Các Khóa Học Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm Theo Iso 22000:2018

– Ca Cấp tốc 4 ngày liên tiếp (8:30 – 16:3): KG 18/02- Ca 4 ngày Chủ nhật (8:30 -16:30): KG 24/02- Học phí trọn khóa 2.360.000 đồng.- HỌC PHÍ SINH VIÊN: 2.000.000 đồng. >>Giảm thêm 100.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 3 người.>>Giảm thêm 200.000 đồng/học viên khi đăng ký Nhóm từ 6 người.

Đang xem: Khóa học quản lý chất lượng thực phẩm

Tải tài liệu

Address 69/2/6 Đường Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam View map

*

 KHÓA HỌC

NHẬN THỨC HTQL AN TOÀN THỰC PHẨM THEO ISO 22000:2018/HACCP

1. Mục tiêu

Hiểu được tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của một hệ thống quản lý An toàn thực phẩm.Hiểu được các nguyên tắc và thuật ngữ chung về An toàn thực phẩm.Biết được cấu trúc chính của một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.Hiểu được khái niệm, phương pháp tiếp cận, cách thức để hoạch định một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp.Hiểu các kỹ thuật và phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro.Hiểu các yếu tố và tầm quan trọng của một chương trình tiên quyết hiệu quả.Áp dụng HACCP theo hướng dẫn của codex.Thiết lập các thông tin dạng văn bản hiệu quả đối với các doanh nghiệp thực phẩm theo đúng yêu cầu codex.

2. Đối tượng tham dự

Giám đốc, Phó giám đốc, Cán bộ/Nhân viên quản lý thực phẩm, QA, QC, KCS, Trưởng phó các phòng/Ban trong doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ liên quan đến thực phẩm, bao gồm cả bao bì, sản phẩm liên quan đến thực phẩm.Sinh viên năm 3, năm cuối, sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học/Cao đẳng liên quan đến thực phẩm chuẩn bị cho việc hội nhập việc làm tại các doanh nghiệp.

3. Nội dung Khóa học

Chuyên đề 1: Giới thiệu Khái quát về ISO 22000:2018

Tổ chức tiêu chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế.Lịch sử hình thành tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP.Yêu cầu cốt lõi ISO 22000:2018.Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến An toàn thực phẩm.

Chuyên đề 2: Nhận thức các yêu cầu ISO 22000:2018

Bối cảnh tổ chức.Sự lãnh đạo.Hoạch định FSMS.Nguồn lực?Chương trình tiên quyết.Phân tích mối nguy và đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm.Kiểm soát sản phẩm không phù hợpTheo dõi, đo lường và cải tiến FSMS.

Xem thêm: Các Khóa Học Adwords Seongon, Đào Tạo Google Adwords Chính Quy Seongon

Chuyên đề 3: Khái quát về HACCP

Lịch sử hình thành HACCPGiới thiệu tổng quan về HACCP.7 nguyên tắc HACCP.Thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chuyên đề 4: Thiết lập thông tin dạng Văn bản theo yêu cầu HACCP codex

Giới thiệu dây chuyền sản xuất thực phẩm.Xác định mối nguy và điểm kiểm soát tới hạnXác định các chương trình tiên quyết.Triển khai một chương trình HACCP.

Tương ứng với từng nội dung chuyên đề sẽ có bài tập thực hành minh họa.

Xem thêm: Kiến Thức Chương 4 Bất Đẳng Thức Và Bất Phương Trình, Chương Iv: Bất Đẳng Thức

4. Chứng chỉ sau Khóa học

Chứng chỉ: Nhận thức và Thiết lập tiêu chuẩn ISO 22000:2018 & HACCP

5. Lịch Khai giảng

6. Thời lượng: 8 buổi (ISO 22000: 4 buổi; HACCP: 4 buổi)

7. Học phí: 2.360.000 đ/HV

Chi phí đi thực tế: 300.000 đ/HV (không bắt buộc)

LƯU Ý: ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH MỚI TÍCH HỢP GIỮA HACCP & NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 22000:2018

HỌC PHÍ TRÊN ĐÃ BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ.

*

Ngoài các khóa học trên Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế còn đào tạo những khóa học sau:

1. Khóa đào tạo Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (Khóa học HSE)

2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Nhận thức và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm

3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Nhận thức và ứng dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015

5. Nhận thức và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học