Sắp Khai Giảng Khóa Học Hành Trang Vào Lớp 1, Chương Trình “Hành Trang Vào Lớp

*

Chữ ư

*

Bài đọc: c, o

*

Bé làm quen với các số 1,2,3

*

Giới thiệu trường tiểu học cho bé

*

Alphabet

*

Chiếc bụng đói

Bài giảng trong khóa học Chủ đề: Toán học

*

Bé làm quen với các số từ 0 đến 5

Đang xem: Khóa học hành trang vào lớp 1

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Bé làm quen với các số từ 0 đến 10 (phần 2)

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Bé làm quen với phép cộng trong phạm vi 3

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Phép cộng trong phạm vi 4

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Phép cộng trong phạm vi 5

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Số 0 trong phép cộng và phép trừ

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png

*

Phép trừ trong phạm vi 10

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-39.png Chủ đề: Tiếng Việt

*

Nét thẳng, ngang

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Nét móc ngược

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Nét cong kín

Xem thêm: thiết kế nhà vệ sinh diện tích nhỏ

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Chữ ô

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Bài đọc: u, ư

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Ôn tập bảng chữ cái

https://lingocard.vn/upload/images/tieng-viet-mo%20ta/icon%202-17.png

*

Giới thiệu trường tiểu học cho bé

*

Alphabet

*

Ở trường cô dạy em thế

https://lingocard.vn/khoa-hoc-hanh-trang-vao-lop-1/imager_21_22912_700.jpg

*

Tazan and Jane

https://lingocard.vn/khoa-hoc-hanh-trang-vao-lop-1/imager_21_22912_700.jpg

*

Gasolina – Vũ điệu xe mô tô

https://lingocard.vn/khoa-hoc-hanh-trang-vao-lop-1/imager_21_22912_700.jpg

Thí nghiệm trứng nổi, trứng chìm

https://lingocard.vn/upload/images/giai-tri-mo%20ta/icon%202-75.jpg

Xiên bút chì qua túi bóng đựng nước mà nước không tràn ra ngoài

Xem thêm: Mẫu Công Văn Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Kho, Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Thuê Nhà Xưởng

https://lingocard.vn/upload/images/giai-tri-mo%20ta/icon%202-75.jpg

Đốt bóng bay không nổ

https://lingocard.vn/upload/images/giai-tri-mo%20ta/icon%202-75.jpg

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học