khóa học manager

Bạn đang xem: khóa học manager Tại Lingocard.vn

*

 

 

 

 

*

Giới thiệu chương trình

 

Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp thì người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và dẫn dắt tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải chức vụ hay một cái ghế.

Song triết lý đơn giản đó không phải nhà lãnh đạo nào cũng hiểu thấu đáo. Thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng một doanh nghiệp trường tồn hay giữ cách thức quản lý truyền thống để tổ chức của mình không bị "suy tàn" là một câu hỏi lớn của chủ doanh nghiệp.

Hoàn thành khóa học này, học viên sẽ thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao khả năng xây dựng chiến lược cho tổ chức, khả năng điều hành và động viên, khích lệ nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

Đang xem: Khóa học manager

Khóa học "Kỹ Năng Lãnh Đạo & Quản Trị" được học viện lingocard.vn thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên biết cách phân biệt vai trò trách nhiệm giữa nhà lãnh đạo và người quản lý, biết được tư duy, kế hoạch và hành động của người quản lý, áp dụng kỹ năng kế hoạch, tổ chức quản lý công việc của nhân viên cấp dưới và giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả.

 

*

Mục tiêu đào tạo

– Hiểu khái niệm về quản lý
– Phân biệt lãnh đạo và quản lý
– Tư duy của người quản lý
– Vai trò, trách nhiệm và công việc của người lãnh đạo và quản lý
– Áp dụng kỹ năng quản lý, giám sát nhân viên cấp dưới hiệu quả
– Giao quyền, giao việc cho cấp dưới làm việc
– Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch triển khai
– Vận dụng các kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
– Có kỹ năng giải quyết và tổ chức công việc hiệu quả
– Áp dụng tốt các phương thức điều hành, hội họp
– Tâm thái & năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo

*

Đối tượng học viên

 i. Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.
ii. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp).
iii. Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

*

Nội dung chương trình

 

Phần I. Tâm thế & Tập trung năng lượng
– Năng lượng đỉnh cao của người lãnh đạo
– Khởi tạo & duy trì tâm thế
– Các phương pháp nạp & duy trì năng lượng đỉnh cao
– Tư duy phụng sự của người lãnh đạo
– Nhà lãnh đạo đỉnh cao

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Lãnh đạo hiệu quả
– Phân biệt lãnh đạo và quản lý
– Vai trò, trách nhiệm và công việc của một người lãnh đạo
– Nhận biết phong cách lãnh đạo hiệu quả
– Lãnh đạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần 3. Lập kế hoạch
– Mục tiêu SMART
– Kế hoạch hành động STARS:
+ Thiết lập kế hoạch hành động
+ Khích lệ và giám sát
+ Tổng kết và đánh giá

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần 4. Tổ chức công việc
– Nguyên tắc tổ chức công việc
– Mục tiêu công việc
– Kế hoạch triển khai công việc
– Tổ chức thực hiện công việc

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần 5. Giao việc hiệu quả
– Phân loại giao việc
– Quy trình giao việc

– Ma trận năng lực trách nhiệm (R.A.M)
– Nguyên tắc và thời điểm giao việc
– Kỹ năng thực hiện các bước giao việc

– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần 6. Điều hành hội họp hiệu quả
– Nội dung chuẩn bị cho cuộc họp
– Công tác hậu cần cần thiết cho cuộc họp
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

– Kỹ năng điều hành cuộc họp 
– Kỹ năng tổ chức các hoạt động phụ trợ
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần Kết. Kế hoạch hành động
– Hướng dẫn các bước áp dụng bài học vào thực tế
– Kế hoạch hành động

 

(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

 

*

Tài liệu học

 

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Giải Bất Phương Trình Mũ Và Logarit, 40 Bài Tập Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ

 

*

Phương pháp giảng dạy

 

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi… Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

*

  Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

– Bài tập tình huống (Case studies)
– Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
– Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
– Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists).

Xem thêm: Tính Cách Nhóm Máu B – Học Người Nhật Đoán Tính Cách Qua Nhóm Máu

*

  Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

  – Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được
  – Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học
  – Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

 

*

  Thông tin khai giảng

 

*

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học