Khóa Học Sql Server Online, Khóa Học Sql For Data Analytics (Sqlda)

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server

Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức về quản trị, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong SQL Server. Tùy theo nhu cầu và trình độ bạn có thể tham gia các khóa học ở mức độ khác nhau theo chương trình đào tạo đang áp dụng tại lingocard.vn.

Đang xem: Khóa học sql server online

Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc và liên quan với nhau được lưu trữ trên máy tính, được nhiều người sử dụng và được tổ chức theo một mô hình. SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu để quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu với giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với người dùng. SQL Server do Microsoft xây dựng và phát triển nên nó được coi là một lựa chọn số một cho các ứng dụng, nền tảng .NET khi có nhu cầu lưu trữ trên cơ sở dữ liệu. Khóa học SQL for Base tại lingocard.vn cung cấp về những kiến thức, kỹ thuật liên quan đến cài đặt, quản trị, vận hành và sao lưu, phục hồi cũng như khai thác dữ liệu trong SQL Server. Sau khóa học với kiến thức được đào tạo các bạn sẽ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả trên SQL Server phục vụ công việc của mình.

Overview of SQL Server Introduction SQL Server Management Studio 2008,2012 What is Database, Why should the database, Advantages and disadvantages of database Database Design and Creation Securing Database and T-SQL for Data Control (Understanding SQL Server Security Model; Managing logins, users, roles; Managing permissions; Data Control Language and Security Issues; Implementing Security through Database Objects,…) Defining Tables Implementing Data Integrity Creating Indexes and Database Diagramming Working with the Data Building a View Stored Procedures and Functions T-SQL Triggers (Creating, Altering, and Dropping Triggers,…) Managing Transactions and Locks Programming SQL Server with .Net Database Backups, Recovery and Maintenance Optimizing Query Performance (Query Optimizer, Tuning Performance Using SQL Utilities, Optimize Performance) Data Platform Vision

Xem thêm: Tỉnh Nào Có Diện Tích Các Tỉnh Miền Bắc Có Bao Nhiêu Tỉnh? Top 5 Tỉnh Có Diện Tích Lớn Nhất Việt Nam

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý Microsoft Server Management Studio. Có khả năng phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đáp tốt yêu cầu khi tham gia và phát triển các dự án thực tế. Kiến thức, tài liệu theo chuẩn của hãng Microsoft sau khóa học bạn có thể hệ thống, ôn luyện để thi chứng chỉ như: MCITP (Database Administrator), Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Technology Associate (MTA),…

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server cùng chuyên gia lingocard.vn

*

Khóa học cơ sở dữ liệu SQL Server cung cấp cho bạn kiến thức trọng tâm về SQL, quản trị, phân tích và tổng hợp báo cáo bằng SQL Server cùng với chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Theo Tỷ Lệ Trong Cad (Nhanh, Chính Xác), Đo Diện Tích Theo Tỉ Lệ Nào

STT Bài giảng Mô tả Time
1 Giới thiệu khóa học, cài đặt công cụ và sử dụng svn Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản hiểu rõ hơn về các kiến thức sắp tới sẽ học, cài đặt công cụ và sử dụng svn để quản lý tài nguyên,… trong khóa học SQL cơ bản tại lingocard.vn. 56:21
*
2 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình và tổng quan SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với cài đặt SQL Server, cấu hình sử dụng SQL trong mạng LAN, tổng quan về các cơ sở dữ liệu trong hệ thống SQL Server trong khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 35:34
3 Cơ sở dữ liệu và các khái niệm cơ bản trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các khái niệm quan trọng bao gồm: cơ sở dữ liệu là gì ? các thành phần của cơ sở dữ liệu, tại sao phải cần cơ sở dữ liệu, các khái niệm cơ bản, tạo và thiết kế cơ sở dữ liệu, làm việc với tập lệnh truy vấn cơ bản,…trong khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 59:58
4 Thiết kế bảng và thêm nhiều thông tin từ câu lệnh truy vấn Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với thiết kế bảng, thêm nhiều thông tin từ câu lệnh truy vấn để xử lý dữ liệu trong SQL Server. 15:02
5 Hướng dẫn thực hành tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản thực hành tạo cơ sở dữ liệu, thiết kế bảng, nhập thông tin và biểu diễn quan hệ giữa các bảng bằng giao diện đồ họa trong SQL Server trong khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 41:35
6 Làm việc với chuẩn hóa dữ liệu trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, các ràng buộc, tại sao phải chuẩn hóa dữ liệu, các chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu đạt chuẩn,… trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 46:59
7 Làm việc với chuẩn hóa dữ liệu trong SQL Server – P2 Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu đạt chuẩn,… trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 30:26
8 Thực hành Phân tích & thiết kế cơ sở dữ liệu – BT1 Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản sử dụng kiến thức về cuẩn hóa dữ liệu phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong bài tâp 1 trong khóa học SQL Server của lingocard.vn. 50:16
9 Thực hành Phân tích & thiết kế cơ sở dữ liệu – BT2 Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản sử dụng kiến thức về cuẩn hóa dữ liệu phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu trong bài tâp 2 trong khóa học SQL Server của lingocard.vn. 16:32
10 Làm việc với các loại quan hệ, kiểu dữ liệu trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các loại quan hệ giữa các bảng, kiểu dữ liệu trong SQL Server trong khóa học SQL Server của lingocard.vn. 14:12
11 Làm việc với tập lệnh thực thi và import dữ liệu từ Excel Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các tập lệnh thực thi insert, update, delete và import dữ liệu từ excel, từ câu lệnh truy vấn trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 33:03
12 Lấy thông tin từ nhiều bảng, hàm gộp nhóm trong SQL Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với lấy thông tin từ nhiều bảng bằng nối đẳng thức, hàm gộp nhóm trong SQL Server trong khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 10:00
13 Làm việc với định nghĩa dữ liệu trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với định nghĩa dữ liệu tạo database, thiết kế bảng, thiết lập quan hệ giữa các bảng, sửa cấu trúc,…bằng script trong SQL Server trong khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 40:10
14 Làm việc với truy vấn nâng cao, hàm trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các lệnh truy vấn nâng cao, các hàm, chuyển đổi dữ liệu trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 35:52
15 Thực hành truy vấn nâng cao, hàm trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản thực hành làm bài tập sử dụng truy vấn nâng cao, hàm trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 28:09
16 Làm việc với thủ tục, hàm và view, trigger trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với các kỹ thuật quan trọng như tạo thủ tục, hàm, view, trigger để tùy biến xử lý công việc theo yêu cầu trong SQL Server của khóa học SQL Server cơ bản tại lingocard.vn. 37:40
17 Làm việc với trigger trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn làm việc với trigger để thực hiện tự động thực thi một công việc khi thêm mới, cập nhật hoặc xóa thông tin trong 1 bảng bất kỳ trong SQL Server. 12:24
18 Thực hành thủ tục, hàm trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản thực hành thủ tục, hàm, view vào trong cơ sở dữ liệu thực tế để hiểu rõ hơn kiến thức được học trong SQL Server. 24:05
19 Làm việc với tạo user, role và phân quyền sử dụng trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với tạo user, vai trò và xử lý phân quyền sử dụng bảng, các hành động, các thành phần trong cơ sở dữ liệu cho user, role trong SQL Server. 28:55
20 Backup, restore và backup tự động trong SQL Server Bài giảng hướng dẫn các bạn học sql cơ bản làm việc với backup và restore, backup tự động trong,…trong SQL Server của khóa học SQL cơ bản tại lingocard.vn. 29:28
Chú ý: Bạn cần đăng ký chính thức để xem được cả khóa nhé

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học