Khóa Học React Native Hồ Chỉ Mình, Chuyên Gia Lập Trình Di Động React Native

GIỚI THIỆU

Khoảng hai năm trước, React được facebook giới thiệu tới cộng đồng lập trình viên, từ thời điểm đó cho đến nay, React đã phát triển một cách nhanh chóng không chỉ trong nội bộ facebook mà còn cả cộng đồng bên ngoài. Hiện nay, rất nhiều dự án đã được xây dựng dựa trên React, tỷ lệ các lập trình viên chọn và sử dụng React ngày càng nhiều vì nó giúp tiết kiệm thời gian “chiến đấu” với framework và tập trung hơn vào sản phẩm của mình hơn.

Đang xem: Khóa học react native hồ chỉ mình

Với công nghệ web và react chúng ta có thể xây dựng rất nhiều ứng dụng tuyệt vời, Ví dụ như Facebook. Tuy nhiên web chỉ là một phần của câu chuyện dài. Với những hạn chế hiện tại của web, các ứng dụng android và ios đang dần dần lên ngôi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xây dựng được một ứng dụng android hay ios một cách dễ dàng, và đó là lí do tại sao chúng ta có React Native:

– React Native sử dụng ngôn ngữ Java Script cực kì thân thiện: Một lập trình viên có thể lập trình tốt cho cả hai nền tảng Android và iOS chỉ với một ngôn ngữ duy nhất là javascript.

– React Native tạo ra những Native App (không phải Web App), tạo nên sự trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng: tốc độ nhanh, tương tác phần cứng thiết bị một cách hoàn hảo.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

– Yêu thích lập trình di động & mong muốn có được một việc làm vững chắc.

Xem thêm: Tuyển Tập 100 Đề Và Bài Văn Mẫu Nghị Luận Văn Học Lớp 9 Tập 1

– Có laptop được cài MacOS (Hoặc Windows)

– Đã biết lập trình một ngôn ngữ bất kì.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Hoàn tất khóa học, học viên sẽ:

– Tự thiết kế được ứng dụng trên Android + iOS với React Native

– Làm chủ công nghệ React Native, bạn sẽ đủ khả năng tiếp thu những công nghệ React khác của Facebook một cách nhanh chóng.

– Nắm rõ quy trình xây dựng một ứng dụng Andoird/iOS bằng React Native: Phân tích, thiết kế UI/UX, lập trình React, export APK & iPA, submit ứng dụng lên Store.

Xem thêm: Bài Tham Luận Về Xây Dựng Cơ Quan Văn Hóa (2 Mẫu), Tham Luận Xd Trường Văn Hóa

– Đủ khả năng apply vào các công ty lập trình di động trên nền React.

*

BẰNG CẤP – CHỨNG NHẬN

Tham dự trên 80% số buổi học, và hoàn tất đồ án cuối khóa, học viên sẽ được cấp Chứng nhận hoàn tất khóa học của Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm, có giá trị toàn quốc

THỜI GIAN

– Thời lượng: 1.5 tháng.

– Học phí: 4.350.000

– Địa điểm học: Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm

263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

ĐĂNG KÍ HỌC

– Đăng kí trực tiếp tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Khoa Phạm. (263/14 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM)

Hoặc đăng kí qua mail: lingocard.vntraining

NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH REACT NATIVE

Gồm 07 phần lý thuyết & 02 project thực tế (Cập nhật liên tục theo Apple và nhu cầu của doanh nghiệp)

Chương 1: Lập trình JavaScript cơ bản

– Khai báo biến – Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch – Mảng (Array) – Functions & Tham số – Class – Các action quan trọng phải biết

setTimeout

setInterval

Các hàm tính toán trong Math

Các hàm xử lý chuỗi

Chương 2: Giới thiệu React

1.Giới thiệu state và props 2.Xử lý dữ liệu trong react 3.Quản lý dữ liệu thông qua redux 4.Sử dụng thư viện kết nối với Server

Chương 3: Xây dựng server với ngôn ngữ javascript

1.Tìm hiểu về database mongoose 2.Xây dựng server nodejs 3.Hướng dẫn up server lên heroku

Chương 4 : Giới thiệu về React Native

– Cách hoạt động của ứng dụng React Native – Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS) – Quy trình thiết kế ứng dụng React Native – Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 5: Component trong React Native

Giới thiệu Component Cách tạo Component Hiểu về Hooks trong React Native Hiểu về trình tự hoạt động của một Component Text Component Image Component View Component TouchableHighlight Flatlist ReactNavigation Component lồng Component Export Component Truyền tham số cho Component

Chương 6: Styles – Định dạng giao diện ứng dụng

Các cách tạo định dạng StyleSheet Sử dụng StyleSheet Export StyleSheet Truyền Styles dạng Props Chia sẽ Styles Positioning và Design giao diện

Cách 1: Sử dụng Flexbox

Cách 2: Sử dụng Absolute Positioning

Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 7: Các Platform APIs

Thư viện Geolocation

– Bắt tọa độ người dùng

– Quản lý Permissions

– Hướng dẫn test location trên máy iPhone

– Theo dõi tọa độ người dùng

Camera và Photos của người dùng

– Sử dụng CameraRoll

– Lấy danh sách hình với GetPhotoParams

– Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll

– Hiển thị danh sách hình ảnh

Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 8: Modules

Debug với JavaScript Debug với React Native Debug với Beyond Javascript

Chương 9: Xuất bản ứng dụng lên AppStore

Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version Lauching Screen Image Cấu hình Application icon Cấu hình Bundle Name Cấu hình AppDelegate.m Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 10: Xuất bản ứng dụng lên Google Store

Cấu hình Application icon Xuất file APK dạng release Submit ứng dụng lên Google Store

Chương 11: NHỮNG KỸ THUẬT NÂNG CAO TRONG REACT NATIVE

Chương 12: Học viên làm đồ án cuối khóa với sự hướng dẫn của giảng viên và hoàn tất khóa học

*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học