Khóa Học Marketing Dược Thực Chiến K09, Khóa Học Marketing Dược Chuyên Nghiệp

Đang xem: Khóa học marketing dược

*

*

*

*

*

– Tổng quan về thị trường Dược & Y Tế tại Việt Nam – Khái niệm Marketing tổng quát ngành Dược – Tổng quan quy trình Phát triển sản phẩm Dược phẩm – Tổng quan về khách hàng ngành dược & công cụ phân tích cơ bản phân tích thị trường: SWOT, Patient Flow / Treatment – Disease Flow và định hướng Segmentation – Đọc và phân tích dữ liệu thị trường ngành Dược IMS/IQVIA ( Hosptial /Pharmacy Audit, TC level, DDD, PGI…) – Các phương pháp nghiên cứu thị trường trong ngành Dược – Định hướng thấu hiểu hành vi khách hàng: Bác sĩ – Nhân viên Y tế / Retailers /Pharmacies / Người tiêu dùng – Tổng quan kế hoạch Marketing: Marketing Mix – 4Ps & 4Cs, chi phí, hiệu quả… – Các nội dung cơ bản của một MKT Planning
– Chân dung marketing Dược chuyên nghiệp. Phát triển nghể marketing trong DN Dược: PS/ PE, PM/GPM, MM/MD, BU Head, BUD. – Mối quan hệ và tương tác giữa PM/Marketing với Sales và các phòng ban khác: Tài chính, PR, MR, Communication,… – Yêu cầu công việc đối với quản lý sản phẩm Dược (PM hay marketing function) trong thời kỳ digital /consumer
– Tổng quan các công cụ phân tích marketing cơ bản để xác định Segmentation – Targeting – Đánh giá sản phẩm, nguồn lực công ty và cạnh tranh, thị trường để chọn Positioning trong STP – Mối quan hệ và tương tác giữa PM/Marketing với Sales và các phòng bChương trình STP cho sản phẩm Dược: chọn lọc phân khúc thị trường – khách hàng mục tiêu – xây dựng định vị SP – Positioning – Phân khúc thị trường tiềm năng

Xem thêm: Mua Sách Hành Trình Về Phương Đông (Tái Bản 2017) (Bìa Cứng, Nơi Bán Hành Trình Về Phương Đông (Khổ Nhỏ)

4Phác thảo và thực hành cho các chiến lược truyền thông quan trọng cho y – dược. Cách tiếp cận đa kênh truyền thông marketing
– Phác thảo kế hoạch truyền thông tích hợp IMC – Các phương tiện truyền thông: Medical vs non-medical communications. Kênh truyền thống y tế và tiếp cận hiện đại qua Omnichannels – Chọn lựa Events /phương tiện truyền thông phù hợp cho medical marketing theo chiến lược sản phẩm – Quy trình thực hiện detailing ad /brochure – tài liệu truyền thông Y khoa cho nhân viên Y tế – Khái niệm ATL – BTL (Above the Line= Below the Line): truyển thống và Omnichannel – Tổng quan về digital marketing trong dược phẩm – Lập kế hoạch truyển thông Marcom/Medical Media và KPI đánh giá Kế hoạch
– Tổng quan Phân phối và thông tin thầu bệnh viện – Tổng quan các kênh consumer, digital và e-commerce/ đa kênh… – Xây dựng kế hoạch chung kênh phân phối dược phẩm – Thiết kế kênh phân phối cho sản phẩm dược, tổ chức chung với trade marketing pharmacy. Quản lý kênh phân phối trong kế hoạch brand / trade marketing, tài chính / lợi nhuận,… – Xây dựng kế hoạch chung kênh phân phối dược phẩm
– Khái niệm trade marketing cho Dược phẩm – Các công cụ trade marketing hiệu quả qua PUSH & PULL – Các chương trình kết hợp Trade promotion – merchandizing – CRM …tại POS, POS material development – Trade deals for Key pharmacy account / merchandizing negotitaion – Xác định ý tưởng, chương trình và ngân sách khuyến mãi. – Đi field Report Pharmacy Insight qua vai trò Mystery Shoppe – Trình bày kế hoạch Trade Marketing từ thực tế đi field mystershopper và xác định Top of mind, Display / Merchandizing.
– Triển khai thành hành động chiến lược từ các phân tích thị trường (SWOT, competitors, patient dynamic/Customer journey mapping, Customer behaviors…) thành Critical succssess factor và cho ra strategic actions/levers. – Đánh giá sản phẩm, nguồn lực công ty và cạnh tranh, thị trường để chọn Positioning trong STP – Triển khai thêm cách xây dựng chiến lược – hoạt động – đo lường kết quả marketing – Trình bày nhóm triển khai Marketing tạo được hiệu quả: có KPI và Đo lường kết quả Marketing Performance /ROI; Đánh giá cách thực hiện
– Phương pháp lập kế hoạch marketing – Những nội dung quan trọng của một kế hoạch marketing: + Phân tích thị trường + Ghi nhận được các thông tin tỗng quan và data gì cần làm cho toàn bộ kế hoạch marketing Dược + Xác định các yếu tố quyết định chiến lược marketing + Chiến lược marketing chính & kế hoạch xây dựng marketing mix – Triển Khai các chương trình marketing trong năm + Ngân sách marketing + Đo lường hiệu quả + Hệ thống hóa các form, bàng biểu và thông tin tham khảo trong lập kế hoạch marketing – Trình bày triển khai kế hoạch Marketing, Tài liệu
đề thi môn lịch sử lớp 6 học kì 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học