 1,5x + b (1)

Đi qua điểm A(1/2 ; 7/4) nên thay x = 1/2 , y = 7/4 vào (1) ta đc:

7/4 = 1,5 . 1/2 + b => b = 1

Vậy phương trình cần tìm là : y = 1,5x + 1

b/ tương tự thoi

Đúng 0
Bình luận (0)

a, Ta co:y=ax+b (*)

vi do thi ham so song song voi duong thang y=1,5x suy ra a=1,5

=> do thi ham so co dang y=1,5x+b

vi do thi ham so (*)di qua diem A(1/2;7/4) nen

thay x=1/2 va y=7/4vao do thi ham so (*) ta duoc :

7/4=1,5.1/2+b

b=2,3

=>y=1,5x+2,3

b,vi do thi ham so (*) cat truc tung tai diem co tung do bang 3 suy ra b=3

=>y=ax+3

vi do thi ham so tren di qua diem A(2;1) nen

thay x=2 va y=1vao do thi ham tren ta duoc:

1=a.2+3

a=-1

=>y=-1x+3

Đúng 0
Bình luận (0)

Trong mặt phẳng Oxy, cho parabol P : y = -x 2 và đường thẳng d đi qua điểm M 0;-1 có hệ số góc k. c Viết phương trình đường thẳng d . Chứng minh rằng với mọi giá trị của ,k d luôn cắt P tại hai điểm phân biệt A,B. giúp mình nha

Lớp 9 Toán Chương IV – Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trì…
0
0

Xem thêm: bài tập lập trình hướng đối tượng c cơ bản

Gửi Hủy

Viết phương trình đường thẳng (d) biết

Đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm N(3,2).

Giúp mình với

Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ nên d có phương trình dạng: y = ax

( d ) đi qua điểm N nên: 2 = a . 3 => a =(frac{2}{3})

Vậy phương trình đường thẳng d là: y = (frac{2}{3})x

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (2; -2) và B(-1; 3)

Lớp 9 Toán Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất
1
1
Gửi Hủy

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là (d1): y=ax+b(left(a
e0
ight))

Vì đường thẳng (d1) đi qua điểm A(2;-2)

nên Thay x=2 và y=-2 vào hàm số y=ax+b, ta được:

(2a+b=-2)

Vì đường thẳng (d1) đi qua điểm B(-1;3)

nên Thay x=-1 và y=3 vào hàm số y=ax+b, ta được:

(-a+b=3)

(Leftrightarrow-a=3-b)

hay a=b-3

Thay a=b-3 vào biểu thức 2a+b=-2, ta được:

(2cdotleft(b-3
ight)+b=-2)

(Leftrightarrow2b-6+b=-2)

(Leftrightarrow3b=-2+6=4)

hay(b=dfrac{4}{3})

Thay(b=dfrac{4}{3})vào hàm số -a+b=3, ta được:

(-a+dfrac{4}{3}=3)

(Leftrightarrow-a=3-dfrac{4}{3}=dfrac{5}{3})

hay(a=-dfrac{5}{3})

Vậy: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(2;-2) và B(-1;3) có dạng là(y=-dfrac{5}{3}x+dfrac{4}{3})

Đúng 1
Bình luận (0)

Cho 3 đường thẳng m,n,p cùng đi qua một điểm và 3 đường thẳng m,n,q cùng đi qua một điểm. Hãy chứng tỏ cả 4 đường thẳng m,n,p,q cùng đi qua 1 điểm

Giải gnhanh giúp mik nhé Chiều nay mình đi học rồi .

Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

Bài 1:Cho 50 điểm trong đó không có 3điểm nào thẳng hàng,cứ qua 2 điểm vẽ 1đường thẳng.Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Bài 2:Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

Điểm y nằm giữa 2điểm a và b,điểm b nằm giữa I và K

Các bạn giúp mình nhanh nhé,sắp đi học rồi,ai đúng minh se tick

Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy

Viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A (-1;-2) và B (3;-10)

Lớp 9 Toán
1
0
Gửi Hủy

Gọi pt đường thẳng đi qua 2 điểm A và B là (d)y = ax + b ( a khác 0 )

Vì(Aleft(-1;-2
ight)inleft(d
ight))(Rightarrow-2=-a+bleft(1
ight))

Vì(Bleft(3;-10
ight)inleft(d
ight)Rightarrow-10=3a+bleft(2
ight))

Lấy (1) trừ (2) theo từng vế được

(-2-left(-10
ight)=-a+b-3a-b)

(Leftrightarrow8=-4a)

(Leftrightarrow a=-2)

Thay vào (1) :(-2=-left(-2
ight)+b)

(Leftrightarrow2+b=-2)

(Leftrightarrow b=-4)

(Rightarrowleft(d
ight)y=-2x-4)

Vậy ………………….

Đúng 0

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1 Tuần 10 : Ôn Tập Giữa Học Kì 1

Bình luận (0)
lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình