khóa học sale supervisor

*
*

               

*

 

 

*

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

HỌC PHẦN I: CHÂN DUNG, VAI TRÒ, KỸ NĂNG CỦA GIÁM ĐỐC KINH DOANH, BÁN HÀNG
Protraits, roles, skills of business & sales manager

*

Là học phần hướng nghiệp và tập trung vào các kỹ năng và những chuẩn bị cần thiết để phấn đấu thành một Sales Manager trong sự nghiệp. Học phần này là tư duy quản trị bán hàng trong toàn cầu hóa, chân dung của một Sales Manager và bộ kỹ năng cần thiết để thành người bán hàng tài ba. Bên cạnh đó, nội dung xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng là nội dung chú trọng nhất cho năng lực của Sales Manager
 

Chân dung Sales Manager – Giám đốc Kinh doanh, Bán hàng

Sales manager roles and portraits

Trở thành người bán hàng tài ba

How to become the great salesman

HỌC PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TỔNG LỰC
Sales strategy & Sales plan O2O ( Online & Offline )

*

Là học phần giúp học viên đánh tổng quan về môi trường kinh doanh, cạnh tranh tác động đến khả năng bán hàng, phân phối. Học phần này cũng hướng đến cung cấp khả năng dự báo trong bán hàng từ những xu hướng. Nội dung học tập là toàn bộ các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh bằng mô hình, công cụ xác lập chiến lược phân phối, bán hàng và mô hình dự báo dành cho Sales Manager.

Những xu hướng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và thị trường làm thay đổi chiến lược bán hàng
Trends and challenges in sale strategy

Chiến lược kinh doanh – bán hàng và tình huống nghiên cứu
Business strategy and case study

Thách thức bán hàng trong toàn cầu hóa
Global competition and challenges of Vietnam enterprise

Tư duy chiến lược trong phân phối-bán hàng
Strategic thinking in distribution and selling

Quản trị hiệu quả mối quan hệ chiến lược "Tiếp thị và Bán hàng"
Sales and marketing management

HỌC PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SĨ VÀ LẺ
Distribution channels strategy management ( Wholesaling & Retailing ) 

*

Phân phối quyết định con đường thành công của mọi nỗ lực bán hàng, hệ thống phân phối còn thể hiện khả năng cạnh tranh của một thương hiệu trong việc nắm giữ độ phủ của sản phẩm trên toàn kênh. Quản trị hiệu quả phân phối còn là nền tảng cho mọi chiến dịch tiếp thị truyền thông đạt hiệu quả bán hàng. Nội dung này thiết kế các lý luận trong mọi kênh bán hàng từ bán lẻ truyền thống, B2B, Bán sỉ, Bán lẻ hiện đại (modern trade), nhượng quyền và kênh bán hàng qua mạng…

Thiết kế và xây dựng hệ thống phân phối
Distribution channels design and strategy

Chiến lược phân phối trong hệ thống bán sỉ
Wholesaling management

Chính sách phân phối cho các nhà bán sỉ
Wholesaling policies

Phương pháp tuyển chọn nhà phân phối sỉ
Wholesaler selection and recriutment

Chiến lược phân phối trong hệ thống bán lẻ
Retailing strategy

Chính sách phân phối cho các nhà bán lẻ
Retailer policies

Các phương pháp tiếp cận nhà bán lẻ mới
How to approach new retailer

Chiến lược bán hàng kênh Modern Trade
MT strategy and management

Hệ thống bán hàng "B-2-B"

B-2-B selling system

Bán hàng qua hệ thống e-commerce
Direct sale and Internet sale

 

HỌC PHẦN IV :  XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DỊCH VỤ VÀ KẾ HOẠCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Branded service strategy & customer care plan

*

Là học phần rèn luyện và tổng kết toàn bộ kiến thức khoá học thông qua một đề án xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên sự thay đổi nhanh chóng trong phân phối, và phát triển sản phẩm.

Đang xem: Khóa học sale supervisor

Xem thêm: Nhận Làm Đồ Án Tốt Nghiệp Điện Tử, Nhận Làm Đồ Án Điện Tử Tại Tphcm

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Chứa Căn Và Dấu Giá Trị Tuyệt Đối, Giải Phương Trình Chứa Căn Và Giá Trị Tuyệt Đối

Nội dung học phần này giúp học viên có khả năng thẩm định, phân tích, đánh giá và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn xây dựng, phát triển họat động bán hàng tại doanh nghiệp. Đề tài còn là cơ sở giúp học viên có khả năng tiếp tục quá trình tự nghiên cứu, học tập để vận dụng kiến thức của đề tài vào thực tiễn công việc tại đơn vị mình. 

Lập dự báo bán hàng
Sale forecasting

Quy trình xây dựng kế họach bán hàng
Sales planning

Thiết lập ngân sách bán hàng

Sales budget planning

Thiết lập quy trình bán hàng chuyên nghiệp
Building Sale proccess

*

HỌC PHẦN V:  XÂY DỰNG VÀ QUẢN TRỊ VĂN HÓA BÁN HÀNG VÀ ĐỘI NGŨ
Sales culture & motive management

*

 

Là một học phần bổ trợ và có tính xu hướng cao và kỹ năng cao, nội dung tập trung vào những công cụ, những phương thức quản trị cho những vấn đề hỗ trợ thành công việc tổ chức phân phối – bán hàng của một Sales Manager. Học phần này thiết kế nhằm giúp cho một Sales Manager tăng cường khả năng vận dụng tối đa và linh hoạt những công cụ mình có, bên cạnh đó, cũng nhằm hướng nghiệp những học viên sử dụng kiến thức, kỹ năng linh hoạt nhất trong điều kiện của mình.

Xây dựng và Tổ chức hệ thống thông tin bán hàng
Sales information system

Phương thức giám sát lực lượng bán hàng
Sale supervisor management

Tâm lý quản lý trong bán hàng
Psychology management in selling

Phân cấp quản lý trong lực lượng bán hàng
Salefore organization

Huấn luyện lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
Saleforce Training

Tuyển dụng lực lượng bán hàng chuyên nghiệp
Saleforce recruitment

Quản trị dịch vụ khách hàng
Customer service management

Quản trị các khách hàng trọng điểm
Key account management in selling

Quản trị hiệu quả chuổi cung ứng
Supply chain management

*

HỌC PHẦN  VI: THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Stratgic and Sales Plan in Action for Sales Manager – Ending course presentation 

Học viên sẽ làm theo nhóm và dưới sự hướng dẫn từ Nhà trường

Yêu cầu học viên: 
Đây là nội dung bắt buộc cho tất cả các học viên theo học chương trình Sales Manager, nội dung đề tài là sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào tình huống cụ thể. Học viên sẽ được chia nhóm, lựa chọn một thương hiệu hay công ty mà học viên quan tâm, từ đó dưới sự hướng dẫn về phương pháp, nhóm sinh viên sẽ tiến hành làm việc nhóm và thực hiện đề tài dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Giảng viên.  Kết quả đề tài ngoài việc đảm bảo nguyên tắc tốt nghiệp theo chuẩn chung, nó còn là cơ sở để học viên hoàn thiện mình khi bảo vệ trước hội đồng giám khảo.
 

 

HỌC PHẦN  VII: PHÂN TÍCH, THẢO LUẬN CÁC ĐIỂN CỨU QUA CÁC BÀI GIẢNG
Case studies

Là học phần mở rộng, linh hoạt theo thành phần lớp học.

Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh
Sales experience in consumer goods

Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực dịch vụ
Sales experience in service

Kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực công nghiệp
Sales experience in industrial goods

Kinh nghiệm bán hàng cho sản phẩm cao cấp
Sales experience in luxury goods

Kinh nghiệm bán hàng cho Bất Động Sản
Sales experience in Real-estate

Kinh nghiệm bán hàng qua mạng internet
Sales experience on internet

HỌC PHẦN VIII: HỌC PHẦN TỰ HỌC TỪ TÀI LIỆU & SÁCH GIÁO TRÌNH

– Mẫu về hoạch định Sales Plan ứng dụng cho các tình huống khác nhau
– Nội dung tài liệu về Quản trị Bán hàng
– Nội dung về các công trình nghiên cứu, bài báo và các lý luận khác

Ban Tổ Chức có thể điều chỉnh đôi chút về trình tự lịch học và danh sách khách mời.
Khi thay đổi nhà trường sẽ thông báo chi tiết đến Anh/Chị học viên.
 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học