Hot Khóa Học Quản Trị Rủi Ro Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Home/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM/Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

Đang xem: Khóa học quản trị rủi ro

*

*

Xem thêm: Toán 12 Bài 6 Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit

*

Xem thêm: Đồ Án Thiết Kế Trạm Biến Áp 22 0 4Kv, Đồ Án Tốt Nghiệp: Thiết Kế Trạm Biến Áp 100 Kva

*

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Quản trị rủi ro được xem là tuyến phòng thủ thứ hai của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc giám sát việc kiểm soát của tuyến phòng thủ thứ nhất (cấp quản lý vận hành), cũng như xác định các rủi ro có thể xảy ra, xây dựng và thực hiện quy trình quản trị rủi ro hiệu quả để góp phần bảo vệ tài sản, phát hiện và phòng ngừa các sai sót và gian lận trong doanh nghiệp.

Khóa học được trình bày bởi một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại Việt Nam, mang lại cho người học những kiến thức và tình huống thực tiễn áp dụng về quản trị rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Risk Management)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Nhân sự đang làm việc trong bộ phận Quản lý rủi roKiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ – Phápchế Phòng chống gian lận cần nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính quan tâm tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro doanh nghiệp.Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)Chiến lược rủi roKhẩu vị rủi roVăn hóa rủi roQuy trình quản lý rủi ro: 6 bước của quy trình quản trị rủi roo Bước 1. Thiết lập mục tiêuo Bước 2. Xác định các trường hợp xảy rao Bước 3. Đánh giá rủi roo Bước 4. Ứng phó với rủi roo Bước 5. Các thủ tục kiểm soáto Bước 6. Giám sát và báo cáoCấu phần quản trị rủi roo Quản trị rủi ro công tyo Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi roNhững rủi ro điển hình trong quản lý tài sảnCác yếu tố thành công then chốt cho ERMBài học kinh nghiệm: những khó khăn khi thực hiện quản trị rủi roQuản trị rủi ro gian lậno Xu hướng phổ biếno Các loại gian lậno Tại sao có gian lận?o Cấu trúc phòng ngừa gian lận

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

Xác định rủi ro có thể xảy ra, chiến lược rủi ro doanh nghiệpHạn chế hoặc phân tán rủi roCung cấp một nền tảng chuẩn mực để đưa ra quyết định tốt hơn đối với mọi rủi roĐảm bảo những rủi ro ưu tiên cao sẽ được quản lý một cách tối ưu và mọi rủi ro khác đều được giải quyết một cách hữu hiệu và hiệu quảCung cấp cho các cấp quản lý thông tin được yêu cầu để đưa ra quyết định then chốt

*

HỌC PHÍ: 2,500,000 VNĐ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học