Cách Làm Bài Tiểu Luận Chính Trị, Tiểu Luận Là Gì

Tham khảo luận văn – đề án “bài tiểu luận môn chính trị”, luận văn – báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: Làm bài tiểu luận chính trị

*

Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa …………..o0o………….. Bài tiểu luận môn chính trị 1 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa MỤC LỤC A. MỞ ĐẦU B. NỘI DUNG CHÍNHI. NHỮNG NỘI DUNG ,TƯ TƯỞNG CÁCH MẠNG CƠ BẢN CỦA TƯTƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng3. Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạngmới .II. TỰ LIÊN HỆ BẢN THÂN 1. Vì sao phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay? 2. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện tại. C. KẾT LUẬN 2 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa A- MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) đã để lại cho dân tộc ta một di sản vôgiá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về đạo đức. Bản thânChủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lạirất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Có thể thấy điều nàyqua các tác phẩm như cuốn “Đường Kách mệnh”, bài viết “Nâng cao đạođức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969) và ngay cả trong Dichúc của Người. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thốngđạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quátrình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạotư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là sự tiếp thu cóchọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cảphương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trìnhhoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mụctiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởngđạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện vềđạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, sức mạnh của đạo đức; những chuẩn mựcđạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới. 3 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa B. NỘI DUNG CHÍNH I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC CÁCHMẠNG HỒ CHÍ MINH1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức. Đạo đức là cái gốc của người cách mạngTheo Hồ Chí Minh, muốn thực hiện thành công s ự nghiệp cách mạng xã hộichủ nghĩa – cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất, toàn diện nhất, chúngta phải đem hết tinh thần và lực lượng ra phấn đấu; phải tu dưỡng, rèn luyệnđạo đức cách mạng.Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đứccách mạng cho cán bộ, đảng viên. Một trong những bài giảng đầu tiên cholớp thanh niên trí thức yêu nước đầu tiên của Việt Nam từ những năm 1920là bài giảng về “tư cách của một người cách mạng”. Đến khi viết Di chúc,Người vẫn dành một phần trang trọng để bàn về vấn đề đạo đức, yêu cầumỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, Đảngphải quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanhniên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa”hồng” vừa “chuyên”. Khi đánh giá vai trò của đạo đức cách mạng, Hồ ChíMinh coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc củacây, ngọn nguồn của sông suối. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồnmới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốcthì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tàigiỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dântộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không cóđạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việcgì”. Người so sánh “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới làmột sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, mộtcuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh đượcnặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nềntảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang “. Trong điều kiệnĐảng cầm quyền, Người trăn trở với nguy cơ sai lầm về đường lối và suythoái về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đảng cầm quyền, lãnhđạo toàn xã hội, lãnh đạo Nhà nước, nếu cán bộ, đảng viên của Đảng khôngtu dưỡng về đạo đức cách mạng thì mặt trái của quyền lực có thể làm tha hóacon người. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải “là đạo đức, là văn 4 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóaminh”. Người thường nhắc lại ý của Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểucho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc và thời đại. Trong Di chúc,Người căn dặn: “Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đứccách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảngta thật trong sáng, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trungthành của nhân dân”. Vai trò của đạo đức cách mạng còn thể hiện ở chỗ đólà thước đo lòng cao thượng của con người. Theo quan điểm của Hồ ChíMinh, mỗi người có công việc, tài năng, vị trí khác nhau, người làm việc to,người làm việc nhỏ, nhưng ai giữ được đạo đức cách mạng đều là người caothượng.Là một hình thái ý thức xã hội, đạo đức không phải một chiều phụ thuộc vàotồn tại xã hội, vào những điều kiện vật chất kinh tế. Nó có khả năng tác độngtích cực trởlại, cải biến tồn tại xã hội. Giá trị đạo đức tinh thần một khi được con ngườitiếp nhận sẽ biến thành một sức mạnh vật chất. Có đạo đức cách mạng thìkhi gặp khó khăn gian khổ, thất bại cũng không lùi bước, chán nản…; khigặp thuận lợi và thành công cũng vẫn giữ tinh thần khiêm tốn, “lo trướcthiên hạ, vui sau thiên hạ”, không kèn cựa về mặt hưởng thụ, không côngthần, không quan liêu, không kiêu ngạo, v.v.. Đạo đức là cái gốc của ngườicách mạng, nhưng phải nhận thức đức và tài có mối quan hệ mật thiết vớinhau. Có đức phải có tài, nếu không sẽ không mang lại lợi ích gì mà còn cóhại cho dân. Mặt khác, phải thấy trong đức có tài. Tài càng lớn thì đức phảicàng cao, vì đức – tài là nhằm phục vụ nhân dân và đưa cách mạng đến thắnglợi. Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội.Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội chưa phải là ở ý tưởngsâu xa, ở mức sống vật chất dồi dào, ở tư tưởng được tự do giải phóng, màtrước hết là ở những giá trị đạo đức tốt đẹp, ở phẩm chất của những ngườicộng sản ưu tú, bằng tấm gương sống và hành động của mình, chiến đấu cholý tưởng đó trở thành hiện thực. Hồ Chí Minh cho rằng, phong trào cộng sảncông nhân quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận mệnh của loài ngườikhông chỉ do chiến lược và sách lược thiên tài của cách mạng vô sản, màcòn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa cộng sản trởthành một sức mạnh vô địch. Tấm gương đạo đức trong sáng của một nhâncách vĩ đại, song cũng rất đời thường của Hồ Chí Minh chẳng những có sứchấp dẫn lớn lao, mạnh mẽ với nhân dân Việt Nam, mà còn cà nhân dân thếgiới. Tấm gương đó từ lâu, là nguồn cổ vũ động viên tinh thần quan trọngđối với nhân dân ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình, độc 5 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóalập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 2. Quan điểm về những chuẩnmực đạo đức cách mạng. a, Trung với nước, hiếu với dân “Trung” và“hiếu” là những khái niệm cũ trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Namvà phương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn nhất, và cũng là phẩm chất đạođức bao trùm nhất: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”. Hồ Chí Minh đưa vào khái niệm cũ một nội dung mới, mang tính cáchmạng, đó là trung với nước, hiếu với dân. Đây là chuẩn mực đạo đức có ýnghĩa quan trọng hàng đầu. Từ chỗ trung với vua, hiếu với cha mẹ đến trungvới nước, hiếu với dân là một cuộc cách mạng trong quan niệm về đạo đức.Hồ Chí Minh đã lật ngược quan niệm đạo đức cũ, đạo đức Nho giáo, xâydựng đạo đức mới “như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầungửng lên trời”. Hồ Chí Minh cho rằng, trung với nước phải gắn liền hiếuvới dân. Vì nước là nước của dân, còn dân lại là chủ nhân của nước; baonhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, bao nhiêu lợi ích đều vì dân,cán bộ là đầy tớ của dân chứ không phải là “quan cách mạng”. Trung vớinước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trungthành với con đường đi lên của đất nước; là suốt đời phấn đấu cho Đảng, chocách mạng. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhândân hết lòng. Để làm được như vậy, phải gần dân, kính trọng và học tậpnhân dân, phảo dựa vào dân và lấy dân làm gốc. Đối với cán bộ lãnh đạo, HồChí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, thường xuyênquan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí. Tư tưởng Hồ Chí Minh vềtrung với nước, hiếu với dân thể hiện quan điểm của Người về mối quan hệvà nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cộng đồng, đất nước. b, Cần kiệm liêmchính, chí công vô tư Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư cũng là nhữngkhái niệm đạo đức cũ, được Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, đưa vào nhữngyêu cầu và nội dung mới. Người chỉ ra rằng: phong kiến nêu ra cần, kiệm,liêm, chính nhưng không thực hiện; ngày nay, ta đề ra cần, kiệm, liêm, chínhcho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước, cho dân.Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một biểu hiện sinh động của phẩmchất “trung với nước hiếu với dân”.Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai. Kiệm là tiết kiệm vật tư,tiền bạc, của cải, thời gian, không xa xỉ, không hoang phí. Liêm là trongsạch, không tham lam tiền của, địa vị, danh tiếng. Chính là không tà, làthẳng thắn, đứng đắn. 6 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh HóaCá đức tính đó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cần mà không kiệm giốngnhư một chiếc thùng không đáy. Kiệm mà không cần thì lấy gì mà kiệm.Cần, kiệm, liêm là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần cócành, lá, hoa, quả mới là hoàn chỉnh. Cần kiệm liêm chính cần thiết đối vớitất cả mọi người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Bởi vì, nếu cán bộ, đảngviên mắc sai lầm, khuyết điểm thì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung củacách mạng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Mặt khác, những người trongcác công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần,kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Cần,kiệm, liêm, chính còn là thước đo sự giàu có về vật chất, vững mạnh về tinhthần, sự văn minh tiến bộ của một dân tộc. Cần, kiệm, liêm, chính là nềntảng của đời sống mới, nền tảng của thi đua yêu nước; là cái cần để làm việc,làm người, làm cán bộ, để phụng sự Đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhândân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. Chí công vô tư là không nghĩ đến mìnhtrước, chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào; là đặt lợi ích của cáchmạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Thực hành chí công vô tư cũngcó nghĩa là phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đứccách mạng.Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là chỉ muốn “mọi người vì mình” màkhông biết “mình vì mọi người”. Nó là một thứ giặc nội xâm, còn nguy hiểmhơn cả giặc ngoại xâm. Nó là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và thóiquen truyền thống lạc hậu. Chủ nghĩa cá nhân là một thứ vi trùng rất độc, đẻra hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm, như quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủquan, tham ô, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi, thích địa vị, quyền hành,tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyênquyền… Tóm lại, “chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trongmình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp – hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi- để ngóc đầu dậy”. Chủ nghĩa cá nhân là mối nguy hại cho cá nhân conngười, cho một đảng và cả dân tộc. Hồ Chí Minh viết: “Một dân tộc, mộtđảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, khôngnhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi,nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Chủnghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vìvậy thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấutranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. 7 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh HóaTuy nhiên, cần có nhận thức đúng đắn đâu là chủ nghĩa cá nhân, đâu là lợiích cá nhân. Hồ Chí Minh cho rằng: đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhânkhông phải là giày xéo lên lợi ích cá nhân. Mỗi người đều có cá tính riêng,sở trường riêng, đời sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếunhững lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải làxấu. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, chỉ ở trong chế độ xã hội chủ nghĩathì mỗi người mới có điều kiện để cải thiện đời sống của riêng mình, pháthuy tính cách riêng và sở trường riêng của mình. c, Thương yêu con người,sống có tình nghĩa. Xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, đặcbiệt là từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của các dân tộc, Hồ Chí Minh chorằng, trên đời này có nhiều người, nhiều công việc, nhưng có thể chia thànhhai hạng người: người thiện và người ác, và hai thứ việc: việc chính và việctà. Làm việc chính là người thiện, làm việc tà là người ác. Từ đó, Người kếtluận: những người bị áp bức, bị bóc lột, những người làm điều thiện thì dùmàu da, tiếng nói, chủng tộc, tôn giáo có khác nhau, vẫn có thể thực hànhchữ “bác ái”, vẫn có thể đại đoàn kết, đại hòa hợp, coi nhau như anh em mộtnhà. Tình thương yêu con người ở Hồ Chí Minh không chung chung, trừutượng kiểu tôn giáo, mà luôn luôn được nhận thức và giải quyết trên lậptrường của giai cấp vô sản, dành cho các dân tộc và con người bị áp bức, đaukhổ. Hồ Chí Minh thương yêu con người với một tình cảm sâu sắc, vừa baola rộng lớn, vừa gần gũi thân thương đối với từng số phận con người. Hồ ChíMinh luôn sống giữa cuộc đời và không có cái gì thuộc về con người đối vớiHồ Chí Minh lại là xa lạ. Người quan tâm đến tư tưởng, công tác, đời sốngcủa từng người, việc ăn, việc mặc, ở, học hành, giải trí của mỗi người dân,không quên, không sót một ai, từ những người bạn thuở hàn vi, đến nhữngngười quen mới. Tình thương yêu con người ở Hồ Chí Minh luôn gắn liềnvới hành động cụ thể, phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc, tự do hạnh phúc chocon người.

Xem thêm: Cấp Lại Sổ Đỏ Sai Diện Tích Đất Sử Dụng Thực Tế Lớn Hơn Ghi Trong

Xem thêm: cách luận đại tiểu hạn

d, Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Chủ nghĩa quốc tếlà một trong những phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cộng sản chủnghĩa. Nó bắt nguồn từ bản chất giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệrộng lớn, vượt ra khỏi quốc gia dân tộc. 8 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh HóaNội dung chủ nghĩa quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng lớn và sâusắc. Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sảntoàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước, với những ngườitiến bộ trên toàn cầu, chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng vàphân biệt chủng tộc, chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sôvanh, biệt lập vàchủ nghĩa bành trướng bá quyền… Hồ Chí Minh chủ trương giúp bạn là tựgiúp mình. Đoàn kết quốc tế nhằm thực hiện những mục tiêu lớn của thờiđại là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, là hợp tác hữunghị theo tinh thần: bốn phương vô sản, bốn bể đều la anh em. Trong suốtcuộc đờ hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh đã dày công xây đắp tình đoànkết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Đã tạo ra mộtkiểu quan hệ quốc tế mới: đối thoại thay cho đối đầu, nhằm kiến tạo một nềnvăn hóa hòa bình cho nhân loại. 3. Quan điểm về những nguyên tắc xâydựng đạo đức mới. Nói tới tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức phải chú ý tớicon đường và phương pháp hình thành đạo đức mới, đạo đức cách mạng.Đặc điểm và quy luật hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho thấymột số nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức mới sau đây: a) Nói đi đôi vớilàm, phải nêu gương về đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng tuyệtvời về nói đi đôi với làm. Người quan tâm đặc biệt, hàng đầu tới vấn đề đạođức. Người để lại nhiều bài viết, bài nói về đạo đức và quan trọng hơn làNgười thực hiện trước hết, nhiều nhất những tư tưởng ấy. Ngay trong quátrình chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản, bàn về tư cách một người cáchmệnh, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “nói thì phải làm”. Người còn làm nhiều hơnnhững điều Người nói, kể cả việc là m mà không nói. Mỗi việc làm, mỗihành vi của Người đều tiềm ẩn những tư tưởng đạo đức sáng ngời. Đây làmột bài học quý giá cho mỗi chúng ta muốn tìm hiểu những tầng sâu bảnchất của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức thì không chỉ dừng lại ở nhữngbài viết, bài nói, mà phải khám phá những hành vi đạo đức của Người,nghiên cứu những bài nói, bài viết của bạn bè quốc tế, những học trò củaNgười. Tại sao nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức? 9 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh HóaĐạo đức cách mạng là đạo đức luôn được nhận thức và giải quyết trên lậptrường của giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích của cách mạng. Điều nàyphân biệt một cách rạch ròi với thói đạo đức giả, đạo đức của giai cấp bóclột với những đặc trưng bản chất là nói nhiều, làm ít, nói mà không làm, nóimột đằng, làm một nẻo, đem lại lợi ích không phải cho quần chúng nhân dânlao động, mà cho thiểu số những kẻ bóc lột. Nói đi đôi với làm còn nhằmchống thói đạo đức giả. Sáu mươi năm qua, từ khi Cách mạng Tháng Támnăm 1945 thành công đến nay, nơi này, nơi khác, trên những mức độ khácnhau ở cán bộ, đảng viên ta vẫn còn tồn tại hiện tượng nói không đi đôi vớilàm. Điều này sẽ dẫn tới nguy cơ làm mất lòng tin của dân đối với Đảng vàchế độ mới. Ngay từ tháng 10 năm 1945, Hồ Chí Minh đã nói tới những kẻ”vác mặt làm quan cách mạng”. Sau này, trong nhiều lần bàn tới việc cầntẩy sạch bệnh quan liêu, mệnh lệnh, Người chỉ rõ: “Miệng thì nói dân chủ,nhưng làm việc thì họ theo lối “quan” chủ. Miệng thì nói “phụng sự quầnchúng”, nhưng họ làm trái ngược với lợi ích quần chúng, trái ngược vớiphương châm và chính sách của Đảng và Chính phủ”. Nêu gương đạo đức,nói đi đôi với làm là một nét đẹp của văn hóa phương Đông. Theo Hồ ChíMinh hơn bất kỳ một lĩnh vực nào khác, trong lĩnh vực đạo đức đặc biệt phảichú trọng “đạo làm gương”. Làm gương có nhiều cấp độ, phạm vi và hệ quychiếu khác nhau. ở đâu cũng có người tốt, việc tốt. Giai đoạn cách mạng nàocũng cần có nhiều tấm gương. Tùy theo nhiệm vụ và tình hình cụ thể mà tấmgương đó được biểu hiện ở những mặt nào, trong chiến đấu, lao động, họctập, cuộc sống đời thường trong gia đình, ngoài xã hội… Việc bồi dưỡng,nêu gương “người tốt, việc tốt” là rất quan trọng và cần thiết, không đượcxem thường. Nhiều giọt nước hợp lại mới thành suối, thành sông, thành biểncả. Không nhận thức được điều đó là “chỉ thấy ngọn mà quên mất gốc”. Xâydựng đạo đức mới, nêu gương đạo đức phải rất chú trọng tính chất phổ biến,rộng khắp, vững chắc của toàn xã hội và những hạt nhân “người tốt, việc tốt”tiêu biểu. b) Xây đi đôi với chống, phải tạo thành phong trào quần chúngrộng rãiLàm cách mạng là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây dựngđạo đức mới lại càng phải quan tâm điều này. Bởi vì trong Đảng và mỗi conngười, vì những lý do khác nhau, nên không phải “người người đều tốt, việcviệc đều hay”. “Mỗi con người đều có cái thiện và ác ở trong lòng. Ta phảibiết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân vàphần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Mặt khác, conđường tiến lên chủ nghĩa xã hội là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, cuộcchiến đấu khổng lồ. Trong cuộc chiến đấu đó, có nhiều kẻ địch nhưngthường có ba loại: chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm; 10 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóathói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to, nó ngấm ngầm ngăn trởcách mạng tiến bộ; loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sảncòn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta; nó chờ dịp – hoặc dịp thất bại,hoặc dịp thắng lợi – để ngóc đầu dậy; nó là bạn đồng minh của hai kẻ địchkia. Nhận thức như vậy để thấy rằng “đạo đức cách mạng là vô luận tronghoàn cảnh nào, cũng phải quyết tâm đấu tranh, chống mọi kẻ địch, luôn luôncảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúiđầu. Có như thế mới thắng được địch và thực hiện được nhiệm vụ cáchmạng”. Đối với từng người, Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải đánh thắnglòng tà là kẻ thù trong mình, không hiếu danh, không kiêu ngạo, ít lòng thammuốn về vật chất, vị công vong tư… Xây dựng đạo đức có nhiều cách làm.Trước hết mỗi người và tổ chức phải có ý thức tự giác trau dồi đạo đức cáchmạng. Bản thân sự tự giác cũng là phẩm chất đạo đức quý đối với từngngười và tổ chức. Điều này càng cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với Đảngvà mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vì: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm củamình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của m ình,vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh rakhuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế làmột Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính “. Xây đi đôi với chốngtrên cơ sở tự giáo dục, đồng thời phải tạo thành phong trào quần chúng rộngrãi. Điều này thuộc quy luật của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì chủnghĩa xã hội là công trình tập thể của quần chúng nhân dân tự xây dựng dướisự lãnh đạo của Đảng. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh cũng viết rõ điều này:Để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng và tạo ra những cái mới mẻ tốttươi, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lựclượng vĩ đại của toàn dân.Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh đã luôn phát động phongtrào quần chúng rộng rãi và đem lại những hiệu quả thiết thực. Đó là phongtrào thi đua tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí,quan liêu; cuộc vận động “3 xây, 3 chống”: nâng cao ý thức trách nhiệm,tăng cường quản lý kinh tế – tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãngphí, quan liêu. c) Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Tu dưỡng đạo đức là mộttruyền thống tốt đẹp của dân tộc và văn hóa phương Đông. Hồ Chí Minh đãnói về ưu điểm của Khổng Tử là “vấn đề tu dưỡng đạo đức cá nhân “. Quanđiểm của Khổng Tử là “chính tâm, tu thân”. Có “tu thân” mới làm đượcnhững việc lớn khác như “trị quốc, bình thiên hạ”. Hồ Chí Minh nói:”Chúng ta phải nhớ câu “Chính tâm, tu thân” để “trị quốc bình thiên hạ”.Chính tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đólà một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi người. Bồi dưỡng tư tưởng 11 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóamới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thànhcon người mới không phải là một việc dễ dàng … Dù khó khăn gian khổ,nhưng muốn cải tạo thì nhất định thành công”. Đạo đức cách mạng, đạo đứcmới khác đạo đức cũ ở chỗ nó gắn với thực tiễn cách mạng và phục vụ cáchmạng, phục vụ nhân dân. Vì vậy, việc rèn luyện, tu dưỡng bền bỉ suốt đờiphải như công việc rửa mặt hàng ngày là một trong những yêu cầu có ýnghĩa quan trọng hàng đầu. Hồ Chí Minh viết: “Đạo đức cách mạng khôngphải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày màphát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyệncàng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng đểgóp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóngloài người”. Vì vậy, Người đòi hỏi “gian nan rèn luyện mới thành công”.”Kiên trì và nhẫn nại… Không nao núng tinh thần “. Cái ác luôn ẩn nấp trongmỗi người. Vì vậy, không được sao nhãng việc tu dưỡng, mà phải rèn luyệnsuốt đời, bền bỉ. Đặc biệt trong thời kỳ hòa bình, khi con người đã có ítquyền hạn, nếu không ý thức sâu sắc điều này, dễ bị tha hóa, biến chất. HồChí Minh so sánh: “Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa vớicỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc th ì mới tốt được. Còn cỏ dại khôngcần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổmới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rấtdễ”. Nếu không chú ý điều này, sa vào chủ nghĩa cá nhân thì có thể ngàyhôm qua có công với cách mạng, nhưng ngày hôm nay lại có tội với nhândân.Đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng và đem lại hạnh phúc, tự do cho con người, đó là đạo đức của những con người được giải phóng. Vì vậy, tudưỡng đạo đức phải gắn liền với hoạt động thực tiễn, trên tinh thần tự giác,tự nguyện, dựa vào lương tâm và trách nhiệm của mỗi người. Chỉ có nhưvậy thì việc tu dưỡng mới có kết quả trong mọi môi trường, mọi mối quanhệ, mọi địa bàn, mọi hoàn cảnh. 12 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa II. TỰ LIÊN HỆ BẢN THÂN1. Vì sao phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay ? Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá -hiện đạihóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tếquốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theotấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tưtưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xãhội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập vàlàm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàngđầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữatình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoáivề tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo củaĐảng. 2. Vận dụng học tập và làm theo tư tưởng đạo đứccách mạng Hồ ChíMinh trong điều kiện hiện tại. Bản thân là sinh viên, cần tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyêntắc tập trung dân chủ của cơ quan phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộviên chức , thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách trung thực ,thẳng thắn trên tinh thần đấu tranh , giúp nhau cùng tiến bộ . – Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị vàchuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trịcủng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụở mức cao nhất . – Có lập trường tư tưởng vững vàng , kiên định với lí tưởng cộng sản,tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết , quan điểm đường lối chính sáchcủa Đảng và pháp luật của nhà nước , tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốtcủa Đảng trong công cuộc đổi mới , trên tinh thần quán triệt nội dung chínhsách pháp luật nhà nước , các chỉ thị , nghị quyết của cấp trên cũng như củachi bộ đề ra . 13 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa- Tích cực thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt qui chếchi tiêu nội bộ của cơ quan đã được xây dựng , kiên quyết chống thamnhũng, chống lãng phí , tiêu cực , sách nhiểu và mưu lợi cá nhân , có lốisống trung thực , giản dị và lành mạnh , hoà đồng với tập thể. Ngoài thunhập từ lương, bản thân đã cùng gia đình lao động sản xuất để có thu nhậpthêm từ kinh doanh mua bán, nhằm ổn định cuộc sống và an tâm trong côngtác. Bản thân là cán bộ, Đảng viên trước hết là thông suốt và quán triệtcác chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. Đặc biệt là giảipháp trong bài “nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”: – Chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không ngừng rèn luyệnvề phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng, có lối sốnglành mạnh, hoà đồng cùng tập thể, không quan liêu mệnh lệnh, hách dịchcửa quyền, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân, mỗ người vì mọingười. Đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và các biểu hiện tiêucực trong đơn vị. – Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảngvà tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở. Có mối quan hệ gắn bó vớinhân dân và chi Đảng bộ nơi cư trú. Bản thân được phân công chuyên quảnvề khối văn xã và tổng hợp báo cáo thu chi ngân sách trên địa bàn hàng tuần, tháng , quý và năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao . 14 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa C. KẾT LUẬNTấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật trong sáng, mẩu mực, cao đẹp, kếttinh những giá trị truyền thống của dân tộc, những tinh hoa văn hóa của nhânloại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làniềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ và mỗi con người Việt Nam.Đối với mỗi cán bộ, Đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dụcrèn luyện mình xứng đáng là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, là“người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”. 15 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011 Tiểu Luận Bộ Môn Chính TrịĐại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh Khoa Mác – Lê Nin Cơ Sở Thanh Hóa 16 SVTH: Nguyễn Viết Chung-MSSV:0902211-CDOT11TH-01649781524 Thanh Hóa,Ngày 13, Tháng 10, Năm 2011

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận