Khai Giảng Khóa Học Đấu Thầu Cơ Bản, Lịch Khai Giảng Các Khóa Đào Tạo Đấu Thầu

Lớp học chứng chỉ đấu thầu – Viện phát triển quốc tế học (lingocard.vn) là đơn vị dẫn đầu trong công tác đào tạo và cấp chứng chỉ về đấu thầu. Các khóa học chuẩn khung, đề cao sự tương tác giữa giảng viên và học viên, tư vấn miễn phí các tình huống sau khóa học,chứng chỉ có giá trị tên toàn quốc (chứng chỉ được đăng tải lên website của Bộ KH&ĐT)…

Đang xem: Khóa học đấu thầu cơ bản

———————————————————————————————————————————-VIỆN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——————- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v mở khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầutạiHà Nộivà thành phốHồ Chí Minh

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHOÁ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢNĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU(TheoThông tư số:03/2016/TT-BKHĐTngày05tháng5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chuyên đề1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu– Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;- Các đối tượng áp dụng;- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu– Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu– Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;- Quy trình chào hàng cạnh tranh;- Quy trình chỉ định thầu;- Quy trình mua sắm trực tiếp;- Quy trình tự thực hiện;- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

Xem thêm: Khóa Học Ads – Học Facebook Ads

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng– Khái niệm về đấu thầu qua mạng;- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.Chuyên đề 5: Hợp đồng– Nguyên tắc chung của hợp đồng;- Hồ sơ hợp đồng;- Điều kiện ký kết hợp đồng;- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành;nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu– Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

Xem thêm: Giải Toán 12 Bài 5 Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit, Giải Toán 12 Bài 5

* Kiểm tra trắcnghiệmvề đấu thầu (60 phút). Học viên đạt yêu cầu khi kết thúc khóa học được Viện phát triển Quốc tế học cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của thông tư số03/2016/TT-BKHĐTngày05tháng5năm 2016của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

*

Lớp đấu thầu và quản lý dự án cho Bộ Xây dựng

*

Lớp đấu thầu cơ bản, qua mạng cho Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương

*

Lớp đấu thầu cơ bản, qua mạng tại Bộ Quốc phòng

*

Khóa đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu

*

Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầuNỘI DUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

*

Giờ thực hành khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

*
*
*
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khóa học