Khóa Học Pm – Ba & Pm Phối Hợp Hoàn Thiện

Business Analyst (BA) – chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm và Project Manager (PM) – quản lý dự án là hai vị trí quan trọng nhất của bất cứ dự án phát triển/triển khai phần mềm nào. Hai vị trí này đều có thể tạo ra sự thành công lớn cho các dự án nhưng cũng có thể trở thành mắt xích yếu nhất khiến cho dự án thất bại.

Đang xem: Khóa học pm

Những lý do hàng đầu khiến dự án phát triển, triển khai phần mềm thất bại là: Thiết lập mục tiêu không đúng, Lấy thông tin yêu cầu không hiệu quả, Lập kế hoạch không thực tế, Xác định sai giới hạn, Thiếu sự tham gia của người sử dụng, v.v.
Khóa học được thiết kế với mục tiêu trang bị các kiến thức, kỹ năng chuẩn cho các học viên đang hoặc sẽ đảm nhiệm vị trí BA hoặc PM có được khả năng thiết lập các tiêu chuẩn, các khung quy trình, phương pháp phối hợp công việc theo đúng vai trò, trách nhiệm nhưng đảm bảo hiệu quả để đạt được sự thành công cho các dự án phát triển/triển khai phần mềm.
Khóa học cũng phù hợp với các bạn đang thực hiện một trong 2 vị trí nhưng muốn bổ sung thêm các kỹ năng, kiến thức để có thể đảm nhiệm cho vị trí còn lại trong các công ty làm sản phẩm hoặc vị trí trưởng nhóm triển khai dự án – Product Manager.
Với các bạn là trưởng dự án triển khai phần mềm hoặc là thành viên trong dự án thực hiện việc triển khai phần mềm thì khóa học sẽ giúp các bạn nắm được bức tranh tổng quát của các công việc từ lên kế hoạch thực hiện đến việc theo dõi tiến độ của dự án khi hoàn thành.
Chuyên viên phân tích dự án (Business Analyst – BA)Quản lý dự án (Project Manager – PM)Chuyên viên triển khai dự án(Implementer)Trưởng nhóm phân tích dự án (Business Analyst – Lead)Trưởng nhóm triển khai dự án (Product Manager)

*

Tại sao bạn nên tham gia khóa học này?Trở thành người XUẤT SẮCtrong việc chuẩn bị triển khai dự án.CHUYÊN NGHIỆP hơn với vai trò của một “Chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm”.THÔNG THẠO trong cách quản lý dự án triển khai phần mềm.Nhận diện được các yếu tố quyết định sự thành công của dự án và thực hành với dự án thực tế với các vai trò của.

Chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm – Khách Hàng – Quản trị dự án = Business Analyst – Customers – Project Manager)

Với kinh nghiệm sau nhiều năm triển khai các dự án phần mềm và trải qua với vai trò của BA và PM, các giảng viên mong muốn mang đến cho học viên những kiến thức thực tiễn sát sườn dựa trên nền tảng lý thuyết đạt chuẩn quốc tế của BABOK và PMBOK có tính ứng dụng thực tiễn cao.
Chương trình thiết kế dựa trên việc mô phỏng quy trình cụ thể chi tiết khi triển khai sản phẩm cho khách hàng, thể hiện vai trò của BA/PM trong từng giai đoạn, đồng thời kiến thức và kinh nghiệm nào nên được áp dụng những giai đoạn đó để đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất.
Thông tin về lớp họcĐịa điểm học:Lầu 6 -Tòa nhà Thiên Phước 1, 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM.Hoặc địa điểm cụ thể được thông báo trước khi khai giảng.Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng ViệtTài liệu: Tiếng AnhTài liệu phát:Bản cứng (KHÔNG bản mềm), các biểu mẫu ứng dụng (bản mềm chuẩn IIBA/BAC).Yêu cầu đối với học viênTham gia khóa học đúng địa điểm, thời gian và thời khóa biểu đã quy định.Tuân thủ các nội quy lớp học.Có tinh thần hợp tác, tham gia xây dựng bài, làm việc nhóm cùng các thành viên trong lớp và giảng viên.Thông tin liên hệ

*

lingocard.vn|bac.trainingba
gmail.com

Nội dung khóa học bao gồm:Khóa học chỉ rõ cách xây dựng quy trình phát triển, triển khai dự án phần mềm.Phân biệt vai trò của BA và PM cũng như sự hỗ trợ của 2 vị trí này trong từng giai đoạn của dự án, tương ứng với mỗi giai đoạn sẽ có những tài liệu phù hợp cho BA/PM.Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được chia nhóm thực hành đóng các vai trò BA, PM và khách hàng trong các dự án thực tế.Nội dung cụ thể từng buổi học:
Buổi 1: Giới thiệu tổng quan về khóa học
Giới thiệu chung về khóa họcGiới thiệu vai trò của người quản lý dự án (Project Manager – PM) trong dự án phát triển/triển khai phần mềmGiới thiệu chung về “quy trình quản lý dự án”, PMBOK và các quy trình chính liên quan đến khóa học.Nêu rõ mối quan hệ giữa các quy trình cốt lõi và các kết quả cần có cho trưởng dự án.Triển khai dự án là gì?Quy trình triển khai dự án như thế nào?Giới thiệu về bài thực hành “Dự án triển khai hệ thống Quản trị nhân sự (Human Resource Management)”
Buổi 2: Khảo sát dự án doanh nghiệp (cho BA)
Giới thiệu chung về khóa học – phần liên quan cho chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm (Business Analyst – BA).Giới thiệu vai trò của BA trong dự án phát triển/triển khai phần mềm/dự án phần mềmGiới thiệu các khái niệm chính, những kỹ năng dành cho BA.Giới thiệu phần nội dung “Phân tích dự án Doanh Nghiệp” – Xác định các nhu cầu của dự án, & Tạo lập tài liệu yêu cầu phần mềm cấp cao (Business Requirement)Giới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụngĐưa ra định nghĩa các yêu cầu nghiệp vụXác định các nghiệp vụ còn thiếu sót.Xác định các giải pháp có thể tiếp cận (dành cho BA của công ty tự triển khai phần mềm)Thảo luận theo nhóm (nhóm 3-5 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 3: Giai đoạn bắt đầu (cho PM)
Giới thiệu phần nội dung “Phối hợp trong quản lý dự án” – Thiết lập các quy trình thực hiện phối hợp công việc giữa các nhóm tham gia dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án.Giới thiệu các quy trình chính được giới thiệu và áp dụngPhối hợp quản lý dự ánQuy ước của dự ánĐánh giá và hoàn thiện quy ước trước dự ánXác định các bên liên quan. Ghi nhận các bên liên quanThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 4:Giai đoạn thiết lập kế hoạch cho dự án(cho PM)
Giới thiệu phần nội dung “Quản lý phạm vi của dự án” – Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án.Giới thiệu các quy trình chính và áp dụngKế hoạch quản lý dự ánXây dựng kế hoạch quản lý dự án.Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 5:Giai đoạn phát triển các kế hoạch cho dự án(cho PM)
Giới thiệu nội dung “Quản lý phạm vi dự án – Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án”.Giới thiệu các quy trình chính và áp dụngQuản lý phạm vi dự ánKế hoạch quản lý thay đổi phạm vi dự ánQuản lý truyền thông dự ánQuản lý kế hoạch truyền thông thay đổiThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với các biểu mẫu được cung cấp
Buổi 6: Giai đoạn khơi gợi yêu cầu (cho BA)
Giới thiệu nội dung “Thu thập yêu cầu & Tạo lập tài liệu nghiệp vụ phần mềm”.Giới thiệu các kỹ thuật thu thập yêu cầu & cách chọn lựa kỹ thuật cho phù hợp với tình huốngGiới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụngChuẩn bị thu thập yêu cầuTiến hành thu thập yêu cầuKết quả tài liệu thu thậpKết quả xác nhận tài liệu thu thập- Thảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 7: Giai đoạn phân tích yêu cầu (cho BA)
Giới thiệu nội dung “Phân tích yêu cầu”Phân tích yêu cầu & Tạo lập tài liệu giải pháp kỹ thuật cho nghiệp vụ phần mềmGiới thiệu kỹ năng phân tích nghiệp vụGiới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụngYêu cầu ưu tiênXác định và định hình yêu cầuXác minh và xác nhận yêu cầuThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với các biểu mẫu được cung cấp
Buổi 8: Giai đoạn quản lý yêu cầu và trao đổi thông tin (cho BA)
Giới thiệu nội dung “Quản lý yêu cầu và trao đổi thông tin”Giới thiệu quy trình thay đổi yêu cầuGiới thiệu các mảng kiến thức chính và áp dụngQuản lý phạm vi giải pháp và yêu cầuQuản lý nguồn gốc yêu cầuQuản lý yêu cầu cho tái sử dụngTrao đổi thông tin yêu cầuThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 9: Giai đoạn lập kế hoạch (cho PM)
Giới thiệu nội dung “Quản lý tiến độ dự án – Project Time Management”Thiết lập các quy trình thực hiện việc lên kế hoạch về thời gian thực hiện các công việc trong dự án bao gồm: sắp xếp trình tự công việc, ước lượng về thời gian và nguồn lực cho từng công việc.Giới thiệu các quy trình chính và áp dụngQuản lý tiến độ kế hoạchXác định các hoạt độngSắp xếp trình tự công việcƯớc lượng về nguồn lựcƯớc lượng về thời gianThúc đẩy tiến độThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 10: Giai đoạn thực thi, theo dõi và quản lý dự án (cho PM)
Giới thiệu nội dung “Quản lý phạm vi dự án” – Thiết lập các quy trình thực hiện xác định và quản lý giới hạn và chất lượng của dự án.Giới thiệu các các quy trình chính và áp dụngXác nhận phạm viQuản lý phạm viQuản lý tiến độQuản lý chi phíQuản lý chất lượngQuản lý thay đổi tích hợpThảo luận theo nhóm (nhóm 3 người) để áp dụng với bài thực hành với biểu mẫu được cung cấp
Buổi 11 và 12: Thực hành và tổng kết
Các nhóm trình bày bài thực hành gồmCác yêu cầu dự ánCác tài liệu quản lý dự ánCác tài liệu phân tích yêu cầuĐánh giá hoạt động của BAĐánh giá hiệu quả của giải phápKế hoạch thực hiện và quản lý trong quá trình thực hiệnTiêu chí đánh giá chất lượng dự ánTổng kết khóa học

HỌC PHÍ TRỌN KHÓA: 8,900,000 VNDHọc phí đã bao gồm tài liệu học tập và lệ phí cấp chứng chỉ/ chứng nhận.

Xem thêm: tiểu luận : giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Quà tặng độc quyền: sổ, viếtHọc phíKHÔNGthuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐẶC BIỆT

Giảm ngay10%khi học viên hoàn tất học phí trước ngày khai giảng ít nhất 10 ngày.

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Học viên có thể tùy ý lựa chọn một trong các hình thức thanh toán học phí như sau:

Thanh toán tiền mặt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC

Thanh toán bằng thẻ

Cà thẻ trực tiếp tại trụ sở chính và chi nhánh của BAC.Lệ phí: Người thanh toán sẽ PHẢI CHỊU PHÍ chiết khấu ngân hàng khi thanh toán bằng thẻ, cụ thể theo bảng phí hoặc theo thông báo trực tiếp trước khi thanh toán:

STT

LOẠI THẺ

PHÍ CHIẾT KHẤU

1

Thẻ thanh toán nội địa (ATM)

0.6% giá trị thanh toán

2

Thẻ Visa, Thẻ Master

1.8% giá trị thanh toán

Chuyển khoản qua Ngân hàng

Lưu ý:Học viên cần hoàn tất việc thanh toán học phí trước khi khóa học bắt đầu, chậm nhất là trước giờ khai giảng lớp. BAC không áp dụng hình thức thanh toán sau ngày khai giảng. Trừ những trường hợp ngoại lệ có thông báo và được xem xét chấp nhận từ BAC như: quy trình thanh toán bị lỗi vì lý do khách quan hoặc học viên có cam kết và được sự chấp thuận từBAC.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Bảo lưu khóa học đã đăng ký

Sau khi đã đăng ký và đóng phí cho khóa học, nếu vì lý do chính đáng mà học viên không thể tham gia khóa học thì cần có thông báo chính thức choBACtrước giờ khai giảng bằng email. Trong trường hợp này, học viên sẽ được bảo lưu học phí để có thể tham gia khóa học tiếp theo hoặc chuyển sang một khóa học khác củaBACphù hợp theo nhu cầu với mức học phí tương đương bằng hoặc cao hơn thì cần được bổ sung học phí phù hợp với khóa học đó.

Thay đổi lịch khai giảng khóa học

Trong trường hợp khóa học chưa thể bắt đầu đúng thời gian dự kiến,BACsẽ gửi thư đến học viên và thông báo lịch khai giảng dự kiến mới.

Chính sách hoàn tiền

Học viênSẼ KHÔNG ĐƯỢChoàn học phí sau khi đã đóng học phí.Nếu học viên không tham gia được lịch học mới khi có sự thay đổi từ BAC ở mục thay đổi lịch khai giảng khóa học thìBACsẽ hoàn trả lại học phí cho học viên theo quy trình sau:Học viên có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận lại học phí qua chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền mặt trực tiếp tại văn phòng công ty.lingocard.vn.

*

Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) và 10 năm làm việc ở nhiều vị trí quản lý, anh Lê Thành Trung hiện đang là quản lý cấp cao của tập đoàn VNG (Vinagame). Anh đã đảm nhiệm vai trò quản lý ở nhiều mảng khác nhau nhưQuản lý phát triển phần mềm(Software Development),Phát triển các hệ thống nền tảng(Framework Development),Quản lý vận hành(Operations),Quản lý cơ sở hạ tầng(Information Technology Infrastructure Management)và Quản lý công nghệ thông tin(Information Technology Management).
Với kiến thức chuyên sâu về CNTT, kinh nghiệm tích luỹ trong các dự án đã tham gia và các công việc ở vai trò người quản lý, chắc chắn những bài giảng do anh đứng lớp không những chuyên sâu về nội dung mà còn đa dạng về các tình huống thực tiễn. Anh luôn mang đến cho học viên những bài giảng thú vị cùng những ví dụ thực tế, qua đó không chỉ giúp truyền cảm hứng và niềm đam mê về nghề cho học viên, mà còn giúp học viên có được những thông tin hữu ích có thể ứng dụng ngay trong công việc.

*

Vớihơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm,trong đó hơn 3 năm chị Thảo đảm nhận vai trò Project Manager, 6 năm là chuyên viên phân tích nghiệp vụ cao cấp (BA – Business Analyst) với nhiều lĩnh vực khác nhau và khoảng 3 năm đảm nhận vai trò lập trình phần mềm trên mobile app và CMS platform.

Xem thêm: Mẫu Văn Cúng Tuần Cho Người Mới Mất Đầy Đủ, Văn Khấn Cúng Cơm Hàng Ngày Cho Người Mới Mất

Thành tựu nổi bật nhất của chị Thảo đó là trở thànhCo-foundercủa một công ty chuyên về mạng xã hội và công nghệ với hơn 100 chương trình giáo dục về xây dựng chiến lược và phần mềm.Hiện tại, chị Thảo đang đảm nhiệm vai tròProject Manager Business Analyst tại công ty cổ phần đầu tư SCC.

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học